Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Noroclav Vet Tablett 40mg/10mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Varunummer: 020086 Apotekets varuid: 22553
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  4. DJURSLAG

  Hund och katt.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Noroclav Vet

  tabletter 40 mg/10 mg till hund och katt

  2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 tablett på 40 mg/10 mg för oraladministrering till hund och katt innehåller:


  Aktiva substanser:

  Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 40 mg

  Klavulansyra (som kaliumklavulanat) 10 mg

  Azorubin (E 122) 0,245 mg

  3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Norbrook Laboratories Limited

  Station Works

  Camlough Road

  Newry Co. Down

  BT35 6JP

  Nordirland

  4. DJURSLAG

  Hund och katt.

  5. INDIKATION(ER)

  Behandling av följande infektioner orsakade av betalaktamasproducerande bakteriestammar som är känsliga för amoxicillin i kombination med klavulansyra:

  • Hudinfektioner (inkluderande ytlig och djup pyodermi) orsakade av känsliga stafylokocker.

  • Urinvägsinfektioner orsakade av känsliga stafylokocker eller Escherichia coli.

  • Luftvägsinfektioner orsakade av känsliga stafylokocker

  • Tarminfektioner orsakade av känsliga Escherichia coli.

  Det rekommenderas att ett känslighetstest utförs innan behandlingen påbörjas. Behandlingen bör endast fortsätta om känslighet påvisas för läkemedlet.

  6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Administrering sker peroralt. Doseringen är 10 mg amoxicillin och 2,5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. Detta motsvarar en tablett 40 mg/10 mg per 4 kg kroppsvikt. Tabletterna kan krossas och blandas med lite foder.


  Nedanstående tabell är avsedd som en vägledning för dosering av läkemedlet vid en standarddosering av 10 mg amoxicillin och 2,5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.


  Kroppsvikt (kg)

  Antal tabletter 2 gånger dagligen

  1-2

  ½

  3-4

  1

  5-6

  1,5

  7-8

  2

  9-10

  2,5

  11-12

  3

  13-14

  3,5

  15-16

  4

  17-18

  4,5


  Behandlingstid:

  Akuta fall: 5-7 dagars behandling.

  Utebliven effekt efter 5-7 dagars behandling bör föranleda förnyad undersökning.


  Kroniska eller svåra fall: I de fall då det föreligger väsentlig vävnadsskada kan en längre behandlingstid krävas så att tillräcklig tid ges för läkning av skadan.


  Utebliven effekt efter 2 veckors behandling bör föranleda förnyad undersökning.

  8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Tabletterna tas via munnen. De kan krossas och blandas med lite foder.

  9. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas vid överkänslighet mot penicillin eller andra substanser i betalaktamgruppen.

  Skall ej användas till kaniner, marsvin, hamstrar eller ökenråttor.

  Skall ej användas till djur med kraftigt nedsatt njurfunktion förenad med liten eller ingen urinavgång.

  Skall ej användas när resistens mot läkemedlet kan förväntas.

  Skall ej ges till hästar eller idisslande djur.

  10. BIVERKNINGAR

  Överkänslighetsreaktioner som är oberoende av hur stor dos som intagits kan uppträda med dessa substanser.

  Symtom från mag-tarmkanalen (diarré, kräkningar) kan förekomma.

  Allergiska reaktioner (t ex hudreaktioner, anafylaxi, dvs snabb, allvarlig och allmän överkänslighetsreaktion) kan förekomma.

  Om allergisk reaktion uppträder ska behandlingen avbrytas.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  11. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Felaktig användning av läkemedlet kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot kombinationen amoxicillin/klavulansyra.


  Hos djur med lever- och njurinsufficiens bör doseringen noggrant utvärderas.

  Användning av läkemedlet bör baseras på känslighetstest och följa allmänna och lokala riktlinjer för antibiotikabehandling. Antibiotika med smalt spektrum skall vara förstahandsmedel när känslighetstest indikerar lika bra effekt med sådan behandling.


  Hundar och katter med diagnostiserad Pseudomonasinfektion bör inte behandlas med denna kombination av antibiotika.

  Inga teratogena effekter har visats i studier på laboratoriedjur. Används först efter risk-/nytta-bedömning av ansvarig veterinär.

  Hänsyn bör tas till risken för allergisk korsreaktion med andra penicilliner.

  Penicilliner kan öka effekten av aminoglykosider.

  Försiktighet bör iakttagas vid behandling av små växtätare andra än de angivna under kontraindikationer.

  Kloramfenikol, makrolider, sulfonamider och tetracykliner kan hämma den antibakteriella effekten av penicilliner beroende på en snabbt insättande bakteriostatisk effekt.


  Varningar till användaren

  Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, intag eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga.


  Personer som är överkänsliga för amoxicillin och/eller klavulansyra eller har blivit avrådda att arbeta med sådana preparat, bör undvika kontakt med läkemedlet.


  Produkten skall hanteras med stor försiktighet enligt gällande säkerhetsföreskrifter för att undvika exponering.


  Om symptom såsom hudutslag uppträder skall läkare kontaktas och bipacksedeln framvisas. Svullnader i ansikte, läppar eller ögon eller svårigheter att andas är allvarliga symptom och kräver omedelbar medicinsk behandling.


  Tvätta alltid händerna efter hantering av läkemedlet.

  14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Datum för senaste översyn av bipacksedeln

  2012-10-24

  16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ytterligare information

  Resistens mot många antibiotika orsakas av beta-laktamas enzym som förstör antibiotikasubstansen innan den kan verka på bakterier. Klavulansyran i Noroclav förhindrar denna nedbrytning genom inaktivering av betalaktamas, resulterande i att bakterierna förblir känsliga för amoxicillinets snabba bakteriedödande effekt, vid koncentrationer som lätt uppnås i kroppen.


  In vitro är potentierat amoxicillin verksamt mot ett brett spektrum av kliniskt betydelsefulla aeroba och anaeroba bakterier såsom:


  Grampositiva:

  Stafylokocker (inklusive betalaktamasproducerande stammar)

  Klostrider

  Streptokocker


  Gramnegativa:

  Escherichia coli (inklusive de flesta betalaktamasproducerande stammarna)

  Campylobacter spp

  Pasteurellae

  Proteus spp

  Resistens är påvisad bland Enterobacter spp, Pseudomonas aeruginosa och meticillinresistenta Staphylococcus aureus. En tendens till resistens för E. colihar rapporterats.


  Förpackningsstorlekar

  HDPE-burkar av polyetylen med skruvlock av polypropen innehållande 100 eller 500 tabletter . Varje behållare innehåller en påse med torkmedel.

  Produkten levereras också i ytterkartonger innehållande 2, 10 och 50 blister med 10 tabletter per blister (aluminium/aluminium).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Sverige

  N-vet AB

  Uppsala Science Park

  S-751 83 Uppsala

  Tel: 018-572430

  info@n-vet.se

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.