Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Noroclav Vet Tablett 400mg/100mg Blister, 10tabletter

Snabbfakta
Varunummer: 134464 Apotekets varuid: 22557
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  4. DJURSLAG

  Hund.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Noroclav vet

  tabletter 400 mg/100 mg hund

  DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  För oralt bruk till hund.

  1 tablett innehåller:

  Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 400 mg

  Klavulansyra (som kaliumklavulanat) 100 mg

  Azorubin (E122) 2,45 mg

  Tabletterna kan delas i lika halvor

  NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Norbrook Laboratories Ltd

  Station Works

  Newry BT 35 6JP

  Co.Down

  Nordirland

  4. DJURSLAG

  Hund.

  5. INDIKATION(ER)

  Behandling av följande infektioner orsakade av betalaktamasproducerande bakteriestammar som är känsliga för amoxicillin i kombination med klavulansyra:

  • Hudinfektioner (inkluderande ytlig och djup pyodemi) orsakade av känsliga stafylokocker.

  • Urinvägsinfektioner orsakade av känsliga stafylokocker eller Escherichia coli.

  • Luftvägsinfektioner orsakade av känsliga stafylokocker.

  • Tarminfektioner orsakade av känsliga Escherichia coli.


  Det rekommenderas att ett känslighetstest utförs innan behandlingen påbörjas. Behandlingen bör endast fortsätta om känslighet påvisas för kombinationen.

  DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  För säkerställande av korrekt dosering bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt.


  Administrering sker peroralt. Doseringen är 12,5 mg kombinationsprodukt (aktiv substans)/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. Tabletterna kan krossas och blandas med lite foder.

  Nedanstående tabell är avsedd som en vägledning för dosering av läkemedlet vid en standarddosering av 12,5 mg/kg 2 gånger dagligen.


  Kroppsvikt (kg)

  Antal 400 mg/100 mg tabletter 2 gånger dagligen

  20

  ½

  40

  1

  60

  80

  2


  Behandlingstid:

  Akuta fall av alla typer av indikationer: Flertalet fall svarar på 5-7 dagars behandling.


  Kroniska eller refraktära fall: I de fall då det föreligger väsentlig vävnadsskada kan en längre behandlingstid krävas så att tillräcklig tid ges för läkning av skadan.

  9. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas vid överkänslighet mot penicillin eller andra substanser i betalaktamgruppen.

  Skall ej användas på kaniner, marsvin, hamstrar eller ökenråttor.

  Skall ej användas på djur med kraftigt nedsatt njurfunktion förenad med anuri och oliguri.

  Skall ej användas när resistens mot läkemedlet kan förväntas.

  Skall ej ges till hästar eller idisslare

  10. BIVERKNINGAR

  Överkänslighetsreaktioner som inte är relaterade till dos kan uppträda vid användning av dessa läkemedelssubstanser.

  Gastrointestinala symptom (diarré och kräkning) kan uppträda efter administration av läkemedlet.

  Allergiska reaktioner (t.ex. hudreaktioner och anafylaxi) kan någon gång uppträda.

  Om allergiska reaktioner uppträder skall behandlingen avbrytas.

  11. KARENSTIDER

  Ej relevant

  12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras vid högst 25ºC i torrt utrymme.

  Eventuellt delad tablett skall returneras till blister förpackningen och användas inom ett dygn.

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Olämpligt användande av produkten kan medverka till ökad förekomst av bakterier resistenta mot amoxicillin/klavulansyra.

  Till djur med njurskador bör doseringen noggrant utvärderas.

  Användningen av produkten bör baseras på känslighetstestning och hänsyn tas till lokal antibiotikapolicy. Smalspektrum antibiotikaterapi skall utgöra förstahandsalternativ när känslighetstest visar på likvärdig effekt för detta alternativ.

  Studier på laboratoriedjur har ej visat på teratogena effekter. Användning bör ske först efter risk/nytta bedömning av veterinär.

  Risken för allergisk korsreaktivitet med andra penicilliner bör beaktas. Penicilliner kan öka effekten av aminoglykosider.

  Försiktighet skall iakttagas vid behandling av små gräsätare utöver de angivna under Kontraindikationer.

  Kloramfenikoler, makrolider, sulfonamider och tetracykliner kan verka hämmande på den antibakteriella effekten av penicillin på grund av den snabbt insättande bakteriostatiska verkan.


  Särskilda varningar till den som administrerar produkten

  Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, intag eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga.

  Produkten skall hanteras med stor försiktighet enligt gällande säkerhetsföreskrifter för att undvika exponering.

  Om symptom såsom hudutslag uppträder skall läkare kontaktas och bipacksedeln framvisas. Svullnader i ansikte, läppar eller ögon eller svårigheter att andas är allvarliga symptom och kräver omedelbar medicinsk behandling.


  Tvätta alltid händerna efter hantering av läkemedlet.

  SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej förbrukad produkt skall destrueras enligt gällande nationella bestämmelser.

  Datum för senaste översyn av bipacksedeln

  2012-10-30

  16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Blisterkartor med 5 tabletter

  Förpackningar: kartonger med 10, 20, 25 och 100 tabletter

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ytterligare information:

  Amoxicillin är ett bred-spektrum antibiotika med aktivitet mot ett brett spektrum Gram-positiva och Gram-negativa bakterier. Emellertid producerar många kliniskt betydelsefulla bakterier beta-laktamas enzymer vilka förstör detta antibiotikum. Klavulansyra inaktiverar dessa enzymer medförande att bakterierna blir känsliga för amoxicillin.

  Noroclav vet tabletter kan ges till lakterande eller dräktiga djur. Studier på laboratoriedjur har ej visat på teratogena effekter.

  Skall användas endast efter risk/nytta bedömning av behandlande veterinär.


  Endast för djur

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.