Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nobivac® Pi vet. Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Injektionsflaskor (I+ II) 1x25doser

1721:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Hundparainfluensavirus Varunummer: 014640 Apotekets varuid: 8750
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För aktiv immunisering av hundar från 8 veckors ålder för att reducera kliniska tecken på sjukdom orsakad av infektion med hundens parainfluensavirus och för att reducera virusutskiljning.

  Immunitetens insättande: 4 veckor efter vaccination.

  Immunitetens varaktighet: Har inte visats, men ett anamnestiskt svar erhålls hos hundar som revaccinerats ett år efter grundvaccination.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Intervet International B.V.

  Wim de Körverstraat 35

  NL-5831 AN Boxmeer

  Nederländerna

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Nobivac Pi vet.Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Frystorkat pulver: Blek, gulgrå pellet. Spädningsvätska: Klar, färglös lösning. Rekonstituerat vaccin: Blek gul- till rosafärgad suspension.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Levande, försvagat hundparainfluensavirus (CPi), stam Cornell: ≥ 5,5 log10 och ≤ 7.3 log10 TCID50.

  * TCID50 = median Tissue Culture Infective Dose.

  4. INDIKATION(ER)

  För aktiv immunisering av hundar från 8 veckors ålder för att reducera kliniska tecken på sjukdom orsakad av infektion med hundens parainfluensavirus och för att reducera virusutskiljning.

  Immunitetens insättande: 4 veckor efter vaccination.

  Immunitetens varaktighet: Har inte visats, men ett anamnestiskt svar erhålls hos hundar som revaccinerats ett år efter grundvaccination.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga.

  6. BIVERKNINGAR

  En del hundar kan visa obehag när injektionen ges.

  En diffus svullnad uppemot 5 mm i diameter kan ses vid injektionsstället. Ibland blir denna svullnad hård och ömmande och kvarstår upp till tre dagar efter injektionen.

  Efter subkutanadministrering med leptospiros- och/eller rabiesvacciner i Nobivac-serien (i de fall dessa läkemedel och kombinationsanvändning av dem har godkänts) kan en diffus svullnad ses vid injektionsstället hos flertalet valpar. I vissa fall kan svullnaden vara hård och ömmande, men detta minskar gradvis och försvinner efter två till tre veckor.

  Överkänslighetsreaktioner kan förekomma. Om en anafylaktisk reaktion uppkommer skall lämplig behandling såsom adrenalin administreras utan dröjsmål.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  En ml spädningsvätska skall användas för beredning av det frystorkade Nobivac Pi-vaccinet.

  En ml av det färdigberedda vaccinet skall ges som subkutaninjektion.


  Vaccinationsschema:

  - Grundvaccination:

  • Före 12 veckors ålder: Två vaccinationer med en dos vardera. Den första vaccinationen ges från 8 veckors ålder och den andra vaccinationen ges 2-4 veckor senare.

  • Från 12 veckors ålder: En vaccination med en dos per djur.

  - Revaccination:

  • Årligen med en dos.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Låt spädningsvätskan anta rumstemperatur före användning.

  Det färdigblandade vaccinet skall användas inom 30 minuter.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Vaccin:

  Förvaras i originalförpackningen i kylskåp (2oC-8oC). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

  Vaccinet skall ej utsättas för hög omgivningstemperatur under längre tid eller upprepade gånger efter att det tagits ut ur kylskåpet före användning.

  Spädningsvätska:

  Spädningsvätskan kan förvaras tillsammans med vaccinet i kylskåp men kan även förvaras avskiljt från vaccinet vid 15°C -25°C.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges efter utg. dat. eller Exp. på etiketten.


  Använd det färdigblandade vaccinet inom 30 minuter.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  En skyddande antikroppstiter uppnås inte hos alla vaccinerade hundar.

  Eftersom maternala antikroppar kan inverka på vaccinationssvaret hos mycket unga djur, bör grundvaccinationens andra dos ges då valpen är 10 veckor gammal eller äldre.

  Nobivac Pi vet. har visats vara oskadligt vid användning till dräktiga tikar som vaccinerats med parainfluensavaccin i Nobivac-serien före dräktigheten.

  Vaccinera endast friska hundar.

  Steril vaccinationsutrustning skall användas.

  Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

  Data avseende samtidig användning med annat vaccin, förutom leptospiros- och/eller rabiesvaccin i Nobivac-serien, saknas. De nämnda vaccinerna i vätskeform kan användas som spädningsvätska till det frystorkade Nobivac Pi vet., när dessa läkemedel och deras kombinationsanvändning är godkända. Därför har säkerheten och effekten av detta läkemedel inte visats när det används tillsammans med något annat än de ovan nämnda två vacciner (vare sig användning sker samma dag eller vid olika tidpunkter).

  Vaccinet får inte blandas med något annat vaccin än den spädningsvätska, som tillhandahålls med läkemedlet eller med leptospiros- och/eller rabiesvaccin i Nobivac-serien (där dessa vacciner och deras kombinationsanvändning är godkända).

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Avfall förstörs genom kokning, förbränning eller nedsänkning i lämpligt av behörig myndighet godkänt desinfektionsmedel.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-03-25

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

  Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

  Nobivac Pi vet., och spädningsvätskan är förpackade i kartonger eller plasttråg innehållande 5, 10, 25 eller 50 doser.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.