Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nobivac® KC vet. Frystorkat pulver och vätska till suspension för nasal administrering Injektionsflaska 5x1dos

419:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Varunummer: 127887 Apotekets varuid: 23810
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För aktiv immunisering av hundar mot Bordetella bronchiseptica och hundparainfluensavirus inför perioder med ökad smittorisk, för att minska kliniska symtom orsakade av Bordetella bronchiseptica och hundparainfluensavirus samt för att minska utsöndring av hundparainfluensavirus.

  Immunitetens insättande:

  För Bordetella bronchiseptica: 72 timmar efter vaccinering.

  För hundparainfluensavirus: Tre veckor efter vaccinering.

  Immunitetens varaktighet: Ett år.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Intervet International B.V.

  Wim de Körverstraat 35

  NL - 5831 AN Boxmeer

  Nederländerna


  Tillverkare:

  Intervet International B.V.

  Wim de Körverstraat 35

  NL - 5831 AN Boxmeer

  Nederländerna


  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Nobivac KC vet.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Per dos om 0,4 ml rekonstituerat vaccin:

  ≥108,0 och ≤ 109,7cfu1 levande Bordetella bronchiseptica-bakterier, stam B-C2.

  ≥103.0 och ≤ 105.8 TCID502 levande hundparainfluensavirus, stam Cornell.

  1plackbildande enheter

  2Tissue Culture Infective dose 50 %


  Frystorkat pulver: off-white eller krämfärgat pulver

  Spädningsvätska: klar färglös lösning

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  För aktiv immunisering av hundar mot Bordetella bronchiseptica och hundparainfluensavirus inför perioder med ökad smittorisk, för att minska kliniska symtom orsakade av Bordetella bronchiseptica och hundparainfluensavirus samt för att minska utsöndring av hundparainfluensavirus.


  Immunitetens insättande:

  För Bordetella bronchiseptica: 72 timmar efter vaccinering.

  För hundparainfluensavirus: Tre veckor efter vaccinering.

  Immunitetens varaktighet: Ett år.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga kända.

  6. BIVERKNINGAR

  Lindriga flytningar från ögon och nos, ibland i samband med rosslingar, nysningar och/eller hosta, kan förekomma från och med dagen efter vaccination, särskilt hos mycket unga, känsliga valpar. Symtomen är i allmänhet övergående, men kan i enstaka fall hålla i sig i upp till fyra veckor. Djur som uppvisar allvarligare symtom kan behöva lämplig antibiotikabehandling.

  I mycket sällsynta fall kan slöhet och kräkningar uppkomma efter vaccinationen.


  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  - Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  - Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Ge en dos om 0,4 ml per djur i en av näsborrarna (späd en injektionsflaska vaccin med en injektionsflaskaspädningsvätska).


  Vaccinationsschema:

  Hundar skall vara minst tre veckor gamla. Om Nobivac KC vet., ges samtidigt (dvs inte blandas) med ett annat av de vacciner som finns uppräknade i avsnittet ”Särskilda varningar”, får hundarna inte vara yngre än den lägsta ålder som rekommenderas för detta andra Nobivac-vaccin.


  Ovaccinerade hundar bör ges en dos minst tre veckor före en period av ökad smittorisk, t ex inför en tillfällig kennelvistelse, för att skyddas mot båda vaccinkomponenterna. För att skyddas mot Bordetella bronchiseptica bör ovaccinerade hundar ges en dos minst 72 timmar före en period av ökad smittorisk (se även avsnitt 11 Särskild(a) varning(ar)).


  Revaccination görs årligen

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Låt den sterila spädningsvätskan uppnå rumstemperatur (15–25°C). Rekonstituera det frystorkade vaccinet sterilt med spädningsvätskan. Skaka vaccinet noga efter tillsättning av spädningsvätskan. Ta bort nålen och ge 0,4 ml vaccin direkt från sprutan i en av näsborrarna.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras och transporteras kallt (2°C – 8 C).

  Får ej frysas.

  Ljuskänsligt.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

  Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 1 timme.


  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Endast friska hundar skall vaccineras.


  Vaccinerade djur kan utsöndra vaccinstammarna av Bordetella bronchiseptica under sex veckor och av hundparainfluensavirus under ett par dagar efter vaccination.


  Katter, grisar och ovaccinerade hundar kan reagera mot vaccinstammen med lindriga och övergående symtom i luftvägarna. Andra djur, t ex kaniner och smågnagare, har inte testats.


  Behandlingar som hämmar immunsystemet kan minska utvecklingen av en aktiv immunitet och öka risken för biverkningar orsakade av de levande vaccinstammarna.

  Personer med nedsatt immunförsvar avråds från kontakt med vaccinet och vaccinerade hundar upp till sex veckor efter vaccination.


  Desinficera händer och utrustning efter användning.


  Kan användas under dräktighet.


  Skall inte användas i samband med andra nasala behandlingar eller under antibiotikabehandling.


  Data avseende säkerhet och effekt finns tillgängliga för att detta vaccin kan administreras under samma dag, men ej blandat, med levande vacciner i Nobivac-serien mot valpsjuka, smittsam hepatit hos hund orsakad av hundadenovirus typ 1, sjukdom orsakad av hundparvovirus och luftvägsinfektion orsakad av hundadenovirus typ 2, i de fall där dessa godkänts. Detta gäller även med inaktiverade vacciner i Nobivac-serien mot hundleptospiros orsakad av alla eller några av följande serovarer: L. interrogans serogrupp Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava, och L.kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang.

  Data avseende säkerhet och effektivitet saknas då detta vaccin används med något annat veterinärmedicinskt läkemedel än med de som nämns ovan. Ett beslut om användning av detta vaccin före eller efter något annat veterinärmedicinskt läkemedel måste därför tas från fall till fall.


  Om antibiotika ges inom en vecka efter vaccination bör vaccinationen upprepas när antibiotikabehandlingen har avslutats.


  Vaccinet skall inte blandas med något annat veterinärmedicinskt läkemedel än med den spädningsvätska som rekommenderas för användning med detta vaccin.


  Särskilt hos mycket unga valpar kan symtom på sjukdom i de övre luftvägarna, t ex flytningar från ögon och nos, svalginflammation, nysningar och hosta uppträda vid överdosering. Symtomen kan komma dagen efter vaccination och hålla i sig i upp till fyra veckor efter vaccination.


  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Avfall skall förstöras genom kokning, förbränning eller nedsänkning i lämpligt – av behörig myndighet godkänt – desinfektionsmedel.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-10-20

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar: 1x, 5x, 10x, 25x, 50x 1 dos, 5 doser, 10 doser.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.