Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nobivac® Ducat vet. Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Injektionsflaskor 5x1dos

294:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Varunummer: 111669 Apotekets varuid: 23628
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För aktiv immunisering av katter mot felint rinotrakeitvirus (felint herpesvirus typ 1) och felin calicivirusinfektion. Vaccineringen minskar kliniska symptom orsakade av dessa virusinfektioner.

  Immunitetens insättande: 4 veckor.

  Immunitetens varaktighet: 1 år.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Intervet International B.V.

  Wim de Körverstraat 35

  5831 AN Boxmeer

  Nederländerna

  Representerat i medlemsstaterna av nationella ombud.


  Tillverkare:

  Intervet International B.V.

  Wim de Körverstraat 35

  5831 AN Boxmeer

  Nederländerna

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Nobivac Ducat vet.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Per dos om 1 ml rekonstituerat vaccin:


  Levande, försvagat felint rinotrakeitvirus, stam G2620A minst 4,8 log10 TCID50*.

  Levande, försvagat felint calicivirus, stam F9 minst 4,6 log10 PFU**.


  *tissue culture infectious dose

  **plackbildande enheter

  4. INDIKATION(ER)

  För aktiv immunisering av katter mot felint rinotrakeitvirus (felint herpesvirus typ 1) och felin calicivirusinfektion. Vaccineringen minskar kliniska symptom orsakade av dessa virusinfektioner.

  Immunitetens insättande: 4 veckor.

  Immunitetens varaktighet: 1 år.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas under dräktighet eller laktation eftersom produktens säkerhet inte har fastställts under dräktighet och laktation.

  6. BIVERKNINGAR

  En lätt, övergående och ibland ömmande svullnad (≤ 5 mm) vid injektionsstället kan ses under 1 dygn. En lätt, övergående höjning av rektaltemperaturen kan förekomma och i enstaka fall kan en övergående slöhet iakttas under det första dygnet efter vaccination.

  I sällsynta fall kan vaccinet orsaka överkänslighetsreaktioner (klåda, andnöd, kräkning, diarré och kollaps).


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Katt.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Tillåt den sterila spädningsvätskan som tillhandahålls med vaccinet att anta rumstemperatur.

  Rekonstituera det frystorkade pulvret aseptiskt med 1 ml av spädningsvätskan. Skaka vaccinet noga efter det att spädningsvätskan tillsatts.


  1 ml av det upplösta vaccinet skall ges som subkutaninjektion.


  – Grundvaccination: Katter från 8 veckors ålder ges två vaccinationer med 3-4 veckors intervall.

  – Revaccination: Årligen.


  Under grundvaccinationsperioden kan Intervets vaccin som innehåller rabiesantigen, stam Pasteur RIV, användas för att rekonstituera Nobivac Ducat vet., vid den vaccination som görs vid 12 veckors ålder (under förutsättning att denna produkt och kombinationsbehandling är godkänd).

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Vaccinet skall användas inom 30 minuter efter rekonstituering.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Vaccin: Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

  Spädningsvätska: Kan förvaras vid 15–25°C om den förvaras avskilt från vaccinet.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Vaccination vid 6 veckors ålder har visat sig säkert.


  Endast friska djur skall vaccineras. Vid vaccination bör man se till att det inte bildas aerosol eftersom vaccinet kan, om det hamnar i kattens näsborrar eller mun, orsaka kliniska symtom i luftvägarna, t.ex. trötthet och illamående. Av samma orsak bör man hindra katten från att slicka injektionsstället.


  Data avseende säkerhet och effekt då detta vaccin används tillsammans med något annat saknas, förutom för Intervets vaccin som innehåller rabiesantigen, stam Pasteur RIV, under de förutsättningar då denna produkt och kombinationsbehandling är godkänd.

  Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.


  Vid överdos kan en övergående svullnad (≤ 5 mm) uppträda vid injektionsstället under 4–10 dagar. En övergående kroppstemperaturhöjning (< 40,8°C) kan förekomma och i enstaka fall kan slöhet iakttas under det första dygnet efter vaccination.


  Vaccinet skall inte blandas med något annat vaccin eller immunologisk produkt förutom den spädningsvätska som tillhandahålls med produkten eller med Intervets vaccin som innehåller rabiesantigen, stam Pasteur RIV, (under förutsättning att denna produkt och kombinationsbehandling är godkänd).


  Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Avfall skall förstöras genom kokning, förbränning eller nedsänkning i lämpligt – av behörig myndighet godkänt – desinfektionsmedel.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2010–03–19

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar: 5 x, 10 x, 25 x och 50 x 1 dos vaccin och spädningsvätska.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.