Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nobilis® Rismavac + CA126 vet. Koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension Ampull 1000doser + polyetenpåse 200ml

Snabbfakta
Varunummer: 002488 Apotekets varuid: 21098
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Vaccination av daggamla kycklingar mot Mareks sjukdom (hönsförlamning). Används vid förekomst av mycket virulenta MDV-stammar (vvMDV).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Intervet International B.V.

  P.O. Box 31

  5830 AA Boxmeer

  Nederländerna


  Ombud:

  Intervet AB

  Box 6195

  102 33 Stockholm

  Telefon: 08-522 216 60

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Nobilis Rismavac + CA126 vet. koncentrat och vätska för injektionsvätska, suspension

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Nobilis Rismavac + CA126 är ett kombinerat levande vaccin mot Mareks sjukdom.

  Båda virus är cellassocierade och finns i en suspension av virushaltiga embryofibroblaster från SPF ägg.


  1 ml vaccin koncentrat innehåller:

  Levande kycklingherpesvirus, stam CVI-988 ≥3,0 log10 pfu per dos och levande kalkonherpesvirus, stam FC-126 ≥3,0 log10 pfu per dos


  Hjälpämnen:

  Kalvserum 0,10 ml, dimetylsulfoxid 0,075 ml


  Spädningsvätska:

  1 ml innehåller sukros 50,0 mg, kasein, enzymdigererat 13,9 mg, monobasisk kaliumfosfat 1,1 mg, fenolsulfonftalein 0,02 mg och vatten för injektionsvätskor till 1,0 ml.

  4. INDIKATION(ER)

  Vaccination av daggamla kycklingar mot Mareks sjukdom (hönsförlamning). Används vid förekomst av mycket virulenta MDV-stammar (vvMDV).

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga kända.

  6. BIVERKNINGAR

  Inga kända.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Kyckling.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Injicera 0,2 ml av den spädda lösningen per daggammal kyckling under huden i nacken eller i muskeln i låret.


  Flaskan med vaccin skall förvaras i isbad och utan att tagas upp ur isbadet, omskakas med jämna mellanrum.


  Upplöst vaccin ska användas inom 2 timmar.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Vaccinet får inte blandas med andra vacciner.

  Skyddseffekten reduceras vid samtidig vaccination mot rheovirusinfektion.


  Behållare med flytande kväve och vaccin bör endast hanteras av kunnig personal. Säkerhetsreglerna för hantering av flytande kväve och material vid mycket låg temperatur måste beaktas. Ampullerna kan explodera vid plötsliga temperatursvängningar, därför bör vaccinatören använda handskar och ansiktsmask.


  Sterilisera vaccinationsutrustningen genom kokning i vatten i 20 minuter eller genom autoklavering (15 minuter vid 121oC). Använd inte kemiska desinfektionsmedel.


  Spädningsschema:

  Ampuller med:

  Spädes med:

  1000 doser

  200 ml spädningsvätska

  2000 doser

  400 ml spädningsvätska

  4000 doser

  800 ml spädningsvätska

  5000 doser

  1000 ml spädningsvätska

  OBSERVERA Använd bara vaccin, som upptinats omedelbart före vaccination.


  1. Innan vaccinet tages ur behållaren med flytande kväve, bör man ta på sig handskar med långa ärmar och ansiktsmask eller skyddsglasögon. Det kan hända olyckor antingen med kvävet eller med vaccinampullerna. När ampullen tas ut ur röret hålles den bort ifrån kropp och ansikte.

  2. När man avlägsnar röret med ampullerna från behållaren med flytande kväve, bör man endast ta ut den ampull, som skall användas omedelbart. Använd endast en ampull åt gången. När ampullen har tagits ut, lägges röret med de resterande ampullerna omgående tillbaka i behållaren med flytande kväve.

  3. Ampullens innehåll upptinas snabbt (inom 1 minut), när det läggs i tempererat vatten (15-25oC). Får inte upptinas i varmt eller iskallt vatten.

   OBSERVERA. Det har förekommit att ampuller exploderat vid plötsliga temperatursvängningar.

   Torka ampullen och skaka den så att innehållet löses. Bryt sedan av ampullens hals och använd vaccinet omedelbart enligt nedanstående anvisning.

  4. Drag upp innehållet i ampullen i en steril 5 eller 10 ml spruta, monterad med en steril 1 mm (18 gauge) kanyl.

  5. Stick kanylen igenom proppen på flaskan/påsen med spädningsvätska. Vaccinet löses omedelbart genom att man långsamt fyller sprutan med en del spädningsvätska.

   OBSERVERA. Spädningsvätskan skall ha uppnått rumstemperatur (15-25oC) innan upplösning.

  6. Den fyllda sprutans innehåll sprutas tillbaka till resten av spädningsvätskan. Det är viktigt, att det sker långsamt, så att vaccinet kan rinna ned längs sidan av flaskan/påsen. Skaka flaskan/påsen långsamt, medan vaccinet blandas. Sug upp en del av det spädda vaccinet i sprutan och skölj igenom ampullen med detta. Spruta sedan tillbaka innehållet i flaskan/påsen. Avlägsna sprutan.

  7. En i förväg steriliserad automatspruta fylles enligt fabrikantens anvisningar, och doseringen inställes på 0,2 ml


  Vaccinet är nu klart att använda.

  10. KARENSTIDER

  Slakt: Noll dagar.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  AMPULL: Ampullen förvaras fryst i flytande kväve tills vaccinet skall användas.

  BEHÅLLARE: Behållare med flytande kväve skall förvaras säkert i upprätt ställning på ett torrt, och väl ventilerat ställe. Får inte förvaras i närheten av inkubatoröppningar eller kycklingboxar.

  SPÄDNINGSVÄTSKA: Förvaras vid högst 25oC.


  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

  Upplöst vaccin skall användas inom två timmar efter upplösning.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Vaccinatören bör vara uppmärksam på säkerhetsreglerna för hantering av flytande kväve och material vid mycket låg temperatur. Ampullerna kan explodera vid plötsliga temperatursvängningar, därför bör vaccinatören använda handskar och ansiktsmask.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Desinficera oanvända produkter och förstör överblivet vaccin som varit upplöst mer än två timmar genom bränning eller kokning.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.


  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-03-16

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ampuller innehållande 1000, 2000, 4000 eller 5000 doser.

  Glasflaskor innehållande 200 eller 400 ml spädningsvätska.

  Polyetenpåsar innehållande 200, 400, 800 eller 1000 ml spädningsvätska.

  Påsar av flerskiktsplast innehållande 200, 400, 800 eller 1000 ml spädningsvätska.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.