Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nobilis® IB Ma5 vet. Pulver till oral lösning Glasflaska 10x1000doser

731:30

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Varunummer: 152041 Apotekets varuid: 20027
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Vaccin mot infektiösbronkit hos kycklingar.

  Vaccinet kan användas för primär eller sekundär vaccination.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:


  Intervet International B.V.

  P.O. Box 31

  NL-5830 AA Boxmeer

  Nederländerna.

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Nobilis IB Ma5 vet., pulver till oral lösning.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 dos innehåller:


  Aktiv substans:

  Frystorkat, levande infektiöst bronkitvirus, stam Ma5 minst 3.0 log10 EID50


  Hjälpämnen:

  Sorbitol

  Hydrolyserat gelatin

  Pankreasdigererat kasein

  Dinatriumfosfatdihydrat

  Vatten för injektionsvätskor

  4. INDIKATION(ER)

  Vaccin mot infektiösbronkit hos kycklingar.

  Vaccinet kan användas för primär eller sekundär vaccination.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga.

  6. BIVERKNINGAR

  Vaccination med Nobilis IB Ma5 kan medföra lindriga tecken på sjukdom från andningsvägarna, som kan fortsätta i ett par dagar, beroende på kycklingarnas hälsotillstånd.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Kycklingar

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  1 dos per djur ges enligt nedan:


  Grundvaccination:

  Slaktkycklingar: 1 dos som spray till daggamla djur

  Avelskycklingar: 1 dos som spray till daggamla djur


  Revaccination:

  Vid 6 veckors ålder som spray eller via dricksvattnet

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Sprayvaccination

  Djuren ska vara friska vid vaccinationstillfället. Vattenkvalitén (eventuellt avmineraliserat) ska kontrolleras: Inga rester av syror eller desinfektionsmedel får förekomma. Sprayutrustning, som endast används till vaccination och plastbehållare ska vara rena. Använd rena handskar och andningsskydd.

  Sprayutrustningen ska förvaras dammfritt.


  Gör en kontrollsprutning med rent vatten före vaccination. Samla fåglarna i områden längs väggarna. Dämpa belysningen maximalt (använd eventuellt en pannlampa) och stäng av ventilationen.

  Använd grov spray vid grundvaccination (det ska falla som ett fint regn). Använd fin spray (aerosol) till äldre djur och vid revaccination (dimma).


  Vaccinationens utförande:

  Avlägsna krympringen av aluminium från injektionsflaskan med vaccin. Ta bort gummiproppen under det att injektionsflaskan är nedsänkt i vatten i en ren plastbehållare. Fyll injektionsflaskan till hälften med vatten, sätt på gummiproppen igen och skaka om för att lösa eventuella rester av vaccinet (pulvret). Häll över innehållet i plastbehållaren och rör om. Häll vaccinblandningen i sprutan.


  Mängden vatten beror på valet av metod:

  Sprayvaccination

  1 liter vatten till1000-2000 kycklingar: Stora droppar, större än 100 mikrometer, ska falla som ett fint regn. Administrera med hjälp av en handsprayflaska eller med en ryggspruta.

  Används både till grund- och revaccination.


  Aerosolvaccination:

  1 liter vatten till 6000 kycklingar: Små droppar, som ska vara omkring 50 mikrometer. Administrera med hjälp av aerosolgenerator eller sprayflaska.

  Används företrädesvis vid revaccination och inte till helt unga djur. Då en dimma kan ses kring munstycket rör det sig om en aerosol.

  Mindre droppar tränger sig djupare ned i luftvägarna. På så sätt uppnås en god effekt, men också en kraftigare vaccinreaktion.


  För att bestämma vattenmängden kan proceduren prövas först med rent vatten.


  Avståndet till kycklingarna ska vara cirka 40 cm. För kycklingar i bur cirka 20 cm.


  Efter vaccinationen är det viktigt att slå på ventilationen och att rengöra sprayutrustningen med rent vatten.


  Vaccination via dricksvatten

  Djuren ska vara friska vid vaccinationstillfället. Registrera vatten- och foderförbrukning noggrant dagarna för vaccination.

  Skölj igenom bevattningsanläggningen och medicinblandaren med rent vatten, eventuellt med tillsats av skummjölk dagen före vaccination.

  Kontrollera utrustningen för vaccinationen. Använd en ren hink för beredning av stamlösning samt rena gummihandskar.

  Stäng av vattentillförseln omkring två timmar (vid varmt väder en timme) före vaccinationen. Vattentillförseln ska avbrytas då djuren vilar.


  Beredning av stamlösning:

  Den mängd vätska som vaccinet ska lösas i beräknas utifrån kycklingarnas vattenförbrukning under två timmar och den procentandel som medicinblandaren är inställd på (normalt mellan 1% och 3%). Se exempel nedan.


  Vaccination görs i två på varandra följande tvåtimmarsintervall.

  Den första portionen stamlösning bereds omedelbart före vaccinationen. Blanda denna med hälften av vaccinet och anslut till medicinblandaren. Så snart den första portionen förbrukats (under det första tvåtimmarsintervallet) ska en ny stamlösning beredas och vaccinationens andra intervall genomföras.


  Injektionsflaskorna med vaccin ska öppnas och sköljas var för sig under vatten för att säkerställa maximal upplösning av vaccinet. Glas och proppar ska sköljas efteråt med vatten för att få med allt vaccininnehåll. Avsluta med en grundlig omröring. Vaccinet ska användas inom två timmar efter upplösning. Vid beräkning av mängden vaccin ska hänsyn tas till att upp till 10% av vaccinvattnet kommer att finnas kvar i bevattningssystemets ”döda” ändar. Om antalet kycklingar ligger mellan två standarddoser ska den närmast högre dosen väljas.


  Exempel på beräkning av mängden stamlösning till 40 000 kycklingar som är 17 dagar gamla:

  Vattenförbrukningen under 24 timmar är här 5620 liter. Vattenförbrukningen under två timmar är 5620 dividerat med 12 dvs 467 liter.


  Om medicinblandaren är inställd på 1% ska 4,67 liter användas, vilket motsvarar 5 liter vätska till varje stamlösning. Om medicinblandaren är inställd på 2% ska 9,34 liter användas, vilket motsvarar 9,5 liter vätska till varje stamlösning.


  Till varje portion stamlösning tillsätts vaccin till 20 000 kycklingar. För att skydda det levande vaccinet mot nedbrytning är det tillrådligt att tillsätta 1 liter skummjölk per 20 000 doser. I ovanstående två exempel ska således stamlösningen bestå av 1 liter skummjölk och 4 liter vatten, respektive 1 liter skummjölk och 8,5 liter vatten.


  Vaccinationens utförande:

  Lyft vattenledningarna, så att kycklingarna inte kan nå nipplarna. Anslut medicinblandare och vatten.

  Tappa ur rent vatten från anslutningsröret (fördelningskranen) och från samtliga vattenledningar. När vattnet får ett mjölkaktigt utseende stoppas urtappningen.


  Den första gången vaccinering sker på detta sätt rekommenderas att blå färgindikator används (High light tablets) i vaccinet, detta för att underlätta bedömningen av hur mycket vatten som ska tappas ur anläggningen. När det avtappade vattnet får en blå färgton stoppas avtappningen och den avtappade mängden noteras. Färgtabletter kan rekvireras från Intervet AB (Tel. 08-522 216 60) i samband med användning av företagets vacciner.


  Sänk vattenledningarna och börja vaccinationen. Släpp på vattnet, då djuren druckit vaccinblandningen.

  10. KARENSTIDER

  Kött och slaktbiprodukter: Noll dagar.

  Ägg: Noll dagar.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras i kylskåp (2 ºC - 8 ºC).

  Hållbarhet efter spädning enligt anvisning: 2 timmar.

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

  Endast friska djur ska vaccineras.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

  Ej relevant.


  Andra läkemedel och Nobilis IB Ma5 vet.:

  Får ej blandas med eller ges tillsammans med andra produkter.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

  Inga symtom.


  Blandbarhetsproblem:

  Blanda inte med något annat vaccin eller immunologisk produkt.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Överblivet vaccin destrueras genom bränning eller kokning

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-03-16

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Vaccinet innehåller levande virus som inaktiveras i kontakt med desinfektionsmedel.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  Intervet AB

  Box 6195

  102 33 Stockholm

  Telefon: 08-522 216 60

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.