Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nitrazepam Recip Tablett 5mg Blister, 50tabletter

219:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Nitrazepam Varunummer: 421966 Apotekets varuid: 5938
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Nitrazepam Recip är och vad det används för

  Nitrazepam Recip verkar sömngivande, lugnande och muskelavslappnande.

  Nitrazepam Recip används vid korttidsbehandling av sömnbesvär samt vid vissa former av epilepsi.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Nitrazepam Recip

  2,5 mg, 5 mg tabletter
  nitrazepam
  laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, vetestärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Nitrazepam Recip är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Nitrazepam Recip
  3. Hur du använder Nitrazepam Recip
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nitrazepam Recip ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nitrazepam Recip är och vad det används för

  Nitrazepam Recip verkar sömngivande, lugnande och muskelavslappnande.


  Nitrazepam Recip används vid korttidsbehandling av sömnbesvär samt vid vissa former av epilepsi.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Nitrazepam Recip

  Använd inte Nitrazepam Recip

  Nitrazepam Recip skall inte användas av dem som har:

  • andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn (sömnapné)

  • akut andningssvikt

  • andningsdepression

  • fobi- eller tvångstillstånd

  • kronisk psykos

  • svår muskelsvaghet (myastenia gravis)

  • svår leversvikt

  • svår njursvikt

  • korttidsbehandling av sömnproblem hos barn

  • är allergisk mot nitrazepam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Nitrazepam Recip.

  Risk för vanebildning finns med Nitrazepam Recip.


  Rådgör med din läkare innan behandling med Nitrazepam Recip påbörjas om du har:

  • nedsatt lever- och njurfunktion

  • andningsvårigheter

  • nedsatt allmäntillstånd

  • om du är missbrukare

  För att minska risken att drabbas av minnesluckor i samband uppvaknandet bör man se till att ha möjlighet att sova ostört i 7-8 timmar efter intag av Nitrazepam Recip.

  Om man plötsligt slutar ta Nitrazepam Recip efter en längre tids regelbundet bruk kan man känna sig skakig, rastlös och drabbas av sömnlöshet, oro, huvudvärk samt koncentrationssvårigheter. I vissa fall kan man även få svettningar, muskel- och magkramp, en förändrad verklighetsuppfattning eller delirium (förvirringstillstånd med hallucinationer). Detta kan vara från några timmar upp till en vecka eller mer. Dessa symtom uteblir eller lindras om dosen sänks långsamt. Ändra dock aldrig på dosen annat än på din läkares inrådan.


  Äldre kräver särskild övervakning på grund av ökad risk för fall och följdaktligen höftfrakturer, särskilt hos äldre patienter när de stiger upp på natten.

  Andra läkemedel och Nitrazepam Recip

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering såsom:

  • virushämmare vid HIV-infektion (ritonavir)

  • medel mot svampinfektioner (itrakonazol)

  • antibiotika (klaritromycin)

  • virushämmare (boceprevir)

  Rådgör med läkare innan du använder något av följande läkemedel tillsammans med Nitrazepam Recip:

  • Starka smärtstillande (t.ex. morfin)

  • Sömnmedel

  • Lugnande medel

  • Antidepressiva läkemedel

  • Läkemedel mot epilepsi

  • Neuroleptika (t.ex läkemedel mot schizofreni eller psykoser)

  Nitrazepam Recip med alkohol

  Alkohol bör inte förtäras eftersom den lugnande effekten av Nitrazepam Recip kan förstärkas av alkoholen.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Nitrazepam Recip under graviditet.


  Nitrazepam passerar över i modersmjölk och användning av ammande mödrar bör undvikas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Nitrazepam Recip kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t. ex. vid bilkörning.

  Intag av alkohol kan förstärka eventuell nedsatt vakenhet och bör därför undvikas.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Nitrazepam Recip innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  Det ingår vetestärkelse i Nitrazepam Recip, tabletterna innehåller därför mycket små mängder gluten.


  3. Hur du använder Nitrazepam Recip

  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos vid sömnbesvär är 1-2 tabletter à 2,5 mg eller 1/2-1 tablett à 5 mg.

  Äldre ska i regel ha halverad dos jämfört med yngre, d v s 2,5 – 5 mg.

  Vid epilepsi beror dosens storlek på din vikt.

  Då Nitrazepam Recip används som insomningsmedel bör tabletten tas cirka 1/2 timme före sänggåendet.

  Om du har tagit för stor mängd av Nitrazepam Recip

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Lindriga symtom på överdosering är dåsighet, mental förvirring, dvalliknande tillstånd och artikulationssvårigheter.

  Om du har glömt att ta Nitrazepam Recip

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar ta Nitrazepam Recip

  Om man plötsligt slutar ta Nitrazepam Recip efter en längre tids regelbundet bruk kan man känna sig skakig, rastlös och drabbas av sömnlöshet, oro, huvudvärk, depression, humörsvängningar samt koncentrationssvårigheter. I vissa fall kan man även få svettningar, muskel- och magkramp, domingar och stickningar i händer och fötter, en förändrad verklighetsuppfattning, delirium (förvirringstillstånd med hallucinationer) eller bli känslig för ljud, ljus och beröring. Detta kan vara från några timmar upp till en vecka eller mer. Dessa symtom uteblir eller lindras om dosen sänks långsamt. Ändra dock aldrig på dosen annat än på din läkares inrådan.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Nitrazepam Recip orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta Nitrazepam Recip och kontakta omedelbart läkare om du får symtom på angioödem som svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårighet att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter.

  Biverkningen är mycket sällsynt.


  Nitrazepam Recip kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Trötthet, andningsdepression, ökad salivavsöndning, befintlig depression kan framträda.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Balansrubbning, koncentrationssvårigheter, nedsatt reaktionsförmåga. Muskelsvaghet, svårigheter att samordna kroppsrörelser, domningar, akut förvirringstillstånd, sömnlöshet.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Kraftig minskning av antalet blodkroppar, vilket kan ge svaghet, blåmärken och öka risken för infektioner, ångest, humörsvängningar, allergiska hudreaktioner, gulsot, epilepsi, uppkördhet. Irritabilitet, utsättningssymtom.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10.000 patienter): Hudsvullnader, överkänslighetsreaktioner, kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk chock).


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal patienter): Beroende, minnesförlust, minnesluckor, dåsighet, förvirring.


  Hos spädbarn, små barn samt äldre sängliggande patienter kan i sällsynta fall ökad utsöndring av saliv och slem leda till lunginflammation.


  Höga doser kan ge förvirring hos äldre.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Nitrazepam Recip ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burken och locket sorteras som hård plastförpackning. Tryckförpackningen sorteras som mjuk plastförpackning

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är nitrazepam: En tablett innehåller 2,5 mg respektive 5 mg nitrazepam.

  Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 26,8 mg respektive 53,5 mg, mikrokristallin cellulosa, vetestärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletter 2,5 mg: Vit, svagt välvd med prägling NT inom bågar och diametern 8 mm. 25 st och 200 st i blister, 250 st i plastburk.


  Tabletter 5 mg: Vit, svagt välvd med skåra och prägling NA inom bågar och diametern 8 mm. 25 st, 50 st och 100 st i blister, 250 st i plastburk, 49 x 1 st i endosförpackning.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Recip AB

  Box 906

  SE-170 09 Solna

  Telefon: 08-630 1900


  Tillverkare:

  Recipharm Stockholm AB

  Lagervägen 7

  136 50 Jordbro


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-10-21


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.