Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nexium Enterogranulat till oral suspension i dospåse 10mg Dospåsar, 28st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Esomeprazol Varunummer: 075141 Apotekets varuid: 19596
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Nexium är och vad det används för

  Nexium innehåller en substans som kallas esomeprazol. Denna tillhör en läkemedelsgrupp kallad protonpumpshämmare eller syrahämmare. Dessa verkar genom att hämma den magsyra som produceras i magsäcken.

  Nexium används för att behandla följande sjukdomstillstånd:

  Barn från 1 års ålder

  Nexium används för att behandla ett sjukdomstillstånd som kallas ”gastroesofageal refluxsjukdom” (GERD).

  Barn från 4 års ålder

  Sår som är infekterade med bakterier som kallas ”Helicobacter pylori”. Om ditt barn har detta sjukdomstillstånd kanske läkaren även ordinerar antibiotika för att behandla infektionen och få magsåret att läka.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Nexium

  10 mg enterogranulat till oralsuspension, dospåse
  esomeprazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Nexium är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Nexium
  3. Hur du tar Nexium
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nexium ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nexium är och vad det används för

  Nexium innehåller en substans som kallas esomeprazol. Denna tillhör en läkemedelsgrupp kallad protonpumpshämmare eller syrahämmare. Dessa verkar genom att hämma den magsyra som produceras i magsäcken.


  Nexium används för att behandla följande sjukdomstillstånd:


  Barn från 1 års ålder

  Nexium används för att behandla ett sjukdomstillstånd som kallas ”gastroesofageal refluxsjukdom” (GERD).

  • Läckage av sur magsaft upp till matstrupen som förorsakar smärta, inflammation och halsbränna. Halsbränna uttrycker sig som en brännande känsla från magen eller nedre delen av bröstkorgen till munnen

  • Hos barn kan symtombilden inbegripa sura uppstötningar, kräkningar och dålig viktuppgång


  Barn från 4 års ålder

  Sår som är infekterade med bakterier som kallas ”Helicobacter pylori”. Om ditt barn har detta sjukdomstillstånd kanske läkaren även ordinerar antibiotika för att behandla infektionen och få magsåret att läka.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Nexium

  Ta inte Nexium

  • Om du är allergisk mot esomeprazol eller annan liknande syrahämmande substans (så kallad protonpumpshämmare t.ex. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • Om du använder ett läkemedel som innehåller nelfinavir (läkemedel mot HIV-infektion)

  Du ska inte ta Nexium om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du ta detta läkemedel.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du tar Nexium:

  • om du har allvarliga leverproblem

  • om du har allvarliga njurproblem

  • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Nexium som minskar magsyran.


  Nexium-behandlingen kan maskera symtom från andra sjukdomar. Därför ska du snarast ta kontakt med din läkare vid:

  • Oavsiktlig kraftig viktminskning

  • Magsmärta eller dålig matsmältning

  • Upprepade kräkningar

  • Svårt att svälja

  • Blod i kräkningar eller avföring


  Om du ordinerats att ta Nexium ”vid behov” ska du kontakta din läkare om dina symtom kvarstår eller ändrar karaktär. Vid-behovsdosering till barn har inte studerats och rekommenderas därför inte till denna patientgrupp.


  Användning av protonpumpshämmare som Nexium och särskilt om du använder Nexium i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.


  Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Nexium. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


  Andra läkemedel och Nexium

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Nexium.

  Ta inte Nexium om du samtidigt tar läkemedel som innehåller nelfinavir (används för behandling av HIV-infektion).


  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder följande läkemedel:

  • Atazanavir (läkemedel mot HIV-infektion).

  • Klopidogrel (används för förebyggande av blodproppar)

  • Ketokonazol, itrakonazol och vorikonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

  • Erlotinib (används vid behandling av cancer)

  • Diazepam (lugnande och kramplösande läkemedel)

  • Citalopram, imipramin, klomipramin (läkemedel mot depression)

  • Fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

  • Warfarin eller kumarin (blodförtunnande läkemedel)

  • Cilostazol (används för behandling av fönstertittarsjuka – smärta i benen vid gång som beror på otillräcklig blodförsörjning till benen)

  • Cisaprid (läkemedel mot magbesvär och halsbränna)

  • Digoxin (används vid hjärtbesvär)

  • Metotrexat (ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i höga doser för att behandla cancer) – om du tar höga doser av metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling med Nexium

  • Tacrolimus (organtransplantation)

  • Rifampicin (används för behandling av tuberkulos)

  • Johannesört - Hypericum perforatum (används för behandling av depression)


  Om din läkare har ordinerat såväl antibiotikamedlen amoxicillin och klaritromycin som Nexium för behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion, är det mycket viktigt att du talar om för din läkare om du tar några andra läkemedel.

  Intag av Nexium enterogranulat med mat och dryck

  Nexium enterogranulat kan tas med eller utan mat.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare avgör om du kan ta Nexium eller ej. Du ska inte använda Nexium om du ammar.

  Det är inte känt om Nexium passerar över i modersmjölk. Därför bör du inte ta Nexium om du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är inte troligt att Nexium påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan dock förekomma i mindre vanliga fall (se avsnitt 4). Om du påverkas, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Nexium innehåller sackaros och glukos

  Nexium innehåller sackaros och glukos som båda är sockerarter. Det är därför viktigt med noggrann munhygien och regelbunden tandborstning.

  Om du inte tål vissa sockerarter bör du tala med din läkare innan Nexium-behandlingen startas.


  3. Hur du tar Nexium

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Ditt läkemedel är i form av små granulatkorn, förpackat i enstaka dospåsar. Varje dospåse innehåller 10 mg esomeprazol. Din läkare talar om för dig hur många dospåsar du ska ta varje dag.

  Din läkare kommer också att tala om för dig hur länge behandlingen ska pågå.


  • Häll över innehållet från en eller flera dospåsar i ett glas med vatten. Använd inte kolsyrat vatten. Mängden vatten i glaset beror på hur många dospåsar du ska ta vid ett tillfälle.

  • Använd 15 ml vatten (3 teskedar) för varje dospåse. Det vill säga 15 ml vatten till 1 dospåse, 30 ml vatten till 2 dospåsar

  • Rör om granulatet i vatten

  • Låt blandningen stå ett par minuter tills den har tjocknat

  • Rör om igen och drick upp. Granulatkornen får inte tuggas eller krossas. Låt inte blandningen stå längre än 30 minuter

  • Om något kvarstår i glaset, häll i lite vatten, rör om och drick upp på en gång


  Det har ingen betydelse om du tar Nexium tillsammans med mat eller inte.


  Om du har en ventrikelsond kan sjukvårdspersonal administrera Nexium via ventrikelsonden. Vidare instruktion till sjukvårdspersonal finns i slutet av bipacksedeln.


  Den rekommenderade dosen är:


  Barn från 1 till 11 år

  • Nexium rekommenderas inte till barn som är yngre än 1 år

  För behanding av gastroesofageal refluxsjukdom.

  • Den rekommenderade dosen är 1 – 2 dospåsar (10-20 mg) 1 gång dagligen, utifrån barnets kroppsvikt. Din läkare bestämmer exakt dos

  Barn i åldern 4 år och äldre

  För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att hindra att de återkommer.

  • Dosen för barn baseras på barnets vikt och läkaren kommer att bestämma rätt dos. Läkaren kommer också att ordinera två antibiotika till ditt barn

  Vuxna och ungdomar från 12 år

  Nexium oral suspension kan också användas av patienter som har svårt att svälja upplösta Nexium enterotabletter. Information om dosering för patienter från 12 års ålder finns i produktinformationen för Nexium enterotablett (fråga läkare och apotekspersonal för ytterligare information).


  Äldre

  Justering av dos är inte nödvändig hos äldre patienter.


  Vid nedsatt leverfunktion

  • Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion, är den maximala dagliga dosen 2 dospåsar (20 mg). För barn 1-11 år med gravt nedsatt leverfunktion är den maximala dosen 10 mg

  Vid nedsatt njurfunktion

  • Det finns inga dosrestriktioner vid nedsatt njurfunktion. Men vid kraftigt nedsatt njurfunktion kan din läkare vilja ta några extra prover

  Om du har tagit för stor mängd av Nexium

  Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Nexium

  Om du glömt att ta din dos vid ett tillfälle ta den så snart du kommer ihåg det eller vänta till nästa tillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Allergiska reaktioner

  En allvarlig överkänslighetsreaktion så kallad anafylaktisk reaktion är en sällsynt biverkan som kan förekomma hos färre än 1 av 1000 personer som tar Nexium. Sluta att ta Nexium och kontakta omedelbart din läkare om svullnad av bland annat ansikte, tunga och/eller svalg eller nässelutslag, andnöd och svårighet att svälja inträffar.


  Andra biverkningar:


  Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 som tar Nexium):

  • Huvudvärk

  • Symtom från mage-tarm: diarré, gasbildning, magsmärtor, förstoppning

  • Illamående, kräkningar


  Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 personer som tar Nexium):

  • Ankel- och fotsvullnad

  • Sömnlöshet

  • Yrsel, känselförnimmelser såsom stickningar och myrkrypningar (parestesier), sömnighet

  • Svindelkänsla

  • Muntorrhet

  • Förhöjning av leverenzymer

  • Hudutslag, nässelutslag, klåda

  • Höft-, handleds- eller kotfrakturer (om Nexium används i höga doser och under en längre tid)


  Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1000 personer som tar Nexium):

  • Förändringar i blodbilden såsom minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar

  • Minskad halt av natrium i kroppen (hyponatremi)

  • Förvirring, rastlöshet, depression

  • Smakförändringar

  • Synproblem såsom dimsyn

  • Plötsligt väsande andning eller andfåddhet (bronkospasm)

  • Inflammation i munslemhinnan

  • En infektion som kallas ’torsk’ som kan påverka tarmen och som orsakas av svampar

  • Hepatit med eller utan gulsot

  • Håravfall (alopecia)

  • Ljuskänslighet (fotosensitivitet)

  • Muskelvärk (myalgi), ledvärk (artralgi)

  • Allmän sjukdomskänsla och brist på energi

  • Ökad svettning


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 personer som tar Nexium):

  • Förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar)

  • Aggression

  • Hallucinationer

  • Allvarliga problem med levern som leder till leversvikt och hjärninflammation

  • Plötsliga hudutslag, blåsor eller fjällande hud som kan uppträda tillsammans med hög feber och ledsmärtor (Stevens-Johnsons syndrom, erytema multiform, toxisk epidermal nekrolys)

  • Muskelsvaghet

  • Allvarlig njurpåverkan (njurinflammation)

  • Förstoring av bröstkörtlar hos män


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • Om du använder Nexium i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

  • Inflammation i tarmen (orsakar diarré)

  • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.


  Nexium kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immun­försvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

  Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Nexium ska förvaras

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

  • Används före det utgångsdatum som står på ytterkartongen och på påsen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad

  • Färdigberedd suspension ska användas inom 30 minuter


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemdel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är esomeprazol. Varje dospåse innehåller 10 mg esomeprazol som magnesiumtrihydrat.


  Övriga innehållsämnen är:


  Esomeprazol-granulatkorn

  Glycerolmonostearat 40-55

  Hydroxypropylcellulosa

  Hypromellos

  Magnesiumstearat

  Metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) dispersion 30%

  Polysorbat 80

  Sockersfärer (sackaros och majsstärkelse)

  Talk

  Trietylcitrat


  Övriga granulatkorn

  Citronsyra vattenfri (för pH-justering)

  Krospovidon

  Glukos

  Hydroxypropylcellulosa

  Gul järnoxid (E 172)

  Xantangummi

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Varje dospåse innehåller blekt gula små granulat. Brunaktiga granulat kan förekomma.


  Den orala suspensionen är en tjock gul vätska som består av uppslammade granulatkorn.


  Varje förpackning innehåller 28 eller 30 dospåsar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  I Sverige: AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje

  I Finland: AstraZeneca Oy, Självstyrelsegränd 4, 02600 Esbo


  Tillverkare:

  AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Inexium (Frankrike)

  Nexiam (Belgien Luxemburg)

  Nexium (Cypern, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Island, Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike)


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-04-14


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal :

  Administrering via ventrikelsond

  1. För en 10 mg dos, häll innehållet i en 10 mg dospåse i 15 ml vatten

  2. För en 20 mg dos, häll innehållet i två 10 mg dospåsar i 30 ml vatten

  3. Rör om

  4. Låt stå i några minuter tills blandningen tjocknar

  5. Rör om igen

  6. Dra upp suspensionen i en spruta

  7. Injicera genom sonden, fransk storlek 6 eller större, in i magen inom 30 minuter efter beredning

  8. Fyll sprutan på nytt med 15 ml vatten för en 10 mg dos och 30 ml för en 20 mg dos

  9. Skaka sprutan och spruta granulatsuspension i magen via sonden

  Eventuellt överbliven suspension ska kasseras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.