Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

NEVANAC Ögondroppar, suspension 1mg/ml Plastflaska, 5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Nepafenak Varunummer: 141063 Apotekets varuid: 10554
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Nevanac är och vad det används för

  Nevanac innehåller den aktiva substansen nepafenak och tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID).

  Nevanac används till vuxna för:

  - att förebygga och lindra ögonsmärta och inflammation efter kataraktoperation i ögat

  - att minska risken för makulaödem (svullnad i de bakre delarna av ögat) efter kataraktoperation i ögat hos diabetespatienter.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Nevanac

  1 mg/ml ögondroppar, suspension
  nepafenak

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Nevanac är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Nevanac
  3. Hur du använder Nevanac
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nevanac ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nevanac är och vad det används för


  Nevanac innehåller den aktiva substansen nepafenak och tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID).


  Nevanac används till vuxna för:

  - att förebygga och lindra ögonsmärta och inflammation efter kataraktoperation i ögat

  - att minska risken för makulaödem (svullnad i de bakre delarna av ögat) efter kataraktoperation i ögat hos diabetespatienter.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Nevanac

  Använd inte Nevanac

  - om du är allergisk mot nepafenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du är allergisk mot andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

  - om du har fått astma, hudallergi eller intensiv inflammation i näsan efter användning av andra NSAID. Exempel på andra NSAID är acetylsalicylsyra, ibuprofen, ketoprofen, piroxikam och diklofenak.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Nevanac om du

  - lätt får blåmärken eller lider av blödningsproblem eller tidigare har haft dessa problem

  - lider av någon annan ögonsjukdom (t.ex. en ögoninfektion) eller om du använder andra läkemedel i ögat (särskilt steroider för ögonbruk)

  - har diabetes

  - har reumatism

  - har genomgått upprepade ögonoperationer inom kort tid


  Undvik solljus när du behandlas med Nevanac.


  Användning av kontaktlinser rekommenderas inte efter kataraktoperation. Din läkare kommer att tala om för dig när du kan använda kontaktlinser igen (se också avsnittet ”Nevanac innehåller bensalkoniumklorid”).

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år eftersom säkerheten och effekten inte har fastställts i denna åldersgrupp.

  Andra läkemedel och Nevanac

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Nevanac kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som du använder, även andra ögondroppar för behandling av glaukom.

  Tala även om för läkaren om du tar läkemedel som minskar blodets förmåga att koagulera (warfarin) eller andra NSAID-läkemedel. De kan öka risken för blödning.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, rådfråga läkare innan du använder Nevanac. Kvinnor som kan komma att bli gravida rekommenderas att använda effektiv preventivmetod under behandlingen med Nevanac. Användning av Nevanac under graviditet rekommenderas inte. Använd inte Nevanac om inte din läkare tydligt anger att du ska göra det.


  Om du ammar kan Nevanac passera över i bröstmjölken. Inga effekter på barn som ammas förväntas dock. Nevanac kan användas under amning.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kör inte bil eller använd maskiner förrän din syn klarnat. Du kan uppleva att din syn blir suddig just när du använt Nevanac.

  Nevanac innehåller bensalkoniumklorid

  Konserveringsmedlet i Nevanac, bensalkoniumklorid, kan missfärga mjuka kontaktlinser och orsaka ögonirritation och biverkningar i hornhinnan (problem med ögats yta). Om din läkare informerar dig om att du kan använda kontaktlinser igen ska du ta ut dem före applicering av Nevanac och vänta minst 15 minuter innan linserna sätts in igen.


  3. Hur du använder Nevanac


  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Använd Nevanac bara som ögondroppar. Får inte sväljas eller injiceras.


  Rekommenderad dos är

  En droppe i det påverkade ögat eller ögonen tre gånger dagligen – morgon, mitt på dagen och kväll. Använd ögondropparna vid samma tidpunkt varje dag.


  När man ska använda Nevanac och hur länge

  Börja en dag före ögonoperationen. Fortsätt under dagen för operationen. Därefter ska du använda Nevanac så länge som din läkare föreskrivit. Detta kan vara upp till 3 veckor (för att förebygga och lindra smärta och inflammation i ögat) eller 60 dagar (för att förebygga makulaödem) efter operationen.


  Bruksanvisning

  •Tvätta händerna innan du börjar.

  • Skaka flaskan noga.

  • Skruva av hatten.

  • Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats ska den tas bort innan produkten används.

  • Håll flaskan upp och ner mellan tummen och de andra fingrarna.

  • Luta huvudet bakåt.

  • Dra ner det undre ögonlocket med ett rent finger, så att en ficka bildas mellan ögonlocket och ögat. Droppen skall hamna i fickan (bild 1).

  • För flaskans spets tätt intill ögat. Använd en spegel om det underlättar.

  • Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med flaskspetsen. Detta kan förorena dropparna.

  • Tryck försiktigt i botten på flaskan med pekfingret för att frigöra en droppe Nevanac i taget.

  • Tryck inte ihop flaskan; den är konstruerad så att ett lätt tryck i botten är tillräckligt (bild 2).


  Om Du droppar i båda ögonen, upprepa alla stegen i det andra ögat. Skruva på hatten på flaskan ordentligt genast efter användande.


  Om droppen missar ögat, försök igen.


  Om du använder andra ögondroppar, vänta åtminstone fem minuter mellan användningen av Nevanac och de andra dropparna.

  Om du använt för stor mängd av Nevanac

  Skölj ut allt med ljummet vatten. Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för din nästa dos.

  Om du har glömt att använda Nevanac

  Använd då en droppe av läkemedlet så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos kan du hoppa över den glömda dosen och återgå till din vanliga rutin. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Använd inte mer än en droppe i det påverkade ögat 3 gånger dagligen.

  Om du slutar att använda Nevanac

  Sluta inte att använda Nevanac utan att först ha talat med din läkare. Du kan oftast fortsätta att ta dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Tala med läkare eller apotekspersonal om du är orolig.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Du kan löpa större risk för problem med ögats yta om du haft:


  - komplicerad ögonoperation

  - återkommande ögonoperation under en kort tidsperiod

  - vissa sjukdomar på ögats yta såsom inflammation eller torra ögon

  - vissa allmänna sjukdomar som diabetes eller reumatism


  Kontakta omedelbart läkare om dina ögon blir rödare eller smärtar mer när du använder dropparna.

  Det kan bero på en ytlig ögoninflammation med eller utan förlust av eller skador på celler eller en inflammation av den färgade delen av ögat (irit). Dessa biverkningar har observerats hos upp till 1 av 100 användare.


  Följande biverkningar har också observerats vid användning av Nevanac 1 mg/ml ögondroppar, suspension eller Nevanac 3 mg/ml ögondroppar, suspension, eller båda:


  Mindre vanliga biverkningar

  (kan påverka upp till 1 av 100 användare)


  • Ögoneffekter: Inflammation på ögats yta med eller utan cellförlust eller cellskada, känsla av skräp i ögat, krustor på ögonlocken eller hängande ögonlock


  Sällsynta biverkningar

  (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare)


  • Ögoneffekter: irisinflammation, ögonsmärta, ögonobehag, torra ¨ogon, svullna ögonlock, ögonirritation, ögonklåda, sekretion från ögat, allergisk konjunktivit (ögonallergi), ökad tårproduktion, avlagringar på ögats yta, vätska eller svullnad i bakre delen av ögat, röda ögon.


  • Allmänna biverkningar: yrsel, huvudværk, allergiska symtom (ögonlockssvullnad), illamående, hudinflammation, rodnad och klåda.


  Biverkningar med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


  Ögoneffekter: skada på ögats yta som förtunning eller uppkomst av hål, försämrad läkning i ögat, ärr på ögats yta, grumling, försämrad syn, ögonsvullnad, dimsyn.


  • Allmänna biverkningar: kräkning, förhöjt blodtryck.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Nevanac ska förvaras


  Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30 °C.


  Kassera flaskan 4 veckor efter öppnandet för att förhindra infektioner. Skriv ned datumet du öppnade flaskan i utrymmet på kartongen och flaskan.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är nepafenak. En ml suspension innehåller 1 mg nepafenak.

  • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (se avsnitt 2), karbomer, dinatriumedetat, mannitol, renat vatten, natriumklorid och tyloxapol.

  Små mängder natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha använts för att hålla surhetsgraden (pH) normal.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Nevanac är en vätska (ljusgul till ljust orange suspension) som tillhandahålls i en 5 ml plastflaska med skruvhatt.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Alcon Laboratories (UK) Ltd.

  Frimley Business Park

  Frimley

  Camberley

  Surrey, GU16 7SR

  Storbritannien


  Tillverkare

  S.A. Alcon Couvreur N.V.

  Rijksweg 14

  2870 Puurs

  Belgien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  Luxembourg/Luxemburg

  Alcon NV

  + 32 (0)2 754 32 10

  Latvija

  Alcon Pharmaceuticals Ltd

  + 371 67 321 121

  Бългapия

  Алкон България ЕООД

  + 359 2 950 15 65

  Lietuva

  Alcon Pharmaceuticals Ltd

  atstovybė

  + 370 5 2 314 756

  Česká republika

  Alcon Pharmaceuticals

  (Czech Republic) s.r.o.

  + 420 225 775 111

  Magyarország

  Alcon Hungária

  Gyógyszerkereskedelmi Kft

  + 36-1-463-9080

  Danmark

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Nederland

  Alcon Nederland BV

  + 31 (0) 183 654321

  Deutschland

  Alcon Pharma GmbH

  + 49 (0)761 1304-0

  Norge

  Alcon Nordic AS

  + 45 3636 4300

  Ελλάδα/Κύπρος

  Άλκον Λαμποράτορις

  Ελλάς ΑΕΒΕ

  + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

  Österreich

  Alcon Ophthalmika GmbH

  + 43 (0)1 596 69 70

  Eesti

  Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal

  + 372 6 313 214

  Polska

  Alcon Polska Sp. z o.o.

  + 48 22 820 3450

  España

  Alcon Cusí, S.A.

  + 34 93 497 7000

  Portugal

  Alcon Portugal -

  Produtos e Equipamentos

  Oftalmológicos, Lda.

  + 351 214 400 300

  France

  Laboratoires Alcon

  + 33 (0)1 47 10 47 10

  România

  S.C. Alcon Romania S.R.L.

  + 40 21 203 93 24

  Hrvatska

  Alcon Farmaceutika d.o.o.

  + 385 1 4611 988

  Slovenija

  Alcon d.o.o.

  + 386 1 422 5280

  Ireland

  Malta

  United Kingdom

  Alcon Laboratories (UK) Ltd

  + 44 (0) 345 266 9363 (United Kingdom)

  Slovenská republika

  Novartis Slovakia s.r.o.

  Alcon Division

  + 421 2 5441 0378

  Ísland

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Suomi/Finland

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Italia

  Alcon Italia S.p.A.

  + 39 02 81 80 31

  Sverige

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300


  Denna bipacksedel ändrades senast

  29.07.2016


  Övriga informationskällor


  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.