Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nematel vet. Oral pasta 439mg/g Plastspruta, 52gram

Snabbfakta
Verksamt ämne: Pyrantel Varunummer: 370986 Apotekets varuid: 10555
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Infektioner av adulta stadier av rundmaskar, särskilt spolmaskar (Parascaris equorum), små strongylider (Cyathostomum spp., Triodontophorus spp.), stora strongylider (Strongylus edentatus, Strongylus equinus, Strongylus vulgaris) och springmaskar (Oxyuris equi) samt bandmaskar (Anoplocephala perfoliata) hos hästar, ponnyer och föl.

  Effekten gentemot Anoplocephala perfoliata är varierande.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Le Vet Beheer B.V.

  Wilgenweg 7

  3421 TV Oudewater

  Nederländerna

  Tel: +31 (0)348 565858

  fax: +31 (0)348 565454

  e-mail: info@levetpharma.com


  Tillverkare:

  Feramed B.V.

  Veemweg 1

  3771 MT barneveld

  Nederländerna

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Nematel vet. 439 mg/g oralpasta för häst. Pyrantelembonat

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 g pasta innehåller:

  Aktiv substans:

  Pyrantelembonat (motsvarande 152,2 mg pyrantel) 439 mg


  Hjälpämnen:

  Metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), polysorbat 80 (E433), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551) och majs olja.

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

  Infektioner av adulta stadier av rundmaskar, särskilt spolmaskar (Parascaris equorum), små strongylider (Cyathostomum spp., Triodontophorus spp.), stora strongylider (Strongylus edentatus, Strongylus equinus, Strongylus vulgaris) och springmaskar (Oxyuris equi) samt bandmaskar (Anoplocephala perfoliata) hos hästar, ponnyer och föl.

  Effekten gentemot Anoplocephala perfoliata är varierande.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Användes inte till djur med känd överkänslighet mot den aktiva substansen.

  6. BIVERKNINGAR

  Inga kända.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Häst, ponny och föl (över 8 veckor).

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Ges som en oral engångsdos till hästar.

  1. För behandling av stora och små strongylider, stora rundmaskar och springmaskar rekommenderas en dos av 19 mg pyrantelembonat per kg kroppsvikt. En spruta är avsedd till 700 eller 1200 kg kroppsvikt (se delstreck på applikatorn). Varje spruta är indelad i delstreck. Varje delstreck motsvarar en behandling av 50 kg kroppsvikt.

  2. För behandling av bandmaskar rekommenderas en dos på 38 mg pyrantelembonat per kg kroppsvikt. En spruta är avsedd till 350 eller 600 kg kroppsvikt (se delstreck på applikatorn). Varje spruta är indelad i delstreck. Två delstreck motsvarar en behandling av 50 kg kroppsvikt.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  För att säkerställa korrekt dosering bör kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt och doseringsutrustningen kontrolleras.

  Ställ in doseringsringen på sprutans kolv för aktuell kroppsvikt. Tag bort skyddshättan från sprutspetsen. För in sprutans pip i mungipan mot tungans bakre del och tryck ut önskad mängd och låt hästen svälja pastan. Mängden pasta kan regleras och låsas genom användning av sprutans doseringsring. Sväljreflexen kan stimuleras genom att placera handen under hästens haka och hålla upp huvudet.

  10. KARENSTID

  Kött och slaktbiprodukter: 0 dagar

  Ej tillåtet för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 ºC.

  Förvaras i skydd mot kyla.

  Får ej frysas.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten eller kartongen efter EXP.

  Hållbarhet i öppnad förpackning: 1 månad.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

  Behandling mot bandmask skall endast ske efter att diagnosen fastställts.

  Resistens mot pyrantelembonat har rapporterats hos cyatostomer hos häst. Därför skall användning av produkten baseras på regional (besättning) epidemiologisk information om känsligheten hos cyatostomer och rekommendationer om hur man kan begränsa ytterligare selektion mot resistens mot anthelmintika.


  Nedanstående hantering bör undvikas eftersom den ökar risken för utveckling av resistens och i värsta fall leder till ineffektiv behandling.

  • Alltför frekvent och upprepad behandling med anthelmintika ur samma grupp, under en längre

   tidsperiod.

  • Underdosering, vilket kan orsakas av missbedömning av kroppsvikt, felaktig administration av produkten eller utebliven kalibrering av doseringsutrustning i förekommande fall.

  Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika bör utredas med hjälp av lämpliga metoder (träckprov för kontroll av äggreduktion). I de fall resultaten styrker misstankar om resistens mot ett speciellt anthelmintikum, skall ett anthelmintikum tillhörande en annan farmakologisk grupp, med annan verkningsmekanism, användas.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

  Personer som är överkänsliga för pyrantelembonat skall undvika kontakt med läkemedlet.

  Använd lämpliga handskar vid hantering.


  Användning under dräktighet och laktation

  Kan användas under dräktighet och digivning.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

  Produkten tolereras väl upp till 5 gånger rekommenderad dos vid behandling av nematoder. Vid tecken på överdosering såsom salivavsöndring, muskeldarrningar, takypné, dyspné, ataxi, tremor eller konvulsion kan atropin användas som antidot.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

  Produkten ska inte användas samtidigt med preparat som innehåller levamisol, piperazin eller kolinesteras initierade medel (organiska fosforföreningar).


  Inkompatabiliteter

  Inga kända.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2013-09-25

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förfylld flerdosspruta av polyeten med reglerbar skruvring och med polyetenhätta. Sprutan är förpackad i pappkartong.

  Varje spruta innehåller 30, 33 eller 52 g pasta.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Sverige


  Virbac Danmark A/S

  Profilvej 1

  DK-6000 Kolding

  Tel: + 45 75 52 12 44

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.