Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nasacort® Nässpray, suspension 55mikrogram/dos Plastflaska med dospump, 120doser

Snabbfakta
Verksamt ämne: Triamcinolon Varunummer: 090662 Apotekets varuid: 8505
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Nasacort är och vad det används för

  Nasacort innehåller ett ämne som heter triamcinolonacetonid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider, vilket innebär att det är en slags steroid. Läkemedlet ges som nässpray för att behandla symtom från näsan vid allergisk rinit.

  Symtom på allergi från näsan inkluderar nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva. Dessa kan ha uppkommit av orsaker såsom:

  Detta läkemedel är endast effektivt om det tas regelbundet och det är inte säkert att symtomen försvinner omedelbart. Vissa personer är hjälpta den första behandlingsdagen, medan det kan dröja 3 till 4 dagar för andra innan besvären minskar.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Nasacort

  55 mikrogram/dos nässpray, suspension
  Triamcinolonacetonid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Nasacort är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Nasacort
  3. Hur du använder Nasacort
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nasacort ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nasacort är och vad det används för

  Nasacort innehåller ett ämne som heter triamcinolonacetonid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider, vilket innebär att det är en slags steroid. Läkemedlet ges som nässpray för att behandla symtom från näsan vid allergisk rinit.


  Symtom på allergi från näsan inkluderar nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva. Dessa kan ha uppkommit av orsaker såsom:

  • Pälsdjur eller husdammskvalster. Denna slags allergi kan inträffa när som helst under året och kallas ”perenn allergisk rinit”.

  • Pollen. Denna slags allergi, såsom hösnuva, kan orsakas av olika slags pollen under olika delar av året. Den kallas ”säsongsbunden allergisk rinit”.


  Detta läkemedel är endast effektivt om det tas regelbundet och det är inte säkert att symtomen försvinner omedelbart. Vissa personer är hjälpta den första behandlingsdagen, medan det kan dröja 3 till 4 dagar för andra innan besvären minskar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Nasacort

  Använd inte Nasacort

  • om du är allergisk mot triamcinolonacetonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
   Tecken på en allergisk reaktion på Nasacort inkluderar: hudutslag (nässelutslag), klåda, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av läppar, ansikte, svalg eller tunga.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nasacort:

  • om du har någon infektion i näsan eller svalget som inte behandlas. Om du får en svampinfektion medan du använder Nasacort, sluta använda sprayen tills infektionen har behandlats.

  • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har haft en skada eller ett sår i näsan.

  • om du har överförts från behandling med steroider som injektion eller tabletter till Nasacort spray.

  • om du har haft glaukom (grön starr) eller katarakt (grå starr).

  Om du är osäker på om något av ovanstående stämmer in på dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

  Barn (under 6 år)

  Detta läkemedel rekommenderas inte för användning till barn under 6 års ålder.


  Operationer eller perioder av stress

  Av medicinska skäl kan läkaren ordinera en högre dos än normalt av detta läkemedel. Om din dos är förhöjd, informera läkaren om du ska genomgå en operation eller känner dig dålig. Doser som är högre än normalt kan nämligen försämra kroppens förmåga att läka eller hantera stress. Om detta inträffar kan läkaren bestämma att du behöver ytterligare behandling med ett annat läkemedel.

  Andra läkemedel och Nasacort

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Nasacort kan nämligen påverka effekten av andra läkemedel. Likaså kan andra läkemedel påverka effekten av Nasacort.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Nasacort har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

  Nasacort innehåller bensalkoniumklorid

  som kan vara ett irriterande ämne och orsaka hudreaktioner.


  3. Hur du använder Nasacort

  Nasacort är endast avsedd för användning i näsan.


  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkemedlet har endast effekt om det tas regelbundet. Det kan dröja 3 till 4 dagar innan du märker att symtomen lindras.


  Hur mycket Nasacort du ska ta
  Vuxna och barn (över 12 år)

  • Den vanliga startdosen är 2 sprayningar i vardera näsborre 1 gång dagligen.

  • När allergibesvären är under kontroll kan dosen minskas till 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen.


  Barn (6 till 12 år)

  • Den vanliga dosen är 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen.

  • Om besvären inte försvinner kan dosen ökas till 2 sprayningar i vardera näsborre 1 gång dagligen.

  • Dosen kan sedan sänkas igen till 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen.

  • Använd inte Nasacort under längre tid än 3 månader till barn under 12 år.


  Hur sprayen ska användas

  Innan du använder din nässpray, snyt dig försiktigt för att rensa näsborrarna.


  1. Färdigställ flaskan

  • Avlägsna det blå skyddslocket genom att dra det uppåt.

  • Dra bort den blå låsringen av plast.

  • Skaka flaskan lätt före användning.

  Bilden visar hur du färdigställer flaskan

  2. Om du använder sprayflaskan för första gången

  • Håll flaskan upprätt.

  • Rikta sprayen bort från dig medan du gör detta.

  • Fyll dospumpen med spray genom att trycka ner munstycket. Detta kallas aktivering.

  • Tryck ner och släpp upp munstycket 5 gånger.

  • Gör detta tills du får en fin spraydusch.

  • Sprayflaskan är nu färdig att användas.

  Bilden visar hur du ska hålla när du sprayar

  3. Användning av sprayen

  • Håll för ena näsborren med fingret.

  • Håll flaskan upprätt och för in munstycket så långt upp i den andra näsborren som möjligt, utan att det känns obehagligt.

  • Andas in lätt genom näsan med munnen stängd.

  • När du gör detta, tryck ner munstycket för att få ut en spraydos.

  Bilden visar hur man använder sprayen

  4. Andas därefter ut genom munnen.

  5.Upprepa steg 3 och 4 om du måste spraya igen i samma näsborre och i den andra näsborren.

  6. Efter användning av sprayen

  • För att hålla munstycket rent, torka av det noggrant med en ren servett eller näsduk efter varje användning.

  • Tryck tillbaka den blå låsringen av plast på sin plats, så att inte sprayen utlöses av misstag.

  • Sätt tillbaka det blå skyddslocket på munstycket.


  Om nässprayen inte har använts på minst två veckor:

  • För att fylla munstycket med spray behöver dospumpen aktiveras igen.

  • Rikta munstycket bort från dig medan du gör detta.

  • För att aktivera, spraya i luften en gång före användning.

  • Skaka alltid flaskan lätt före användning.


  Rengöring av sprayflaskan

  Om sprayen inte fungerar, kan munstycket vara tilltäppt. Försök aldrig rensa det eller förstora det lilla sprayhålet med en nål eller något annat vasst föremål. Det kan förstöra spraymekanismen.


  Nässprayen bör rengöras minst en gång i veckan. Om den sätter igen kan den rengöras oftare.


  Bruksanvisning för rengöring av sprayflaskan
  1. Ta bort det blå skyddslocket.

  2. Dra försiktigt av enbart munstycket.

  3. Blötlägg det blå skyddslocket och munstycket i varmt vatten under några minuter.

  4. Skölj under rinnande kallt kranvatten.

  5. Skaka av överflödigt vatten.

  6. Lufttorka.

  7. Sätt tillbaka munstycket.

  8. Aktivera sprayen så att en fin spraydusch bildas.

  9. Använd som vanligt.

  Bilden visar vart munstycket är

  Om du har använt för storm mängd av Nasacort

  Det är viktigt att du tar dosen som det anges på etiketten på förpackningen eller som din läkare har sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symtom.


  En överdos orsakar troligen inga problem. Om du däremot har intagit hela flaskans innehåll genom munnen, kan du få mag- eller tarmbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Finland: 09 471 977, tel. i Sverige: 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Nasacort

  Om du har glömt att ta Nasacort, ta det så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar ta Nasacort

  Om du slutar ta detta läkemedel, kan symtomen återkomma inom några dagar.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Avbryt behandlingen och uppsök omedelbart läkare eller sjukhus om:

  • du har en allergisk reaktion på Nasacort. Symtomen (ingen känd frekvens) inkluderar: hudutslag (nässelutslag), klåda, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av läppar, ansikte, svalg eller tunga.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 10 personer)

  • Rinnande näsa, huvudvärk, halsont och/eller hosta

  • Näsblödningar

  • Inflammation/irritation i andningsvägarna (bronkit)

  • Halsbränna eller dålig matsmältning

  • Influensaliknande symtom (feber, muskelvärk, kraftlöshet och/eller trötthet)

  • Problem med tänderna


  Andra biverkningar (har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare)

  • Irriterade och torra nässlemhinnor

  • Bihålor kan vara svullna eller tilltäppta

  • Nysningar

  • Förändring av smak och lukt

  • Illamående

  • Sömnproblem, yrsel eller trötthet

  • Andnöd (dyspné)

  • Sänkning av kortisolnivån i blodet (laboratorievärde)

  • Grumling av linsen i ögat (katarakt), förhöjt tryck inuti ögat (glaukom)


  Hos vissa personer kan Nasacort skada den mittersta delen av insidan i näsan (nässkiljeväggen). Diskutera detta med läkare eller apotekspersonal om du är orolig.


  Ytterligare biverkningar hos barn

  Om ditt barn har använt detta läkemedel kan det påverka hur snabbt ditt barn växer. Det innebär att läkaren regelbundet måste kontrollera ditt barns längd och därför kan läkaren behöva sänka dosen. Dessutom kanske läkaren överväger att remittera barnet till en barnläkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Nasacort ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter ”Utg.dat/Exp”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Förvaras vid högst 25°C.

  • Efter att Nasacort öppnats första gången ska förpackningen med 30 doser användas inom 1 månad och förpackningen med 120 doser inom 2 månader.

  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är triamcinolonacetonid. En spraydos innehåller 55 mikrogram triamcinolonacetonid.
  Övriga innehållsämnen är:

  • mikrokristallin cellulosa

  • och karmellosnatrium (dispersibel cellulosa)

  • polysorbat 80

  • renat vatten

  • vattenfri glukos

  • bensalkoniumklorid 50% (vikt/volym) lösning

  • dinatriumedetat

  • saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Läkemedlets utseende

  Nasacort är en suspension för nässpray. Den levereras i en vit plastflaska med en dospump, för att Nasacort ska kunna sprayas i dina näsborrar genom munstycket. Flaskan har ett blått skyddslock för att hålla munstycket rent och en blå låsring av plast så att inte sprayen utlöses av misstag.


  Sprayflaskan innehåller minst 120 spraydoser (16,5 g suspension med 9,075 mg triamscinolonacetonid) eller minst 30 spraydoser (6,5 g suspension med 3,575 mg triamcinolonacetonid).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning i Sverige:
  Sanofi AB

  Box 30052

  104 25 Stockholm


  Innehavare av godkännande för försäljning i Finland:
  Sanofi Oy
  Hoplaksvägen 24
  00350 Helsingfors


  Tillverkare:
  Aventis Pharma, Holmes Chapel,
  72 London Road, Holmes Chapel, Crewe, Cheshire, CW4 8BE, Storbritannien

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet: Nasacort


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–11–20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.