Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Mykofenolatmofetil Actavis Filmdragerad tablett 500mg Blister, 50tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Mykofenolatmofetil Varunummer: 038365 Apotekets varuid: 36784
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Mykofenolatmofetil Actavis är och vad det används för

  Mykofenolatmofetil Actavis innehåller mykofenolatmofetil.

  Mykofenolatmofetil Actavis används för att hindra kroppen från att avstöta ett transplanterat organ.

  Mykofenolatmofetil Actavis används tillsammans med andra läkemedel:

  Mykofenolatmofetil som finns i Mykofenolatmofetil Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Mykofenolatmofetil Actavis

  500 mg filmdragerade tabletter
  mykofenolatmofetil

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om  du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Mykofenolatmofetil Actavis är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Mykofenolatmofetil Actavis
  3. Hur du använder Mykofenolatmofetil Actavis
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Mykofenolatmofetil Actavis ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Mykofenolatmofetil Actavis är och vad det används för

  Mykofenolatmofetil Actavis innehåller mykofenolatmofetil.

  • Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”immunsuppressivt medel”.


  Mykofenolatmofetil Actavis används för att hindra kroppen från att avstöta ett transplanterat organ.

  • Njure, hjärta eller lever.


  Mykofenolatmofetil Actavis används tillsammans med andra läkemedel:

  • ciklosporin

  • kortikosteroider.


  Mykofenolatmofetil som finns i Mykofenolatmofetil Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Mykofenolatmofetil Actavis

  Ta inte Mykofenolatmofetil Actavis om:

  • du är allergisk mot mykofenolatmofetil, mykofenolatsyra eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • du är gravid eller ammar.

  Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Mykofenolatmofetil Actavis.

  Varningar och försiktighet

  Tala om för din läkare innan du tar Mykofenolatmofetil Actavis om:

  • du har tecken på infektion såsom feber eller halsont

  • du har fått något oväntat blåmärke eller blödning.

  • du har eller har haft matsmältningsproblem såsom ett magsår.

  • du planerar att bli gravid eller blir gravid under tiden du använder Mykofenolatmofetil Actavis.

  • du har en sällsynt ärftlig brist på enzymet hypoxantin-guanin-fosforibosyl-transferas (HGPRT), som Lesch-Nyhan och Kelley-Seegmiller syndrom, bör Mykofenolatmofetil Actavis undvikas.

  Om något av ovanstående gäller för dig (eller om du är osäker), tala omedelbart med din läkare innan du tar Mykofenolatmofetil Actavis.


  Effekt av solljus

  Mykofenolatmofetil Actavis minskar kroppens försvar. En följd av detta är en ökad risk för hudcancer. Begränsa mängden sol- och UV-ljus som du utsätts för. Gör det genom att:

  • bära skyddande kläder som också täcker ditt huvud, nacke, armar och ben

  • använda ett solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

  Andra läkemedel och Mykofenolatmofetil Actavis

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Det beror på att Mykofenolatmofetil Actavis kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Andra läkemedel kan också påverka hur Mykofenolatmofetil Actavis fungerar.


  Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel innan du börjar med Mykofenolatmofetil Actavis:

  • azatioprin eller andra läkemedel som nedsätter ditt immunsystem – ges efter en transplantationsoperation

  • aciclovir – används vid behandling och för att förhindra (hos personer med nedsatt immunförsvar) virusinfektioner, såsom munsår, genital herpes, bältros och vattkoppor

  • kolestyramin – används vid behandling av högt kolesterol

  • rifampicin – ett antibiotika som används för att förhindra och behandla infektioner såsom tuberkulos (tbc)

  • antacida eller protonpumpshämmare – används för problem med syra i magen såsom matsmältningsproblem

  • fosfatbindande läkemedel – används av personer med kronisk njursvikt för att minska mängden fosfat som absorberas i blodet

  • läkemedel som påverkar leverns kretslopp

  • ganciklovir (används för behandling och för att förhindra infektioner av CMV (cytomegalovirus), speciellt om du också har njurproblem

  • norfloxacin och metronidazol i kombination.

  Vacciner

  Om du behöver vaccineras (med levande vacciner) under tiden du tar Mykofenolatmofetil Actavis, tala med din läkare eller apotekspersonal först. Din läkare måste då ge råd om vilka vacciner du kan få.

  Mykofenolatmofetil Actavis med mat och dryck

  Intag av mat och dryck har ingen effekt på behandlingen med Mykofenolatmofetil Actavis.

  Graviditet, användning av preventivmedel och amning

  Graviditet

  • Om du är gravid, ta inte Mykofenolatmofetil Actavis. Det beror på att Mykofenolatmofetil Actavis kan orsaka missfall eller skada ditt ofödda barn (till exempel genom påverkan på utvecklingen av öronen).

   • I vissa situationer kan det hända att du och din läkare beslutar att fördelarna med att använda Mykofenolatmofetil Actavis för din hälsa är viktigare än de möjliga riskerna för ditt ofödda barn.

  • Om du planerar att bli gravid, tala med din läkare först. Din läkare kommer att tala med dig om andra läkemedel du kan ta för att hindra kroppen från att stöta bort det transplanterade organet.

  • Om du tror att du är gravid tala omedelbart om det för din läkare.

  • Fortsätt ändå att ta Mykofenolatmofetil Actavis tills du har talat med honom eller henne.


  Om du kan bli gravid måste du göra ett graviditetstest innan du börjar med Mykofenolatmofetil Actavis. Du kan bara börja med Mykofenolatmofetil Actavis om testet är negativt.


  Kvinnor som uppfyller något av följande kriterier kan inte bli gravida:

  • du har passerat menopaus, d.v.s. fyllt minst 50 år och din sista menstruation var för mer än ett år sedan (om din menstruation upphört p.g.a. behandling mot cancer, finns det en chans att du kan bli gravid).

  • dina äggledare och båda äggstockarna har opererats bort (bilateral salpingo-ooforektomi)

  • din livmoder har opererats bort (hysterektomi)

  • dina äggstockar har slutat fungera (förtidig menopaus som fastställts av en gynekolog)

  • du har fötts med något av följande tillstånd som är sällsynta och som leder till oförmåga att bli gravid: XY genotyp, Turners syndrom eller medfödd avsaknad av livmoder

  • du är barn eller tonåring som ännu inte fått din menstruation.

  Användning av preventivmedel

  Du måste alltid använda en effektiv preventivmetod med Mykofenolatmofetil Actavis. Det innefattar:

  • innan du börjar ta Mykofenolatmofetil Actavis

  • under hela behandlingen med Mykofenolatmofetil Actavis

  • under 6 veckor efter avslutad behandling med Mykofenolatmofetil Actavis.

  Tala med din läkare om det lämpligaste preventivmedlet för dig. Det beror på din egen situation.


  Amning

  Ta inte Mykofenolatmofetil Actavis om du ammar. Det beror på att små mängder av läkemedlet kan passera över till modersmjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är inte troligt att Mykofenolatmofetil Actavis påverkar din förmåga att framföra motorfordon eller använda verktyg eller maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 


  3. Hur du använder Mykofenolatmofetil Actavis

  Ta alltid Mykofenolatmofetil Actavis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hur mycket som ska tas

  Mängden du ska ta beror på vilken typ av transplantat du har fått. Den rekommenderade dosen framgår nedan.

  Behandlingen ska fortsätta så länge du behöver förebygga bortstötning av det transplanterade organet.


  Njurtransplantat


  Vuxna:

  • Den första dosen ges inom 3 dagar efter transplantationen.

  • Dygnsdosen är 4 tabletter (2 g av läkemedlet), som tas som 2 separata doser.

  • Ta 2 tabletter på morgonen och 2 tabletter på kvällen.

  Barn och ungdomar (2 till 18 år):

  • Dosen som ges kan variera beroende på barnets storlek.

  • Din läkare kommer att bestämma den mest lämpliga dosen baserat på ditt barns längd och vikt (kroppsyta – mätt som kvadratmeter eller ”m2”). Den rekommenderade dosen är 600 mg/m2 två gånger dagligen.

  Mykofenolatmofetil Actavis rekommenderas inte till njurtransplantationspatienter under 2 år.


  Hjärttransplantat

  Vuxna:

  • Den första dosen ges inom 5 dagar efter transplantationen.

  • Dygnsdosen är 6 tabletter (3 g av läkemedlet), som tas som 2 separata doser.

  • Ta 3 tabletter på morgonen och 3 tabletter på kvällen.

  Barn och ungdomar:

  • Det finns ingen information om användning av Mykofenolatmofetil Actavis hos barn med ett hjärttransplantat.

  Levertransplantat


  Vuxna: 

  • Den första dosen av oralt Mykofenolatmofetil Actavis kommer du få tidigast 4 dagar efter transplantationen och när du klarar av att svälja läkemedel.

  • Dygnsdosen är 6 tabletter (3 g av läkemedlet), som tas som 2 separata doser.

  • Ta 3 tabletter på morgonen och 3 tabletter på kvällen.

  Barn och ungdomar:

  • Det finns ingen information om användning av Mykofenolatmofetil Actavis hos barn med ett levertransplantat.

  Att ta läkemedlet

  • Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.

  • Du ska inte dela eller krossa dem.

  Om du använt för stor mängd av Mykofenolatmofetil Actavis

  Om du tar mer Mykofenolatmofetil Actavis än vad du borde, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) omedelbart för bedömning av risken samt rådgivning. Gör också det om någon annan t.ex. ett barn av misstag tagit ditt läkemedel. Tag med läkemedelsförpackningen. 

  Om du har glömt att använda Mykofenolatmofetil Actavis

  Om du glömmer att ta läkemedlet någon gång, ta det så snart du kommer ihåg. Fortsätt sedan att ta din dos på de vanliga tiderna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Mykofenolatmofetil Actavis

  Sluta inte ta Mykofenolatmofetil Actavis om inte din läkare säger till dig att göra det. Om du avslutar behandling kan risken öka för att det transplanterade organet stöts bort.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Tala omedelbart om för en läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – dukan behöva akut medicinsk behandling:

  • du har tecken på infektion såsom feber eller ont i halsen

  • du får oväntade blåmärken eller blödning

  • du får hudutslag, svullnad av ansiktet, läpparna, tungan eller halsen med andningssvårigheter – du kan ha fått en allvarlig allergisk reaktion av läkemedlet (såsom anafylaxi, angioödem).

  Vanliga biverkningar

  Några av de vanligaste biverkningarna är diarré, färre vita eller röda blodkroppar, infektion och kräkningar. Din läkare kommer regelbundet att ta blodprover för att kontrollera förändringar av:

  • antalet blodkroppar

  • halten av till exempel socker, elektrolyter, enzymer, fett eller kolesterol i blodet.

  Barn och ungdomar 

  Barn kan möjligen få vissa biverkningar lättare än vuxna. Det inkluderar diarré, infektioner, minskning av antalet vita och röda blodkroppar.


  Äldre

  Äldre patienter (≥65 år) kan i allmänhet ha en större risk att få biverkningar. Äldre patienter som tar Mykofenolatmofetil Actavis, i kombination med andra läkemedel som minskar kroppens försvar, kan också ha en större risk för vissa infektioner, liksom blödning i magen och vätska i lungorna, i jämförelse med yngre patienter.


  Bekämpa infektioner

  Mykofenolatmofetil Actavis minskar din kropps försvar. Det förhindrar att du stöter bort transplantatet. Som en konsekvens av detta kommer din kropp inte vara lika bra som tidigare på att bekämpa infektioner. Det betyder att du kan få mer infektioner än normalt. Det inkluderar infektioner i hjärnan, huden, munnen, magen och tarmarna, lungorna och urinvägarna.


  Cancer i lymfkörtlarna och huden

  Som kan inträffa hos patienter som tar denna typ av läkemedel (immunsuppressiva medel), har ett mycket litet antal Mykofenolatmofetil Actavis-patienter utvecklat cancer i lymfvävnad och hud.


  Allmänna oönskade effekter

  Du kan få allmänna biverkningar som påverkar hela din kropp. Det inkluderar allvarliga allergiska reaktioner (såsom anafylaxi, angioödem), feber, att du känner dig mycket trött, sömnstörningar, smärtor (såsom i magen, bröstet, leder och muskler samt smärta i samband med urinering), huvudvärk, influensasymtom och svullnad.


  Andra oönskade effekter kan inkludera:

  Hudbiverkningar såsom:

  • akne, munsår, bältros, hudtillväxt, håravfall, hudutslag, klåda.

  Urinvägsbiverkningar såsom:

  • njurproblem eller behov av att urinera oftare.

  Biverkningar i mag-tarmkanal och mun såsom:

  • svullnad av tandköttet, ändrad smakupplevelse och munsår

  • inflammation i matstrupen, bukspottkörteln, tjocktarmen eller magen

  • problem med tarmarna inklusive blödning, och magsår, leverproblem

  • förstoppning, illamående, matsmältningsbesvär, aptitlöshet, gasspänningar och rapning.

  Biverkningar i centrala och perifera nervsystemetsåsom:

  • känsla av yrsel, dåsighet eller domningar

  • darrningar, muskelryckningar, krampanfall

  • ångestkänsla eller nedstämdhet, förändringar av humör eller tankeverksamhet.

  Biverkningar i hjärta och blodkärl såsom:

  • förändrat blodtryck, onormal hjärtfrekvens, utvidgning av blodkärl.

  Lungbiverkningar såsom:

  • lunginflammation, luftrörskatarr

  • andnöd, hosta, vilket kan bero på bronkiektasi (ett tillstånd där luftvägarna i lungorna är onormalt utvidgade) eller pulmonell fibros (ärrbildning i lungan). Kontakta läkare om du utvecklar ihållande hosta eller andnöd.

  • vätska i lungor eller brösthåla

  • problem med bihålorna.

  Andra biverkningar såsom:

  • viktnedgång, gikt, högt blodsocker, blödning, blåmärken.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Mykofenolatmofetil Actavis ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och blistret efter EXP. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  •  Den aktiva substansen är mykofenolatmofetil. Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg av mykofenolatmofetil.

  • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna:, Mikrokristallin cellulosa (E460), povidon, hydroxypropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, talk, magnesiumstearat.

   Filmdragering: Hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol, röd järnoxid (E172), indigokarmin aluminiumpigment (E132), svart järnoxid (E172)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Lilafärgad, kapselformad, bikonvex filmdragerad tablett, graverad ”AHI” på den ena sidan och ”500” på den andra, 18 mm lång, 9 mm bred och 7 mm tjock.


  Vita ogenomskinliga PVC/PvdC- aluminiumblisterförpackningar.

  Förpackningsstorlekar: 50, 100 och 150 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Actavis group PTC ehf

  Reykjavikurvegi 76-78

  220 Hafnafjordur

  Island


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-04


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.