Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Myfortic® Enterotablett 180mg Tryckförpackning, 120tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriummykofenolat Varunummer: 015733 Apotekets varuid: 15248
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD MYFORTIC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Myfortic innehåller en substans som kallas för mykofenolsyra och tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva.

  Myfortic används för att förhindra att kroppens immunförsvar avstöter en transplanterad njure. Myfortic används tillsammans med andra läkemedel som innehåller ciklosporin och kortikosteroider.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren


   

  Myfortic 180 mg enterotabletter

  Myfortic 360 mg enterotabletter

  Mykofenolsyra (som natriummykofenolat)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD MYFORTIC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR MYFORTIC
  3. HUR DU TAR MYFORTIC
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR MYFORTIC SKA FÖRVARAS
  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD MYFORTIC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Myfortic innehåller en substans som kallas för mykofenolsyra och tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva.


  Myfortic används för att förhindra att kroppens immunförsvar avstöter en transplanterad njure. Myfortic används tillsammans med andra läkemedel som innehåller ciklosporin och kortikosteroider.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR MYFORTIC

  VARNING

  Mykofenolat orsakar fosterskador och missfall. Om du är kvinna och kan bli gravid måste du uppvisa ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel.


  Din läkare kommer att prata med dig och ge dig skriftlig information, i synnerhet om de effekter mykofenolat har på foster. Läs informationen noggrant och följ instruktionerna. Om du inte förstår dessa instruktioner till fullo, be läkaren förklara dem igen innan du tar mykofenolat. Se även ytterligare information i detta avsnitt under ”Varningar och försiktighet” och ”Graviditet och amning”.


  Ta inte Myfortic:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot mykofenolsyra, natriummykofenolat, mykofenolatmofetil eller mot något av de övriga innehållsämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är kvinna och kan bli gravid och inte har genomfört ett graviditetstest med negativt resultat innan du får ditt första recept, eftersom mykofenolat orsakar fosterskador och missfall.

  • om du är gravid, planerar att bli gravid eller tror att du kan vara gravid.

  • om du inte använder ett effektivt preventivmedel (se Användning av preventivmedel hos kvinnor och män).

  • om du ammar (se även ”Graviditet och amning”).

  Kontakta din läkare innan du tar Myfortic, om någon av ovanstående punkter gäller för dig.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Myfortic:

  • om du har eller har haft svåra matsmältningsproblem, som t ex magsår.

  • om du har en sällsynt ärftlig brist på hypoxantin-guanin-fosforibosyl-transferas (HGPRT) som Lesch-Nyhans och Kelley-Seegmillers syndrom.


  Du bör också vara medveten om att:

  • Myfortic minskar hudens förmåga att skydda mot solen. Detta ökar risken för hudcancer. Du bör därför undvika sol- och UV-ljus genom att bära skyddande klädsel och ofta smörja in dig med solskyddskräm med hög skyddsfaktor. Fråga din läkare om råd angående hur du ska skydda dig mot solljus.

  • om du har haft hepatit B eller C kan Myfortic öka risken för att dessa sjukdomar visar sig på nytt. Din läkare kan göra blodanalys och titta efter symtom på dessa sjukdomar. Om du upplever några symtom (gul hud och gula ögon, illamående, aptitlöshet, mörk urin) ska du kontakta din läkare omedelbart.

  • om du får ihållande hosta eller blir andfådd, särskilt när du tar andra immunsuppressiva läkemedel ska du kontakta din läkare omedelbart.

  • din läkare kan komma att kontrollera dina blodnivåer av antikroppar under behandling med Myfortic, särskilt vid återkommande infektioner och om du också tar andra immunsuppressiva läkemedel, och kommer att tala om för dig om du kan fortsätta ta Myfortic.

  • om du får tecken på infektion (t ex feber, ont i halsen), oväntade blåmärken eller blödningar ska du omedelbart kontakta din läkare.

  • din läkare kanske tar prover för att kontrollera dina vita blodkroppar under behandlingen med Myfortic, och kommer att tala om för dig om du kan fortsätta ta Myfortic.

  • den aktiva substansen mykofenolsyra inte är samma medicin som andra mediciner med ungefär samma namn, t ex mykofenolatmofetil. Du ska inte byta mellan olika mediciner om inte din läkare har sagt att du ska göra det.

  • användning av Myfortic under graviditet kan skada fostret (se även ”Graviditet och amning”) och öka risken för missfall.

  Andra läkemedel och Myfortic

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Du bör särskilt informera din läkare om du tar något av följande:

  • andra immunsuppressiva läkemedel som innehåller azatioprin eller takrolimus.

  • läkemedel som används för att behandla höga kolesterolvärden, t ex kolestyramin.

  • aktivt kol som används för att behandla matsmältningsproblem, t ex diarré, magbesvär och gasbildning.

  • syraneutraliserande läkemedel (s.k. antacida) som innehåller magnesium och aluminium.

  • läkemedel som används för att behandla virusinfektioner, t ex aciklovir eller ganciklovir.


  Tala också om för din läkare om du planerar att vaccinera dig.


  Du får inte lämna blod under behandling med Myfortic och under minst 6 veckor efter det att behandlingen avslutats. Män får inte donera sperma under behandling med Myfortic och under minst 90 dagar efter det att behandlingen avslutats.

  Myfortic med mat och dryck

  Myfortic kan tas såväl med som utan mat. Du måste dock välja att antingen ta dosen vid måltid eller mellan måltiderna och sedan fortsätta med det valda alternativet, så att lika stor dos av läkemedel tas upp i kroppen varje dag.


  Äldre

  Dosjustering är inte nödvändig för äldre patienter (65 år och äldre).


  Barn och ungdomar

  Myfortic rekommenderas inte till barn och ungdomar eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts i denna åldersgrupp.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer att prata med dig om riskerna vid graviditet och vilka åtgärder du kan vidta för att förhindra att ditt transplanterade organ stöts bort om:

  • Du planerar att bli gravid.

  • Du har hoppat över eller tror att du har hoppat över en menstruation, om du har ovanliga mensblödningar eller om du tror att du är gravid.

  • Du har sex utan att använda en säker preventivmetod.

  Om du blir gravid under behandlingen med mykofenolat, måste du omedelbart informera din läkare. Fortsätt emellertid att ta mykofenolat tills du träffat honom eller henne.


  Graviditet

  Mykofenolat orsakar en mycket hög frekvens av missfall (50%) och allvarliga fosterskador (23-27%) hos det ofödda barnet. Fosterskador som har rapporterats inkluderar missbildningar av öron, ögon, ansikte (kluven läpp/gomspalt), missbildningar i utvecklingen av fingrarna, hjärtat, matstrupen (röret som förbinder svalget med magen), njurarna och nervsystemet (till exempel ryggmärgsbråck (där kotorna i ryggraden inte är ordenligt utvecklade)). Ditt barn kan få en eller flera av dessa missbildningar.


  Om du är kvinna och kan bli gravid måste du genomföra ett graviditetstest med negativt resultat innan behandlingen startar och du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel. Din läkare kan kräva mer än ett test för att säkerställa att du inte är gravid innan behandlingen startar.


  Amning

  Ta inte Myfortic om du ammar. Det beror på att små mängder av läkemedlet kan passera över till modersmjölken.


  Användning av preventivmedel hos kvinnor som tar Myfortic

  Om du är kvinna och kan bli gravid måste du alltid använda två effektiva preventivmetoder med Myfortic. Det innefattar:

  • Innan du börjar ta Myfortic

  • Under hela behandlingen med Myfortic

  • Under 6 veckor efter avslutad behandling med Myfortic.


  Tala med din läkare om de lämpligaste preventivmedlen för dig. Det beror på din egen situation.


  Kontakta omedelbart din läkare om du tror att ditt preventivmedel inte fungerat eller om du har glömt att ta dina p-piller.


  Kvinnor som uppfyller något av följande kriterier kan inte bli gravida:

  • Du har passerat menopaus, d.v.s. fyllt minst 50 år och din sista menstruation var för mer än ett år sedan (om din menstruation upphört p.g.a. behandling mot cancer, finns det en chans att du kan bli gravid).

  • Dina äggledare och båda äggstockarna har opererats bort (bilateral salpingo-ooforektomi).

  • Din livmoder har opererats bort (hysterektomi).

  • Dina äggstockar har slutat fungera (för tidig menopaus som fastställts av en gynekolog).

  • Du har fötts med något av följande tillstånd som är sällsynta och som leder till oförmåga att bli gravid: XY-genotyp, Turners syndrom eller medfödd avsaknad av livmoder.

  • Du är barn eller tonåring som ännu inte fått din menstruation.


  Användning av preventivmedel hos män som tar Myfortic

  Du måste alltid använda kondom under behandlingen och i ytterligare minst 90 dagar efter att du slutat ta Myfortic. Om du planerar att skaffa barn kommer din läkare att tala med dig om riskerna och alternativa behandlingar du kan ta för att förhindra att ditt transplanterade organ stöts bort.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det har inte visats att Myfortic skulle påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Myfortic innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter (inklusive laktos, galaktos eller glukos), bör du kontakta din läkare innan du tar Myfortic.


  3. HUR DU TAR MYFORTIC

  Ta alltid Myfortic enligt läkarens anvisningar. Myfortic förskrivs endast av läkare som har erfarenhet av att behandla transplanterade patienter. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hur mycket du ska ta

  Den rekommenderade dagliga dosen av Myfortic är 1440 mg (vilket motsvarar 8 tabletter á 180 mg eller 4 tabletter á 360 mg). Myfortic ska tas som 2 separata doser med 720 mg i varje dos (vilket motsvarar 4 tabletter á 180 mg eller 2 tabletter á 360 mg).

  Tabletterna ska tas morgon och kväll.

  Den första 720 mg dosen får du inom 72 timmar efter transplantationen.


  Om du har allvarliga problem med njurarna

  Din dagliga dos ska inte överstiga 1440 mg (vilket motsvarar 8 tabletter á 180 mg eller 4 tabletter á 360 mg).


  Hur du tar Myfortic

  Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten.

  Dela eller krossa inte tabletterna.

  Ta inte några tabletter som är trasiga.

  Behandlingen kommer att fortsätta så länge som du behöver immunsuppression för att förhindra avstötning av den transplanterade njuren.

  Om du har tagit för stor mängd av Myfortic

  Om du fått i dig för många Myfortic-tabletter, eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Behandlingsåtgärder kan vara nödvändiga. Ta med dig tabletterna och visa dem för din läkare eller sjukhuspersonal. Om tabletterna är slut, ta då med dig den tomma förpackningen.

  Om du har glömt att ta Myfortic

  Om du har glömt att ta Myfortic, ta tabletterna så snart som du kommer på det såvida det inte nästan har hunnit bli dags för nästa dos. Då tar du bara nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Fråga din läkare om råd om du är osäker. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Myfortic

  Sluta aldrig själv att ta Myfortic, om inte din läkare har sagt att du ska sluta. Om du slutar att ta Myfortic ökar riskerna för att din kropp avstöter den transplanterade njuren.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Myfortic orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Äldre patienter kan få fler biverkningar pga nedsatt immunförsvar.


  Immunsuppressiva läkemedel inklusive Myfortic, reducerar försvarsmekanismerna i kroppen. På detta sätt kan man undvika att det transplanterade organet stöts bort. Samtidigt blir kroppens egen motståndskraft nedsatt. Därför löper en patient större risk att få infektioner under behandling med Myfortic då kroppen inte förmår bekämpa infektioner lika bra som tidigare. Infektioner i hjärnan, huden, munnen, mag-tarmkanalen, lungorna och urinvägarna är exempel på sådana infektioner.


  Din läkare kommer att ta regelbundna blodprov för att kontrollera om det uppstår några förändringar i antalet blodkroppar eller i halten av andra ämnen som finns i blodet, t ex socker, fett och kolesterol.


  En del biverkningar kan vara allvarliga:

  • tecken på infektion, d.v.s. feber, frossbrytningar, svettning, känsla av trötthet, dåsighet eller brist på energi. Då du tar Myfortic kan du få fler virus-, bakterie- och svampinfektioner än normalt. Infektionerna sitter vanligast i urinvägarna, övre och/eller nedre luftvägarna

  • blod i uppkastning, svart avföring eller blod i avföring, mag- eller tarmsår

  • svullna lymfkörtlar, uppkomst av utväxt på hud eller förstoring av redan befintlig utväxt, eller förändring i födelsemärke. Ett fåtal patienter som tagit Myfortic har utvecklat hudcancer eller cancer i lymfkörtlarna, vilket kan inträffa för patienter som tar immunsuppressiva läkemedel


  Ta kontakt med din läkare så snart som möjligt om du skulle råka ut för någon av ovanstående biverkningar efter att ha tagit Myfortic.


  Andra biverkningar:

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter)

  • låg nivå av vita blodkroppar

  • låg nivå av kalcium i blodet (hypokalcemi)

  • låg nivå av kalium i blodet (hypokalemi)

  • hög nivå av urinsyra i blodet (hyperurikemi)

  • högt blodtryck (hypertoni)

  • ångest

  • diarré

  • ledvärk (artralgi)


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

  • blodbrist, vilket kan orsaka trötthet, andfåddhet och blekhet (anemi)

  • låga nivåer av antal blodplättar vilket kan leda till oväntade blödningar och blåmärken (trombocytopeni)

  • hög nivå av kalium i blodet (hyperkalemi)

  • låg nivå av magnesium i blodet (hypomagnesemi)

  • yrsel

  • huvudvärk

  • hosta

  • lågt blodtryck (hypotension)

  • andnöd (dyspné)

  • buksmärta, inflammation i magsäckens slemhinna, uppspänd buk, förstoppning, matsmältningsrubbning, väderspänning (flatulens), lös avföring, känsla av illamående (illamående), illamående (kräkningar)

  • trötthet, feber

  • onormala lever- eller njurfunktionsvärden

  • luftvägsinfektioner

  • akne

  • svaghet (asteni)

  • muskelsmärta (myalgi)

  • svullna händer, anklar eller fötter (perifert ödem)

  • klåda


  Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter)

  • snabb hjärtrytm (takykardi) eller extraslag från hjärtat (ventrikulär extrasystole), vätskeansamling i lungorna (lungödem)

  • utbuktning på huden (cysta) som innehåller vätska (lymfa) (lymfocele)

  • skakningar, sömnlöshet

  • röda och svullna ögon (konjunktivit), dimsyn

  • väsande andning

  • rapning, dålig andedräkt, tarmvred (ileus), munsår, halsbränna, missfärgning av tunga, muntorrhet, tillväxt av tandkött, inflammation i bukspottkörteln som leder till svår övre magsmärta (pankreatit), stopp i spottkörtlarna, bukhinneinflammation (peritonit)

  • inflammation i benväv, infektion i blod och på hud

  • blod i urinen, njurskada, brännande känsla vid urinering eller svårighet att urinera

  • håravfall, blåmärken

  • ledinflammation (artrit), ryggsmärta, muskelkramper

  • aptitlöshet, förhöjda blodfetter (hyperlipedemi), förhöjt blodsocker (diabetes), förhöjt kolesterolvärde (hyperkolesterolemi) eller minskat fosfatvärde i blodet (hypofosfatemi)

  • influensaliknande symtom (t ex trötthet, frossbrytningar, halsont, led- eller muskelsmärta), svullna vrister och fötter, smärta, stelhet, törst, svaghet

  • onormala drömmar, vanföreställningar

  • impotens

  • hosta, andningssvårigheter, smärtsam andning (möjliga symtom på interstitiell lungsjukdom )


  Ingen känd frekvens(förekommer hos ett okänt antal användare)

  • utslag

  • feber, halsont, täta infektioner (möjliga symtom på brist på vita blodkroppar) (agranulocytos)


  Andra biverkningar som rapporterats med liknande läkemedel

  Andra biverkningar som rapporterats med läkemedelsgruppen som Myfortic tillhör:

  inflammation i tjocktarmen, inflammation i magsäckens slemhinna orsakat av cytomegalovirus, utveckling av sår tvärs genom tarmväggen som leder till svår magsmärta eventuellt med blödning, magsår eller sår i tolvfingertarmen, brist på viss typ av vita blodkroppar eller samtliga blodkroppar, allvarliga infektioner såsom inflammation i hjärtat och hjärtklaffarna, hjärnhinneinflammation, andnöd, hosta, vilket kan bero på bronkiektasi (ett tillstånd där luftvägarna i lungorna är onormalt utvidgade) och andra mindre vanliga bakterieinfektioner som vanligtvis leder till allvarlig lungsjukdom (tuberkulos och atypisk mykobakteriell infektion). Tala med din läkare om du utvecklar ihållande hosta eller andfåddhet.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR MYFORTIC SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 30°C.

  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  Använd inte Myfortic om förpackningen är skadad eller visar tecken på att ha öppnats.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är mykofenolsyra (som natriummykofenolat).
   Myfortic 180 mg enterotabletter: Varje tablett innehåller 180 mg mykofenolsyra.
   Myfortic 360 mg enterotabletter: Varje tablett innehåller 360 mg mykofenolsyra.


  • Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: majsstärkelse, povidon, krospovidon, vattenfri laktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

   • Tabletthölje:
    för 180 mg tabletten:
    hypromellosftalat, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), indigokarmin (E 132).
    för 360 mg tabletten:
    hypromellosftalat, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  180 mg:

  Myfortic 180 mg enterotabletter är ljusgröna, filmdragerade runda tabletter och präglade ”C” på ena sidan.

  Myfortic 180 mg enterotabletter levereras i tryckförpackningar innehållande 20, 50, 100, 120 eller 250 tabletter.


  360 mg:

  Myfortic 360 mg enterotabletter är ljust orangeröda, filmdragerade ovala tabletter präglade ”CT” på ena sidan.

  Myfortic 360 mg enterotabletter levereras i tryckförpackningar innehållande 50, 100, 120 eller 250 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Novartis Sverige AB

  Box 1150

  183 11 Täby

  Tel: 08-732 32 00

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Myfortic


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-09


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.