Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Mycostatin® Oral suspension 100000IU/ml Glasflaska, 100ml

278:26

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Nystatin Varunummer: 177345 Apotekets varuid: 6375
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Mycostatin är och vad det används för

  Mycostatin är ett medel mot svampinfektioner. Det har god effekt mot ett flertal svamparter. Det verksamma ämnet nystatin tas inte upp i kroppen utan verkar lokalt i slemhinnan.

  Mycostatin ges vid svampinfektioner i munhåla och tarm. Läkaren eller tandläkaren kan ordinera läkemedlet också för annan användning.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Mycostatin

  100 000 IU/ml oralsuspension
  nystatin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Mycostatin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Mycostatin
  3. Hur du använder Mycostatin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Mycostatin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Mycostatin är och vad det används för

  Mycostatin är ett medel mot svampinfektioner. Det har god effekt mot ett flertal svamparter. Det verksamma ämnet nystatin tas inte upp i kroppen utan verkar lokalt i slemhinnan.


  Mycostatin ges vid svampinfektioner i munhåla och tarm. Läkaren eller tandläkaren kan ordinera läkemedlet också för annan användning.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Mycostatin

  Använd inte Mycostatin

  - om du är allergisk mot nystatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Andra läkemedel och Mycostatin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Det är okänt om Mycostatin kan orsaka fosterskador och om det aktiva ämnet nystatin passerar över i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Viktig information om något innehållsämne i Mycostatin

  Mycostatin innehåller metylparahydroxibensoat, vilket kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  3. Hur du använder Mycostatin

  Använd alltid Mycostatin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkaren eller tandläkaren bestämmer dosen och anpassar den individuellt för dig.


  Svampinfektion i munhålan: Vanlig dos för vuxna, barn (2 år eller äldre), spädbarn (1 månad till 2 år) och nyfödda (från födsel till 1 månad) är 1 ml 4 gånger dagligen. Suspensionen tas helst efter måltiderna och hålls kvar i munnen så länge som möjligt innan den sväljs. Till spädbarn kan suspensionen ges droppvis eller spädas med litet vatten och penslas i munnen.


  Svampinfektion i tarmen:

  Vanlig dos till vuxna är 5 ml 3 gånger dagligen

  Vanlig dos till barn (2 år eller äldre), spädbarn (1 månad till 2 år) och nyfödda (från födsel till 1 månad) är 1 ml 4 gånger dagligen. Suspensionen sväljs direkt.


  För att inte infektionen skall återkomma bör behandlingen fortsätta i minst 2 dagar efter det att alla tecken på infektion försvunnit.


  Flaskan skakas väl före användning.

  Om du har använt för stor mängd av Mycostatin

  Om du fått i dig av misstag för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. (09) 471 977 i Finland eller tel. 112 i Sverige).

  Om du har glömt att använda Mycostatin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Mycostatin

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Mycostatin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Följande biverkningar har rapporterats hos Mycostatinanvändare:


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare, men färre än 1 av 100 användare):

  - Allergiska hudreaktioner. Höga doser kan ge magbesvär som illamående, kräkningar och diarré.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 000 användare, men färre än 1 av 1000 användare):

  - Allvarliga hud- och slemhinneförändringar (s.k. Stevens Johnsons syndrom).


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  - Överkänslighetsreaktioner och lokal hudsvullnad (angioödem), en reaktion där ansikte och hals kan svullna kraftigt.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Mycostatin ska förvaras

  Förvaras vid 2ºC–8ºC (i kylskåp). Kan under användningstiden förvaras vid högst 25ºC i högst 1 månad. Används före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad (Utg.dat.).


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Använd inte Mycostatin om du märker synliga försämringar i läkemedlets utseende.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är nystatin. Den orala suspensionen innehåller som verksamt ämne nystatin, 100 000 IU (internationella enheter) per ml.

  - Övriga innehållsämnen är xylitol 200 mg, karmellosnatrium, metylparahydroxibensoat (E218), pepparmyntolja och renat vatten.

  - Oralsuspensionen är sötad med xylitol.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Mycostatin oralsuspension är gul och har mintsmak.

  Förpackningsstorlek: 100 ml glasflaska.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bristol-Myers Squibb AB

  Box 1172

  171 23 Solna

  Sverige


  Tillverkare

  Apotek Produktion & Laboratorier AB

  Importgatan 20

  SE-401 20 Göteborg

  Sverige


  Information lämnas av

  Bristol-Myers Squibb

  Box 1172

  171 23 Solna

  Sverige


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-04-28


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.