Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Myambutol Dragerad tablett 400mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Etambutol Varunummer: 050478 Apotekets varuid: 23574
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD MYAMBUTOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Myambutol används vid behandling av tuberkulos. Myambutol motverkar de bakterier som orsakar tuberkulos. Det ska alltid kombineras med minst ett annat tuberkulosmedel.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Myambutol

  400 mg dragerade tabletter
  Etambutolhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD MYAMBUTOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU TAR MYAMBUTOL
  3. HUR DU ANVÄNDER MYAMBUTOL
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR MYAMBUTOL SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD MYAMBUTOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Myambutol används vid behandling av tuberkulos. Myambutol motverkar de bakterier som orsakar tuberkulos. Det ska alltid kombineras med minst ett annat tuberkulosmedel.

  2. INNAN DU TAR MYAMBUTOL

  Ta inte Myambutol

  - om du är allergisk (överkänslig) mot etambutol eller något av övriga innehållsämnen i Myambutol.

  - om du har synnervsinflammation (om inte läkare gör annan bedömning).

  Var särskilt försiktig med Myambutol

  Tala med läkare före behandling med Myambutol:

  - om du har nedsatt njurfunktion, leverfunktion eller problem med blodbildningen

  - om du röker eller dricker mycket alkohol, eftersom detta gör dig mer mottaglig för inflammation i synnerven.

  Meddela alltid läkare om du upplever förändringar av synen under behandlingen. Myambutol bör inte ges till personer som är oförmögna att rapportera synförändringar (t ex små barn, medvetslösa patienter).

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Myambutol kan motverka effekten av läkemedel mot ökad halt av urinsyra i blodet.

  Användning av Myambutol med mat och dryck

  Myambutol kan tas i samband med måltid eller utan mat.

  Graviditet och amning

  Risk finns att fostret påverkas. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Myambutol passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Myambutol kan ge yrsel och försämra synskärpan och färgseendet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om några innehållsämnen i Myambutol

  Myambutol innehåller sackaros och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU ANVÄNDER MYAMBUTOL

  Ta alltid Myambutol enligt läkarens anvisningar. Dosen anpassas individuellt för dig.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanligen ges Myambutol en gång per dygn.

  Om du har tagit för stor mängd av Myambutol

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller

  Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Myambutol

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Myambutol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  ökad halt av urinsyra i blodet.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): synnervsinflammation med nedsatt synskärpa och stört färgseende.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  huvudvärk, hudreaktioner, klåda, feber, allvarliga allergiska reaktioner (inkluderande chock och dödsfall), ledvärk, olustkänsla, yrsel, påverkan på blodbilden, kräkningar, aptitnedsättning, illamående, magsmärta, leverinflammation, nervsjukdom, förvirring, desorientering och möjligen hallucinationer, domningar och stickningar i armar och ben, njurskada.


  Andra biverkningar som har rapporterats är: tillfällig förtjockning av lungvävnaden, onormala leverfunktionsvärden, leverskada, sjukdom i synnerven, synfältsförändring, allvarliga hudreaktioner med slemhinnepåverkan (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys).


  Kontakta alltid läkare om du upplever synförändringar.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  5. HUR MYAMBUTOL SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är etambutolhydroklorid 400 mg.

  - Övriga innehållsämnen är sackaros, gelatin, sorbitol 70 % icke-kristalliserande,

  magnesiumstearat, stearinsyra.


  Tabletterna innehåller även: Opadry OY GM 27600 Grey (polydextros, hydroxipropylmetylcellulosa, titandioxid E 171, makrogol, svart järnoxid E 172, gul järnoxid E 172).

  Parallellimporteras av:

  Paranova Läkemedel AB, Solna

  Wyethkoncernen


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  30/12-2010

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.