Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Multibic® 4mmol/l kalium Hemofiltrationsvätska Påsar, 2x5000ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalciumklorid, Glukosmonohydrat, Magnesiumkloridhexahydrat, Natriumvätekarbonat Varunummer: 073025 Apotekets varuid: 15247
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Behandling med Multibic utförs av sjukvårdspersonal. Behandlingen avslutas när din njurfunktion är helt återställd.

  Multibic 4 mmol/l kalium är avsett för intravenös infusion.

  Den färdigblandade lösningen kommer att införas i blodcirkulationen utanför kroppen via en doseringspump.

  Mängden ersättningslösning kommer att anpassas av behandlande läkare med hänsyn tagen till dina behov och din kroppsvikt.

  Erfarenhet från användning till barn saknas.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Multibic

  4 mmol/l kalium hemofiltrationsvätska

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ÄR MULTIBIC 4 MMOL/L KALIUM, OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER MULTIBIC 4 MMOL/L KALIUM
  3. HUR MULTIBIC 4 MMOL/L KALIUM ANVÄNDS
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. FÖRVARING AV MULTIBIC 4 MMOL/L KALIUM

  Multibic 4 mmol/l kalium, hemofiltrationsvätska

  • De aktiva innehållsämnena är natriumklorid, kaliumklorid, natriumvätekarbonat, kalciumklorid, magnesiumkloridhexahydrat och glukos (som monohydrat).

  • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, saltsyra och koldioxid.


  Multibic 4 mmol/l kalium tillhandahålls i förpackningar innehållande 2 påsar à 5000 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg, Tyskland

  Tillverkare

  Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Tyskland


  Information lämnas av

  I Sverige:

  Fresenius Medical Care Sverige AB

  Djupdalsvägen 1

  192 51 Sollentuna


  I Finland:

  Fresenius Medical Care Suomi Oy

  Gjuterivägen 13 b B

  00380 Helsingfors

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD ÄR MULTIBIC 4 MMOL/L KALIUM, OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR

  Detta läkemedel är en hemofiltrationsvätska.

  Multibic 4 mmol/l kalium används vid akut njursvikt (akut bristande njurfunktion) som kräver kontinuerlig hemofiltration.

  2. INNAN DU ANVÄNDER MULTIBIC 4 MMOL/L KALIUM

  Använd inte Multibic 4 mmol/l kalium

  • om du har kaliumöverskott (hyperkalemi)

  • om du har hög halt av alkaliska ämnen i kroppen orsakad av störning i ämnesomsättningen (metabolisk alkalos)

  Var särskilt försiktig med Multibic 4 mmol/l kalium:

  Koncentrationen av kalium i blodet kommer att kontrolleras regelbundet av din läkare före och under pågående behandling.

  • Vid för låg kaliumnivå (hypokalemi) kan du behöva tillägg av kalium eller behöva byta till en annan lösning innehållande högre kaliumkoncentration.

  • Vid för hög kaliumnivå (hyperkalemi) kan filtrationshastigheten behöva ökas och normala rutiner för intensivvård behöva användas.

  • i vissa situationer där hemofiltration ej är rätt behandling för dig. Det kan t.ex. vara om du har för hög proteinmetabolism (hyperkatabolism), om det är svårt att uppnå tillräckligt högt blodflöde genom hemofiltret eller om du löper hög risk för blödning beroende på mediciner som du behöver ta för att undvika koagulering i hemofiltret.

  Din läkare kommer även att kontrollera nivåer av andra ämnen i ditt blod (natrium, kalcium, magnesium, fosfat, blodsocker, urea, kreatinin samt surhetsgrad). Även din kroppsvikt och vätskebalans kontrolleras före och under pågående behandling.

  Graviditet och amning

  Erfarenhet från användning av Multibic till gravida och ammande kvinnor saknas för närvarande. Tala om för din läkare om du är gravid.

  Körförmåga och användning av maskiner:

  Det finns ingen känd påverkan av Multibic i sig, på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

  Intag av andra läkemedel:

  Behandlingen med Multibic kan medföra att nivån av andra läkemedel du använder blir lägre i kroppen. Intag av andra läkemedel kan också påverka din behandling med Multibic. Tala därför om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  3. HUR MULTIBIC 4 MMOL/L KALIUM ANVÄNDS

  Behandling med Multibic utförs av sjukvårdspersonal. Behandlingen avslutas när din njurfunktion är helt återställd.


  Multibic 4 mmol/l kalium är avsett för intravenös infusion.

  Den färdigblandade lösningen kommer att införas i blodcirkulationen utanför kroppen via en doseringspump.

  Mängden ersättningslösning kommer att anpassas av behandlande läkare med hänsyn tagen till dina behov och din kroppsvikt.

  Erfarenhet från användning till barn saknas.

  Om för mycket Multibic 4 mmol/l kalium tillförts

  Administrering av Multibic 4 mmol/l kalium kan avbrytas när som helst. Om vätskebalansen inte är korrekt beräknad och kontrollerad kan övervätskning (hyperhydrering) eller undervätskning (dehydrering) uppträda. Detta kan bland annat leda till förändringar i blodtryck och hjärtfrekvens.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan Multibic 4 mmol/l kalium ha biverkningar.


  Biverkningar såsom illamående, kräkningar, muskelkramp, minskat blodtryck (hypotension) eller ökat blodtryck (hypertension) kan förorsakas av själva behandlingen eller utlösas av Multibic 4 mmol/l kalium.

  Behandlingen med Multibic 4 mmol/l kalium tolereras i allmänhet bra.


  5. FÖRVARING AV MULTIBIC 4 MMOL/L KALIUM


  Förvaras vid lägst 4°C.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på påsen.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2012–05–23

  Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal:


  Multibic 4 mmol/l kalium tillhandahålls i en dubbelkammarpåse. Den stora kammaren innehåller den alkaliska bikarbonatlösningen (natrium 147,37 mmol/l, vätekarbonat 36,95 mmol/l, klorid 110,42 mmol/l). Den lilla kammaren innehåller den sura glukos-baserade elektrolytlösningen (kalium 80 mmol/l, kalcium 30 mmol/l, magnesium 10 mmol/l, klorid 162 mmol/l, glukos 111 mmol/l). Den färdigberedda lösningen erhålls genom att öppna svetsfogen mellan de två kamrarna så att de båda lösningarna blandas.


  1000 ml färdigblandad lösning av Multibic 4 mmol/l kalium innehåller natriumklorid 6,136 g, kaliumklorid 0,298 g, natriumvätekarbonat 2,940 g, kalciumkloriddihydrat 0,2205 g, magnesiumkloridhexahydrat 0,1017 g och vattenfri glukos 1,0 g. Detta motsvarar ett elektrolytinnehåll av natrium 140 mmol/l, kalium 4,0 mmol/l, kalcium 1,5 mmol/l, magnesium 0,50 mmol/l, klorid 113 mmol/l, bikarbonat 35 mmol/l och glukos 5,55 mmol/l.


  Teoretisk osmolaritet: 300 mosmol/l


  pH ≈ 7,40


  Hanteringsanvisning


  Hemofiltrationslösningen ska administreras i följande steg:

  1. Borttagande av ytterhöljet och noggrann inspektion av hemofiltrationspåsen

   Ytterhöljet får inte tas bort förrän strax före användning. Plastförpackningar kan ibland skadas under transport eller förvaring. Detta kan leda till kontamination och växt av mikroorganismer eller svamp i hemofiltrationssvätskan. Alla förpackningar måste därför noggrant inspekteras visuellt med avseende på skador innan påsen ansluts och hemofiltrationsvätskan används. Även små skador vid förslutningen, vid svetsning och hörn på förpackningen måste uppmärksammas på grund av risken för föroreningar.

   Hemofiltrationsvätskan får användas endast om den är klar och färglös och om påsen och förslutningarna är oskadade och intakta. Om det råder något tvivel ska ansvarig läkare avgöra om hemofiltrationsvätskan kan användas.

  2. Blandning av de två kamrarna

   Dubbelkammarpåsens kamrar (vätekarbonatkammaren och elektrolyt-glukos-kammaren) ska blandas omedelbart före användning för att erhålla den färdigberedda lösningen.


  A)

  B)

  C)

  multibic
  multibic b
  multibic c

  Vik upp den lilla kammaren.

  Rulla ihop påsen med början från hörnet mitt emot den lilla kammaren...

  ... tills sömmen mellan de båda kamrarna har öppnats fullständigt och lösningarna från båda kamrar har blandats.


  3.

  Färdigberedd lösning

  Eventuell tillsats till ersättningslösningen ska bara göras efter det att ersättningslösningen har blandats noga.

  Efter en eventuell tillsats måste ersättningsvätskan noggrant blandas innan infusionen startas.

  Eftersom det saknas kompatibilitetsstudier får denna lösning inte blandas med andra läkemedel. Om en tillsats görs måste man först utvärdera kompatibiliteten mellan denna tillsats och ersättningslösningen. Tillsatsen får bara göras efter noggrann blandning av innehållet i de båda kamrarna.


  Använd inte Multibic 4 mmol/l kalium om lösningen är grumlig eller om påsen är skadad.


  Det rekommenderas att den färdigberedda, blandade lösningen används omgående. Lösningen bör användas inom 48 timmar efter att vätskorna har blandats. Lösningen får inte förvaras över 25 ºC. Ur mikrobiologisk synvinkel ska den färdigberedda lösningen användas omedelbart efter att lösningen har anslutits till utrustningen. Om lösningen inte används omedelbart är lagringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.


  Om inget annat förskrivits ska den färdigberedda lösningen värmas till mellan 36,5 oC och 38,0 oC alldeles innan infusion. Den exakta temperaturen kommer att väljas beroende på den kliniska situationen och den tekniska utrustningen som används.


  När Multibic används vid CRRT behandling ska slangsystemet noggrant kontrolleras visuellt varje halvtimme för att säkerställa att vätskan är klar och inte innehåller partiklar. Fällning kan uppstå avsevärt senare än vid behandlingsstart. Skulle fällning uppstå måste påsen och slangsystemet omedelbart ersättas. Utöver detta ska patienten övervakas noga.


  Hemofiltrationslösningen är avsedd för engångsbruk.


  Delvis använda eller skadade påsar ska kasseras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.