Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Miostat Injektionsvätska, lösning, för intraokulär användning 100mikrogram/ml Injektionsflaskor, 12x1,5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Karbakol Varunummer: 012613 Apotekets varuid: 24598
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Miostat (karbakol) är och vad det används för

  Miostat används under ögonkirurgi för att erhålla snabb och total pupillsammandragning. Den maximala sammandragningen sker oftast inom några minuter efter tillförseln.

  Miostat används bara under ögonoperationer.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Miostat (karbakol)

  100 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning
  Karbakol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.>

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Miostat (karbakol) är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Miostat (karbakol)
  3. Hur du använder Miostat (karbakol)
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Miostat (karbakol) ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Miostat (karbakol) är och vad det används för


  Miostat används under ögonkirurgi för att erhålla snabb och total pupillsammandragning. Den maximala sammandragningen sker oftast inom några minuter efter tillförseln.

  Miostat används bara under ögonoperationer.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Miostat (karbakol)

  Använd inte Miostat (karbakol)

  - om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Var särskilt försiktig med Miostat:

  Om din läkare inte vet att du lider av någon av följande sjukdomar, bör du tala om det för läkaren innan detta läkemedel används:

  • Irit (akut eller kronisk inflammation av den färgade delen av ditt öga).

  • Akut hjärtsvikt.

  • Astma.

  • Magsår.

  • Onormal sköldkörtelfunktion.

  • Bukkramper.

  • Urinvägshinder.

  • Parkinsons sjukdom.

  • Injektionsflaskans propp innehåller naturgummi (latex). Detta kan ge svåra allergiska reaktioner.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du påbörjar behandlingen.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Miostat kan ge upphov till dimsyn och ljuskänslighet. Om tillfällig dimsyn uppträder efter ögonoperationen måste du vänta tills synen klarnat, innan du kör bil eller använder maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Andra läkemedel och Miostat

  Miostat kan påverka effekten av hjärtglykosider (som digoxin) och vissa muskelavslappnande medel som används under nedsövning.

  Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  3. Hur du använder Miostat (karbakol)

  Miostat ska endast appliceras av din läkare före ögonoperation.


  Maximalt 0,5 ml Miostat sprutas in i ditt ögas främre kammare under ögonoperationen. Effekten av Miostat kan sitta i upp till 24 timmar efter operationen.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • Huvudvärk.

  • Förhöjt tryck i ögat.


  Sällsynta biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

  • Svullnad, grumling eller andra skador på hornhinnan.

  • Inflammation i strukturer inne i ögat (irit, uveit).

  • Tillfällig nedsättning av synen eller dimsyn.

  • Näthinneavlossning.


  Har rapporterats

  (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • Synnedsättning, förlängd läkemedelseffekt, ögonsmärta, ögonrodnad.

  • Illamående, kräkningar, orolig mage.


  Ögondroppar som drar ihop pupillen kan ge följande biverkningar:

  Rodnad i ögat, dimsyn, ljuskänslighet, näthinneavlossning.

  I andra delar av kroppen: Huvudvärk, värmevallningar, svettning, orolig mage, buksmärtor, urinträngning.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Miostat (karbakol) ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Miostat ska användas omedelbart efter öppnandet.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Kassera oanvänd del.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 ml lösning innehåller 100 mikrogram karbakol.

  En injektionsflaska à 1,5 ml innehåller 150 mikrogram karbakol.


  - Den aktiva substansen är karbakol 100 mikrogram/ml.

  - Övriga innehållsämnen är natriumklorid, kaliumklorid (E508), kalciumklorid (E509), magnesiumklorid (E511), natriumacetat (E262), natriumcitrat (E311), natriumhydroxid (E524) och/eller saltsyra (E507) (för att justera pH) och vatten för injektionsvätskor.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Alcon Nordic A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  Danmark

  Tel: +45 3636 4300


  Tillverkare

  S.A. Alcon-Couvreur N.V.

  Rijksweg 14

  2870 Puurs

  Belgien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-12-09


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.