Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Metvix® Kräm 160mg/g Tub, 1x2g

2300:45

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Metylaminolevulinat Varunummer: 085195 Apotekets varuid: 22099
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Metvix är och vad det används för

  Metvix används för behandling av hudförändringar i ansiktet och i hårbotten som kan utvecklas till cancer (s k aktiniska keratoser), som innebär att hudområden har blivit skadade av solljus varvid ojämna, fjälliga hudfläckar bildas. Om du har dessa hudförändringar och de inte behandlas kan du vara mer benägen att utveckla hudcancer i framtiden. Metvix används när andra behandlingar inte är lämpliga.

  Metvix används också för behandling av basalcellscancer (BCC), en hudcancer som kan ge rodnade, fjälliga fläckar (kallas ytlig BCC) eller en liten knuta eller flera små knutor på huden (kallas knutformad BCC). Dessa förändringar blöder lätt och läker inte. Metvix används när andra behandlingar inte är lämpliga.

  Metvix kan också användas för att behandla Bowens sjukdom (ett förstadium till cancer som yttrar sig som långsamt växande rödaktiga-rosa fläckar) när kirurgi inte är lämpligt.

  Behandlingen består av Metvix och ljusexponering. De skadade hudcellerna absorberar metylaminolevulinat från krämen och förstörs vid ljusexponering (s k fotodynamisk terapi). Omgivande frisk hud påverkas inte.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Metvix

  160 mg/g kräm
  Metylaminolevulinat

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Metvix är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Metvix
  3. Hur du använder Metvix
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Metvix ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Metvix är och vad det används för

  Metvix används för behandling av hudförändringar i ansiktet och i hårbotten som kan utvecklas till cancer (s k aktiniska keratoser), som innebär att hudområden har blivit skadade av solljus varvid ojämna, fjälliga hudfläckar bildas. Om du har dessa hudförändringar och de inte behandlas kan du vara mer benägen att utveckla hudcancer i framtiden. Metvix används när andra behandlingar inte är lämpliga.


  Metvix används också för behandling av basalcellscancer (BCC), en hudcancer som kan ge rodnade, fjälliga fläckar (kallas ytlig BCC) eller en liten knuta eller flera små knutor på huden (kallas knutformad BCC). Dessa förändringar blöder lätt och läker inte. Metvix används när andra behandlingar inte är lämpliga.


  Metvix kan också användas för att behandla Bowens sjukdom (ett förstadium till cancer som yttrar sig som långsamt växande rödaktiga-rosa fläckar) när kirurgi inte är lämpligt.


  Behandlingen består av Metvix och ljusexponering. De skadade hudcellerna absorberar metylaminolevulinat från krämen och förstörs vid ljusexponering (s k fotodynamisk terapi). Omgivande frisk hud påverkas inte.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Metvix

  Använd inte Metvix

  • om du är allergisk mot metylaminolevulinat eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Metvix innehåller jordnötsolja: Använd inte Metvix om du är allergisk mot jordnötter eller soja

  • om du har en speciell typ av hudcancer med gul- och vitaktiga fläckar s.k. basaliom av morfeatyp

  • om du har en sällsynt sjukdom kallad porfyri.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Metvix:

  • om hudförändringarna är av viss typ (färgade, djupa eller om de finns på könsorganen)

  • om du har ”tjocka” aktiniska keratoser

  • om du har stora hudförändringar orsakade av Bowens sjukdom

  • om du tar medicin som hämmar immunsystemet såsom steroider eller ciklosporin

  • om du har Bowens sjukdom som följd av arsenikexponering (en skadlig kemikalie)

  • om du har eller har haft högt blodtryck

  Innan Metvix används ska en lämplig solskyddskräm användas på alla områden som kommer utsättas för dagsljus, inklusive behandlingsområdet. Endast solskyddskrämen som har rekommenderats specifikt av din läkare ska användas med Metvix. Solskyddskrämen får inte innehålla fysikaliska filter (titandioxid, zinkoxid, järnoxid), eftersom dessa filter hämmar absorptionen av synligt ljus och kan påverka effekten. Endast solskydd med kemiska filter ska användas.


  Undvik direkt ögonkontakt med Metvix.

  Det aktiva innehållsämnet kan orsaka hudallergi som kan leda till angioödem. Om du får följande symptom: svullnad av ansiktet, tungan eller halsen; utslag, eller svårighet att andas, ska du omedelbart sluta använda Metvix och kontakta läkare.

  Om rött ljus används och appliceringstiden eller ljusdosen ökas, kan detta resultera i en svårare hudreaktion (se avsnitt 4 – Eventuella biverkningar).


  Exponering för solljus och UV-behandling

  Som en generell försiktighetsåtgärd ska solljus undvikas på behandlade och omgivande hudytor under ett par dagar efter behandlingen. Om du behandlas med konstgjort ljus (UV-behandling) ska denna behandling avbrytas före behandling med Metvix.

  Graviditet och amning

  Användning av Metvix under graviditet rekommenderas inte.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner är kända.

  Metvix innehåller jordnötsolja, cetostearylalkohol och metyl- och propyl parahydroxibensoat

  Om du är allergisk mot jordnötter eller soja (innehållande jordnötsolja) ska du inte använda detta läkemedel.

  Cetostearylalkohol kan orsaka lokala hudreaktioner (ex. kontaktdermatit). Metyl- och propyl­ para­hydroxi­bensoat (E218, E216) kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda).


  3. Hur du använder Metvix

  Användningen av Metvix kräver specifik kunskap inom fotodynamisk terapi eftersom det kan vara nödvändigt att använda en lampa med rött ljus. Därför ska Metvix appliceras i närvaro av läkare, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal utbildad i fotodynamisk terapi.


  Vuxna (inklusive äldre)

  Förbehandling av huden

  Hudförändringen förbehandlas genom att fjäll och skorpor avlägsnas och ytan ruggas upp. Detta underlättar för Metvix och ljus att tränga ner till alla delar av hudförändringen. Vissa hudcancerförändringar täcks av ett bibehållet hudlager som avlägsnas enligt instruktioner från din läkare.


  Applicering av Metvix och ljusterapi

  Om Metvix används med en röd ljuskälla (för förstadier till cancer eller hudcancer)

  Metvix appliceras med hjälp av en spatel i ett tjockt lager (cirka 1 mm tjockt) på hudförändringen och på angränsande hud. Efter appliceringen täcks området med ett tättslutande förband som får sitta kvar i 3 timmar. Undvik direkt ögonkontakt med Metvix under denna tid. Förbandet och krämen avlägsnas sedan varsamt, och det behandlade området exponeras omedelbart för ett rött ljus (fotodynamisk terapi). För att skydda dina ögon från det starka ljuset kommer du att få skyddsglasögon att använda under ljusexponeringen. Flera hudförändringar kan behandlas vid samma behandlingstillfälle.


  Om Metvix används med dagsljus (för aktiniska keratoser)

  Om du behandlas för milda eller måttliga hudförändringar av aktiniska keratoser, kan din läkare föreslå att använda Metvix med dagsljus. Behandling med Metvix med dagsljus kan användas om temperaturförhållandena är lämpliga för att vistas utomhus under 2 timmar. Effekten av behandlingen har visat sig vara likvärdig oberoende av om behandlingen sker på en solig eller molnig dag. Om det regnar, eller sannolikt kommer börja regna, ska behandling med Metvix med dagsljus inte påbörjas.


  En lämplig solskyddskräm ska användas före hudpreparering (se avsnitt 2 - Vad du behöver veta innan du använder Metvix).

  Ett tunt lager av Metvix appliceras på hudförändringen. Krämen appliceras med en spatel eller med handskar på. Du ska gå utomhus efter applikationen av Metvix, senast inom 30 minuter och stanna i fullt dagsljus eller, om det behövs, på en skuggig plats i 2 timmar. Du bör inte gå inomhus under denna tidsperiod. Se till att behandlingsområdet kontinuerligt utsätts för dagsljus, och inte täcks av kläder. Det är viktigt att följa dessa instruktioner för att garantera behandlingens effekt och undvika smärta under ljusexponering. Tvätta bort krämen efter att 2 timmar har gått.


  Behandling av aktiniska keratoser (hudförändringar som kan utvecklas till cancer)

  Fotodynamisk behandling ges vid ett tillfälle.


  Behandling av basalcellscancer och Bowens sjukdom

  Behandling ges vid två tillfällen med en veckas mellanrum.


  Flera hudförändringar kan behandlas vid samma tillfälle.


  Uppföljning

  Efter 3 månader kommer din läkare att bedöma hur väl varje hudförändring har svarat på behandlingen. Läkaren kan ta en liten bit hud (hudbiopsi) och få cellerna undersökta. Behandlingen kan eventuellt upprepas om detta är nödvändigt.

  Användning för barn och ungdomar

  Behandling med Metvix är inte lämpligt för barn och ungdomar under 18 år.

  Om du slutar att använda Metvix

  Om behandlingen avbryts innan ljusbehandlingen startat eller innan full ljusdos har getts, när rött ljus används, eller vid kortare dagsljusexponering än 2 timmar kan effekten av behandlingen reduceras.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningarna nedan har rapporterats vid användning av Metvix med rött ljus. I kliniska prövningar där Metvix användes med dagsljus såg man liknande typer av biverkningar förutom en betydande minskning av smärta under dagsljusexponeringen.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer): hudsmärta (med rött ljus), brännande känsla i huden, sårskorpor, hudrodnad.


  Smärta och en brännande känsla i behandlingsområdet under och efter ljusexponeringen är de vanligaste biverkningarna och förekommer hos mer än hälften av behandlade patienter. Dessa reaktioner är vanligen milda till måttliga och medför sällan att ljusbehandlingen måste avbrytas. Dessa reaktioner uppträder vanligen i samband med eller strax efter ljusbehandlingen och varar några timmar men försvinner vanligtvis under behandlingsdagen. Rodnad och svullnad kan kvarstå under 1-2 veckor, i vissa fall under en längre tidsperiod. Upprepad behandling förvärrar inte dessa reaktioner.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

  • Reaktioner i behandlingsområdet: domningar, stickande och krypande känsla, blödning (kan förekomma efter förberedande behandling av hudförändringen), varm hud, infektion, öppna sår (sårbildning), svullnad/ödem i huden, blåsor, klåda, fjällning, vätskande sår.

  • Reaktioner från övriga kroppen: huvudvärk, värmekänsla.

  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

  • Reaktioner i behandlingsområdet: hudirritation, nässelutslag, utslag, områden med blekare eller mörkare hud efter läkning, ljuskänslighet, känsla av obehag, ögonsvullnad, ögonsmärtor, illamående, värmeutslag, trötthet.

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data):

  • Allergisk reaktion som kan leda till angioödem med följande symptom: svullnad av ansiktet, tungan eller halsen, eller svårighet att andas.

  • Ögonlockssvullnad, pustler och eksem (torr flagnande hud) vid applikationsstället och tecken på kontaktallergi.

  • Ökat blodtryck kan orsakas av smärta i samband med användning av rött ljus.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Metvix ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

  Efter öppnandet ska krämen användas inom 28 dagar.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Använd inte detta läkemedel vid tydliga tecken på försämring (dvs. om krämen mörknat från blekt gul till brun).


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är metylaminolevulinat 160 mg/g (som hydroklorid).

  • Övriga innehållsämnen är självemulgerande glycerylmonostearat, cetostearylalkohol, polyoxyl 40 stearat, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), dinatriumedetat, glycerol, vitt vaselin, kolesterol, isopropylmyristat, jordnötsolja, raffinerad mandelolja, oleylalkohol och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Metvix är gräddfärgad till svagt gul. Metvix tillhandahålls i en tub innehållande 1 g eller 2 g kräm. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Galderma Nordic AB

  Seminariegatan 21

  752 28 Uppsala

  Sverige

  Tel: +46 18 444 0330, Fax: +46 18 444 0335

  E-post: nordic@galderma.com


  Tillverkare

  Penn Pharmaceutical Services Ltd.

  Tafarnaubach Industrial Estate

  Tredegar, Gwent

  NP22 3AA

  Storbritannien


  eller


  Laboratoires GALDERMA

  Zone Industrielle Montdésir

  74540 ALBY-SUR-CHÉRAN

  Frankrike


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen :

  AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, SK, UK: Metvix


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-09-23


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.