Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Metalyse® Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10000enheter Injektionsflaska + förfylld spruta, (I+II)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tenecteplas Varunummer: 590919 Apotekets varuid: 19090
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD METALYSE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Metalyse används för behandling av hjärtinfarkt (hjärtattack) inom 6 timmar efter symtomdebut och underlättar upplösning av blodproppar som bildats i blodkärlen i hjärtat. Därigenom motverkas skador orsakade av hjärtattacken och det har visat sig att man kan rädda liv.

  Din läkare beräknar dosen så att den anpassas efter din kroppsvikt, baserat på följande tabell:

  Förutom behandlingen med Metalyse kommer din läkare att ge dig läkemedel som motverkar koagulation av blodet så snabbt som möjligt efter att du känt bröstsmärta.

  Metalyse ges som en enstaka injektion i en ven av en läkare som har erfarenhet av att använda denna typ av läkemedel.

  Din läkare kommer att ge Metalyse som en enstaka injektion så snabbt som möjligt efter att du känt bröstsmärta.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Metalyse

  10000 enheter pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
  tenecteplas

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD METALYSE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER METALYSE
  3. HUR DU ANVÄNDER METALYSE
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR METALYSE SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD METALYSE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Metalyse hör till en grupp läkemedel som kallas trombolytiska medel. Dessa läkemedel underlättar upplösning av blodproppar. Tenecteplas är en rekombinant fibrin-specifik plasminogen-aktivator.

  Metalyse används för behandling av hjärtinfarkt (hjärtattack) inom 6 timmar efter symtomdebut och underlättar upplösning av blodproppar som bildats i blodkärlen i hjärtat. Därigenom motverkas skador orsakade av hjärtattacken och det har visat sig att man kan rädda liv.

  2. INNAN DU ANVÄNDER METALYSE

  Använd inte Metalyse

  Din läkare kommer inte att ge Metalyse:

  - om du tidigare har haft en plötslig, livshotande allergisk reaktion (svår överkänslighet) mot den aktiva substansen (tenecteplas), mot gentamicin (ett spårämne som återstår från tillverkningsprocessen) eller något av övriga hjälpämnen i Metalyse;

  Om behandling med Metalyse ändå anses nödvändigt, ska utrustning för återupplivning finnas omedelbart tillgängliga ifall det skulle behövas.

  - om du har eller nyligen haft en sjukdom med ökad risk för blödning t ex:


  - blödningsrubbningar eller benägenhet att blöda

  - stroke (cerebrovaskulär sjukdom)

  - mycket högt, okontrollerat blodtryck

  - skallskada

  - svår leversjukdom

  - magsår

  - åderbråck i matstrupen

  - missbildningar i blodkärlen (t ex aneurysm)

  - vissa tumörer

  - inflammation i hjärtsäcken (perikardit); inflammation eller infektion i hjärtklaffarna (endokardit)

  - demens

  - om du använder läkemedel för att förtunna blodet, t ex warfarin eller kumarin (antikoagulantia)

  - om du har inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

  - om du nyligen har genomgått ett större kirurgiskt ingrepp i hjärnan eller ryggraden

  - om du har genomgått hjärtlungräddning (hoptryckning av bröstkorgen) under mer än 2 minuter, under de senaste två veckorna;


  Var särskilt försiktig med Metalyse

  Din läkare kommer att vara särskilt försiktig med Metalyse:

  - Om du har haft någon annan allergisk reaktion än en plötslig, livshotande allergisk reaktion (svår överkänslighet) mot den aktiva substansen tenecteplas, mot gentamicin (ett spårämne som återstår från tillverkningsprocessen), eller mot något av de övriga hälpämnen i Metalyse (se avsnitt: Vad innehåller Metalyse)

  - om du har högt blodtryck

  - om du har problem med blodcirkulationen i hjärnan (cerebrovaskulär sjukdom)

  - om du haft blödningar från magtarmkanalen, fortplantningsorganen eller urinvägarna under de senaste 10 dagarna (detta kan orsaka blod i avföring eller urin)

  - om du har missbildningar i hjärtklaffarna (t ex mitralisstenos) med onormal hjärtrytm (t ex förmaksflimmer)

  - om du fått en intramuskulär injektion under de senaste två dagarna

  - om du är äldre än 75 år

  - om du väger mindre än 60 kg

  - om du har fått Metalyse tidigare


  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Användning av Metalyse rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder.

  Graviditet och amning

  Om du ammar, är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


  3. HUR DU ANVÄNDER METALYSE

  Din läkare beräknar dosen så att den anpassas efter din kroppsvikt, baserat på följande tabell:

  Dosering efter vikt

  Kroppsvikt (kg)

  under 60

  60 till 70

  70 till 80

  80 till 90

  över 90

  Metalyse (enheter)

  6 000

  7 000

  8 000

  9 000

  10 000


  Förutom behandlingen med Metalyse kommer din läkare att ge dig läkemedel som motverkar koagulation av blodet så snabbt som möjligt efter att du känt bröstsmärta.

  Metalyse ges som en enstaka injektion i en ven av en läkare som har erfarenhet av att använda denna typ av läkemedel.

  Din läkare kommer att ge Metalyse som en enstaka injektion så snabbt som möjligt efter att du känt bröstsmärta.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Metalyse orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningarna nedan har förekommit hos människor som behandlats med Metalyse:


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  blödning

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  blödning vid injektionsstället eller provtagningsstället; näsblödning; blödning från fortplantningsorganen eller urinvägarna (du kan se blod i urinen); blåmärken; gastrointestinal blödning (t ex blödning från mage eller tarm)

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  oregelbundna hjärtslag (reperfusionsarytmi) som ibland leder till hjärtstillestånd (hjärtstillestånd kan vara livshotande); inre blödning i buken (retroperitoneal blödning); blödning i hjärnan (cerebral blödning). Död eller permanent funktionsnedsättning kan förekomma efter blödningar i hjärnan och andra allvarliga blödningar; blödningar i ögat

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  lågt blodtryck (hypotension); blödning i lungan (pulmonell blödning); överkänslighet (anafylaktoid reaktion) t ex utslag, nässelutslag (urtikaria), andningssvårigheter (bronchospasm); blödning i hjärtsäcken (hemoperikardium); blodpropp i lungan (lungemboli) och i blödkärlen i andra organsystem (trombotisk embolering)

  Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

  fettemboli (proppar som består av fett); illamående; kräkningar; ökad kroppstemperatur (feber); blodfransfusion på grund av blödningar


  Liksom med andra läkemedel för att lösa upp blodproppar, har följande händelser rapporterats som följd av hjärtinfarkt och/eller behandling med propplösande läkemedel

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  lågt blodtryck (hypotension); oregelbundna hjärtslag; bröstsmärta (angina pectoris)

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  förnyad bröstsmärta/ angina (reinfarkt); hjärtinfarkt; hjärtsvikt; chock pga hjärtsvikt; inflammation i hjärtsäcken; vätska i lungorna (lungödem)

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  hjärtstillestånd; problem med hjärtklaffar eller hjärtsäcken (mitralisinsufficiens, perikardiell utgjutning); blodproppar i venerna (ventrombos); vätska mellan hjärtat och hjärtsäcken (hjärttamponad); bristning i hjärtmuskeln (myokardruptur)

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  blodpropp i lungan (lungemboli)


  Dessa hjärtkärlhändelser kan vara livshotande och kan leda till dödsfall.


  Hos patienter med blödning i hjärnan har biverkningar från nervsystemet rapporterats, t ex dåsighet (somnolens), talstörningar, förlamning i delar av kroppen (hemipares) och kramp (konvulsioner).

  Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av dessa biverkningar.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR METALYSE SKA FÖRVARAS

  Förvara läkemedlet utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 30°C.

  Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  När vätskan har tillsatts till Metalyse-pulvret kan den färdigberedda vätskan förvaras under 24 timmar vid 2 - 8° C och 8 timmar vid 30°C. Av mikrobiologiska skäl kommer dock din läkare normalt att använda den färdigberedda lösningen omedelbart.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten/kartongen efter Utg.dat.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration


  - Den aktiva substansen är tenecteplas. En injektionsflaska innehåller 10 000 enheter tenecteplas. En förfylld spruta innehåller 10 ml vatten för injektionsvätskor.

  - Övriga innehållsämnen är L-arginin, fosforsyra, polysorbat 20.

  - Lösningsmedlet i Metalyse är vatten för injektionsvätskor.

  - Gentamicin ingår som ett spårämne som återstår från tillverkningsprocessen.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Metalyse, pulver och vätska till injektionsvätska.

  Varje förpackning innehåller:

  - 1 injektionsflaska som innehåller 10 000 enheter Metalyse frystorkat pulver och 1 förfylld spruta som innehåller 10 ml vatten för injektionsvätskor, en adapter till injektionsflaskan och en nål.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Boehringer Ingelheim International GmbH

  Binger Strasse 173

  D-55216 Ingelheim am Rhein

  Tyskland


  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

  Birkendorfer Strasse 65

  D-88397 Biberach/Riss

  Tyskland


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  België/Belgique/Belgien

  S.C.S. Boehringer Ingelheim Comm. V.

  Tél/Tel: +32 2 773 33 11

  Lietuva

  Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH

  Lietuvos filialas

  Tel.: +370 37 473922

  България

  Бьорингер Ингелхайм Фарма ГмбХ

  Тел: +359 2 958 79 98

  Luxembourg/Luxemburg

  S.C.S. Boehringer Ingelheim Comm. V.

  Tél/Tel: +32 2 773 33 11

  Ceská republika

  Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

  Tel: +420 234 655 111

  Magyarország

  Boehringer Ingelheim Pharma Fióktelep

  Tel.: +36 1 299 8900

  Danmark

  Boehringer Ingelheim Danmark A/S

  Tlf: +45 39 15 88 49

  Malta

  Boehringer Ingelheim Ltd.

  Tel: +44 1344 424 600

  Deutschland

  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

  Tel: +49 (0) 800 77 90 900

  Nederland

  Boehringer Ingelheim b.v.

  Tel: +31 (0) 800 22 55 889

  Eesti

  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

  Eesti Filiaal

  Tel: +372 6128000

  Norge

  Boehringer Ingelheim Norway KS

  Tlf: +47 66 76 13 00

  Eλλάδα

  Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

  Tηλ: +30 2 10 89 06 300

  Österreich

  Boehringer Ingelheim Austria GmbH

  Tel: +43 1 80 105-0

  España

  Boehringer Ingelheim España S.A.

  Tel: +34 93 404 51 00

  Polska

  Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

  Tel.: +48 22 699 0 699

  France

  Boehringer Ingelheim France S.A.S.

  Tél: +33 3 26 50 45 33

  Portugal

  Boehringer Ingelheim, Lda.

  Tel: +351 21 313 53 00

  Hrvatska

  Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

  Tel: +385 1 2444 600

  România

  Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH

  Viena - Sucursala Bucuresti

  Tel: +40 21 302 28 00

  Ireland

  Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

  Tel: +353 1 295 9620

  Slovenija

  Boehringer Ingelheim Pharma

  Podruznica Ljubljana

  Tel: +386 1 586 40 00

  Ísland

  Vistor hf.

  Simi: +354 535 7000

  Slovenská republika

  Boehringer Ingelheim Pharma

  organizacná zlozka

  Tel: +421 2 5810 1211

  Italia

  Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

  Tel: +39 02 5355 1

  Suomi/Finland

  Boehringer Ingelheim Finland Ky

  Puh/Tel: +358 10 3102 800

  Κύπρος

  Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

  Tηλ: +30 2 10 89 06 300

  Sverige

  Boehringer Ingelheim AB

  Tel: +46 8 721 21 00

  Latvija

  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

  Latvijas filiāle

  Tel: +371 67 240 011

  United Kingdom

  Boehringer Ingelheim Ltd.

  Tel: +44 1344 424 600

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


  Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  09/2014

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Före användning ska lösningsmedlet (vatten för injektionsvätskor) sättas till pulvret för att erhålla en lösning, som ges som injektion.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.