Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Metadon Pharmadone Oral lösning 35mg Plastflaska, 1st (50ml)

91:56

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Tillfälligt slut
 • Webblager 0 st Slut i lager
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Metadon Varunummer: 079168 Apotekets varuid: 14656
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Metadon Pharmadon är och vad det används för

  Metadon Pharmadone används för behandling av patienter som blivit beroende av en grupp ämnen som kallas opioider. Metadon blockerar kroppens opiatreceptorer och minskar abstinenssymptom vid opiatberoende. Behandlingen med Metadon Pharmadone skall ges tillsammans med medicinsk, psykologisk och social uppföljning.

  All behandling med metadon bygger på Socialstyrelsens föreskrifter. 

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Metadon Pharmadon

  10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg, 150 mg oral lösning
  Metadonhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Metadon Pharmadon är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Pharmadon
  3. Hur du använder Metadon Pharmadon
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Metadon Pharmadon ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Metadon Pharmadon är och vad det används för

  Metadon Pharmadone används för behandling av patienter som blivit beroende av en grupp ämnen som kallas opioider. Metadon blockerar kroppens opiatreceptorer och minskar abstinenssymptom vid opiatberoende. Behandlingen med Metadon Pharmadone skall ges tillsammans med medicinsk, psykologisk och social uppföljning.

  All behandling med metadon bygger på Socialstyrelsens föreskrifter. 


  2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Pharmadon

  Använd inte Metadon Pharmadon

  • om du är allergisk mot metadon eller något av annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.)

  • om du har svåra andningsproblem

  • om du behandlas med opioidagonister/-antagonister

  • om du använder eller nyligen har använt MAO-hämmare (läkemedel mot depression, Parkinsons sjukdom)

  Metadon Pharmadone skall ej ges till barn.


  Varningar och försiktighet


  • om du har en akut astmaattack eller försämrad lungkapacitet p.g.a. någon lungsjukdom

  • om du har nedsatt njurfunktion eller njur-/gallsten

  • om du har nedsatt leverfunktion

  • om du har allvarliga problem med ditt hjärta eller din hjärtrytm

  • om du behandlas med vissa hjärtmediciner

  • om du har inflammatorisk tarmsjukdom eller stopp i tarmen

  • om du har förstorad prostata eller förträngning av urinröret

  • om du har problem med sköldkörteln

  • om du har en skallskada

  • om du är äldre


  Barn är känsligare för metadon än vuxna, så förgiftning uppkomma även vid mycket låga doser. För att undvika att barn av misstag får i sig metadon när du använder det i hemmet ska du förvara det på en säker plats, utom räckhåll för barn.

  Samtidigt intag av andra opioider ,barbiturater, benzodiazepiner eller andra läkemedel med starkt lugnande effekt bör undvikas då det kan öka effekten och biverkningarna av metadon.


  Före behandling med Metadon Pharmadone rådgör alltid med din läkare först.

  Andra läkemedel och Metadon Pharmadon

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Det är speciellt viktigt att informera läkaren om du använder:

  • läkemedel mot epilepsi (t ex karbamazepin, fenobarbital och fenytoin).

  • vissa antibiotika (av typen rifampicin, telitromycin och erytromycin).

  • naturläkemedel som innehåller johannesört.

  • läkemedel mot svampinfektion (som flukonazol, itrakonazol, ketokonazol)

  • läkemedel mot hjärtsjukdomar (verapamil, kinidin).

  • vissa läkemedel mot depression (imipramin, desipramin, klomipramin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin och sertralin).

  • antiinflammatoriska och immunosuppressiva läkemedel (dexametason och ciklosporin)

  • urindrivande läkemedel (spironolakton)

  • läkemedel mot diarré (loperamid, difenoxylat)

  • läkemedel mot hosta (som innehåller ammoniumklorid)

  • vitamintabletter (som innehåller askorbinsyra)

  • läkemedel för behandling av HIV (amprenavir, nelfinavir, efavirenz, delavirdin, nevirapin, lopinavir, ritonavir, saquinavir, didanosin, zidovudin och stavudin)

  • Läkemedel för behandling av cancer (tamoxifen)

  Ovanstående läkemedel påverkar effekten och/eller påverkas av metadon.


  Andra läkemedel som du kanske tar kan också påverka hjärtat:

  • läkemedel som påverkar hjärtrytmen (såsom sotalol, metoprolol, propafenon, amiodaron och flekainid).

  • läkemedel som påverkar ditt psykiska tillstånd (t.ex. tioridazin, fenotiazin (fenotiaziner), haloperidol, risperidon, atomoxetin och sertindol)

  • vissa läkemedel mot depression (såsom paroxetin och sertralin)

  • vissa antibiotika (klaritromycin och erytromycin).

  Du ska vara försiktig om du samtidigt använder:

  • starka smärtstillande läkemedel.

  • läkemedel mot psykiska sjukdomar

  • lugnande läkemedel.

  • sömnmedel.

  • andra läkemedel som påverkar hjärnan.

  Metadon Pharmadon med mat, dryck och alkohol

  Metadon Pharmadone kan orsaka försämrad andningsförmåga och sömnighet som kan tillta vid konsumtion av alkoholhaltiga drycker.

  Drick inte grapefruktjuice samtidigt som du tar Metadon Pharmadone, det kan påverka effekten av läkemedlet.


  Graviditet, amning och fertilitet

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Fostret kan påverkas om Metadon används under graviditet Använd inte Metadon Pharmadone under graviditet annat än på bestämd ordination från din läkare.

  Metadon går över i modersmjölk. Använd inte Metadon Pharmadone under amning annat än på bestämd ordination från din läkare


  Körförmåga och användning av maskiner

  Metadon påverkar den psykomotoriska förmågan till dess att du är stabil på behandlingen och dosen. Kör inte bil och använd inte redskap eller maskiner under en dosökning. Bedömning om när du är stabil för att framföra fordon och använda maskiner ska bedömas tillsammans med läkaren och varierar från person till person.


  Viktig information om några innehållsämnen i Metadon Pharmadone

  Sackaros: 

  Innehåller 11 g sackaros per dos. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

  Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du tar denna medicin.

  Glukos:

  Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du tar denna medicin.

  Metylparahydroxibensoat:

  Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).  3. Hur du använder Metadon Pharmadon

  Använd alltid Metadon Pharmadone enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Metadon Pharmadone är en oral lösning som ska sväljas. Om du upplever att effekten av Metadon Pharmadone är för stark eller för svag, prata med behandlande läkare.


  Om du använt för stor mängd av Metadon Pharmadon

  Om du har tagit för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har fått i dig för mycket Metadon Pharmadone kan du uppleva svårigheter att andas, du kan känna dig väldigt trött och du kan hamna i koma.


  Om du har glömt att använda Metadon Pharmadon

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för upplysningar.


  Om du slutar att använda Metadon Pharmadon

  Behandlingen ska inte avbrytas plötsligt. Detta kan leda till abstinenssymptom som rastlöshet, sömnlöshet, ängslighet, darrighet, illamående, kräkningar eller diarré.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare eller apotekspersonal.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom med alla läkemedel kan Metadon Pharmadone orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dessa.


  Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 användare av 10 drabbas):

  Illamående och kräkningar (gäller främst patienter i öppenvård)


  Vanliga biverkningar (fler än 1 användare av 100 drabbas): 

  Förstoppning och svettningar. Hallucinationer.

  Viktökning. Onormal upprymdhet. Yrsel, trötthet och lugnande effekt (sedation), pupillkontraktion och dimsyn. Övergående hudutslag. Vätskeretention.


  Vid långvarigt bruk av metadon avtar biverkningarna efter hand. Dock kvarstår ofta förstoppning och svettningar.


  Mindre vanliga biverkningar (fler än 1 användare av 1000, färre än 1 av 100 användare drabbas):

  Nedsatt andningsfunktion på grund av svullnad i lungorna (lungödem). Aptitlöshet, inflammation i tungan (glossit) och muntorrhet, onormal nedstämdhet och upprördhet, andningsdepression. Klåda, nässelutslag samt i sällsynta fall, blödande nässelutslag., andra hudutslag, vätskeansamling i hud och vävnad. Svullnad i ben och fötter (benödem). Kramp i gallvägarna (gallvägsdyskinesi). Ansiktsrodnad, svimning och lågt blodtryck. Oförmåga att tömma urinblåsan. Minskad urinproduktion. Minskad sexlust och/eller potensbesvär samt utebliven menstruation. Svaghet, huvudvärk, insomningssvårigheter, desorientering.

  Sällsynta biverkningar (fler än 1 användare av 10000, färre än 1 av 1000 användare drabbas):

  Vissa fall av hjärtrytmrubbningar har rapporterats, speciellt med höga doser av metadon. 


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Låga kalium- och magnesiumnivåer. Övergående brist på blodplättar har rapporterats för opioidpatienter med kronisk leverinflammation.


  Långvarigt bruk av metadon kan leda till beroende av morfintyp. Abstinenssymtomen liknar de som ses med morfin och heroin, men är mindre intensiva, dock mer långvariga.

  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Metadon Pharmadon ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Använd inte Metadon Pharmadone om säkerhetsförseglingen på korken är bruten.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är metadonhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är sackaros, glukos, hallonarom, renat vatten, metylparahydroxybensoat (konserveringsmedel E218).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klar, genomskinlig vätska förpackad i vit plastflaska försluten med barnskyddande, brytförseglad skruvkork. Flaskan innehåller 50 ml oral lösning.


  Förpackningsstorlekar: 1 flaska (alla styrkor) och 7 flaskor (1x7) (50 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg,

  90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg och 150 mg).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pharmadone AB, Box 91, 864 21 Matfors

  tel: +46 60 515000

  fax: +46 60 515011  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-11-13


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.