Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

MELOXIDYL Injektionsvätska, lösning 20mg/ml Injektionsflaska, 50ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Meloxikam Varunummer: 096238 Apotekets varuid: 32866
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Nötkreatur:

  För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur.

  För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla, och yngre icke lakterande nötkreatur.

  Som understödjande terapi vid behandling av akuta mastiter, i kombination med antibiotikabehandling.

  Svin:

  För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symptom av hälta och inflammation.

  Som understödjande terapi vid behandling av puerperalseptikemi och toxinemi (mastitis-metritis-agalakti-syndrom) tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.

  Häst:

  Inflammationsdämpande och smärtlindrande vid såväl akuta som kroniska muskuloskeletala sjukdomstillstånd.

  Smärtlindring i samband med kolik hos häst.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  CEVA SANTE ANIMALE – 10 avenue de la Ballastière – 33500 Libourne - Frankrike

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  MELOXIDYL injektionsvätska 20 mg/ml Nötkreatur, svin, häst

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Meloxikam 20 mg/ml

  Hjälpämne: Etanol, vattenfri 150 mg/ml

  Klar färglös till gulaktig lösning.

  4. INDIKATION(ER)

  Nötkreatur:

  För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur.

  För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla, och yngre icke lakterande nötkreatur.

  Som understödjande terapi vid behandling av akuta mastiter, i kombination med antibiotikabehandling.

  Svin:

  För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symptom av hälta och inflammation.

  Som understödjande terapi vid behandling av puerperalseptikemi och toxinemi (mastitis-metritis-agalakti-syndrom) tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.

  Häst:

  Inflammationsdämpande och smärtlindrande vid såväl akuta som kroniska muskuloskeletala sjukdomstillstånd.

  Smärtlindring i samband med kolik hos häst.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas till hästar yngre än 6 veckor.

  Skall inte användas till dräktiga och lakterande ston.

  Skall inte användas till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.

  Skall inte användas till djur med nedsatt lever-, hjärt-, eller njurfunktion och blödningsrubbningar eller vid tecken på gastrointestinala sår och blödningar.

  Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

  Vid diarré hos nötkreatur skall djur yngre än 1 vecka ej behandlas.

  6. BIVERKNINGAR

  Subkutan, intramuskulär och intravenösadministrering tolereras väl på nötkreatur och svin; endast en lätt övergående svullnad på injektionsstället efter subkutanadministrering observerades hos mindre än 10 % av de nötkreatur som behandlades i de kliniska studierna.

  Hos hästar kan en övergående svullnad på injektionsstället förekomma vilken går tillbaka utan åtgärder.

  I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska reaktioner uppträda som bör behandlas symptomatiskt.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Nötkreatur, svin, häst

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Nötkreatur: En subkutan eller intravenösinjektion på 0,5 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,5 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotika eller oral rehydreringsbehandling.

  Svin: En intramuskulärinjektion på 0,4 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,0 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotikabehandling. Vid behov kan en andra administrering av meloxikam ges efter 24 timmar.

  Häst: En intravenösinjektion på 0,6 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 3,0 ml/100 kg kroppsvikt).

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Undvik kontamination under användande.

  10. KARENSTIDER

  Nötkreatur: Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar Mjölk: 5 dagar

  Svin: Kött och slaktbiprodukter: 5 dagar

  Häst: Kött och slaktbiprodukter: 5 dagar

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP

  Hållbarhet i öppnad innerförpackning 28 dagar

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

  Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas. Svårt dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur som kräver parenteralrehydrering skall ej behandlas, då det kan finnas en potentiell risk för ökad renaltoxicitet.

  Om den smärtlindrande effekten vid behandling av kolik hos häst visar sig vara otillräcklig skall diagnosen omvärderas, eftersom behov av kirurgiskt ingrepp kan föreligga.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

  Oavsiktlig självinjektion kan ge upphov till smärta. Personer som är överkänsliga för NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) ska undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

  Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.


  Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

  Nötkreatur och svin:Kan användas under dräktighet och laktation.

  Häst: Se avsnitt 5. ’Kontraindikationer’


  Interaktioner

  Skall inte ges samtidigt med glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller antikoagulantia.


  Överdosering

  Vid överdosering skall symtomatisk behandling initieras

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2013–01–10

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Pappkartong med 1 ofärgad glasflaska innehållande 50, 100 eller 250 ml.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.