Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Megace® Tablett 160mg Glasburk 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Megestrol Varunummer: 041041 Apotekets varuid: 21076
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Megace är och vad det används för

  Megace är ett hormonellt läkemedel som hämmar tillväxten av vissa typer av cancerceller.

  Megace används för behandling av framskriden bröstcancer.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Megace

  160 mg tabletter
  megestrolacetat
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Megace är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Megace
  3. Hur du tar Megace
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Megace ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Megace är och vad det används för

  Megace är ett hormonellt läkemedel som hämmar tillväxten av vissa typer av cancerceller.


  Megace används för behandling av framskriden bröstcancer.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Megace

  Ta inte Megace:

  • om du är allergisk mot megestrolacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Megace:

  • om du tidigare har drabbats av blodpropp

  • om du har en leversjukdom

  • om du inte tål vissa sockerarter

  • om du är gravid eller ammar

  Barn och ungdomar

  Säkerhet och effekt hos barn har inte fastställts.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Risk finns att fostret påverkas. Det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Megace under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Megace har inte visat sig påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Megace innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Megace.


  3. Hur du tar Megace

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos är 1 tablett dagligen.

  Om du har tagit för stor mängd av Megace

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande kan vara tecken på allvarliga biverkningar:

  Följande symtom kan vara tecken på blodpropp:

  • plötslig svullnad eller värk i armar eller ben

  • plötsliga synstörningar

  • nytillkommen eller ofta förekommande svår huvudvärk

  • håll i bröstet eller svårighet att andas

  Kontakta omedelbart din läkare och avbryt behandlingen om du märker något av ovanstående.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

  • Matsmältningsbesvär

   • illamående

   • kräkningar

   • diarré

  • Hud, hår, ögon, allmänt

   • viktökning

   • vätskesvullnad

   • störningar i menstruationsmönstret

   • smärta

   • onormal psykisk trötthet, känsla av dvala (letargi)

   • impotens


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

  • Hjärta och lungor

   • hjärtsvikt

   • höjt blodtryck

   • värmevallningar

   • andnöd

  • Matsmältningsbesvär

   • förstoppning

  • Hud, hår, ögon, allmänt

   • hudutslag

   • håravfall

   • diabetes

   • täta urinträngningar

   • humörförändringar

   • tillfällig sjukdomsförsämring i början av behandlingen

  • Tester kan visa

   • förhöjt blodsocker

   • förhöjd nivå av kortison i kroppen, kan ge ansiktssvullnad, fetma på bålen, skör hud, mm.

   • otillräcklig binjurebarksfunktion (bristande produktion av vissa hormoner)


  Sällsynta (förkommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

  • Hjärta och lungor

   • blodpropp (ibland med inflammation i blodkärlet)

   • blodpropp i lungan (som i enstaka fall varit dödlig)

  • Hud, hår, ögon, allmänt

   • ökad hårväxt på kroppen

   • darrningar

   • nervpåverkan i handen, kan yttra sig som domningar, värk mm.

  Andra rapporterade biverkningar (ingen känd frekvens) inkluderar: väderspänning, kraftlöshet och smärta.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Megace ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är megestrolacetat, 160 mg per tablett

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 227 mg per tablett, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat. (Se avsnitt 2 "Megace innehåller laktos".)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  28 st (tryckförpackning)

  56 st (tryckförpackning)

  112 st (tryckförpackning)

  30 st (glasburk)

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

  Prag, Tjeckien


  Tillverkare

  Haupt Pharma Amareg GmbH

  Donaustaufer Strasse 378

  93055 Regensburg,

  Tyskland


  Information lämnas av

  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

  SE-112 76 Stockholm

  Tel: 08-697 20 00

  E-post: mail.se@sobi.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-24


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.