Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Malvitona® Oral lösning Glasflaska, 700ml

229:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Koffein, Dexpantenol, Nikotinamid, Riboflavin, Pyridoxin, Tiamin Varunummer: 405795 Apotekets varuid: 6572
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Malvitona är och vad det används för

  Malvitona innehåller B-vitaminer samt som uppiggande och aptitstimulerande ämnen även äppelvin och koffein. B-vitaminer ingår som beståndsdelar i de system som reglerar olika stadier av bl.a. socker-, fett-, och äggviteomsättningen i kroppen.

  Malvitona används vid förebyggande av B-vitaminbrist vid nedsatt födointag eller ensidig kost.

  Om läkaren angivit annat användningsområde, är det läkarens anvisning som skall följas.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Malvitona

  oral lösning
  tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin (vitamin B6), nikotinamid, dexpantenol, koffein

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Malvitona är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Malvitona
  3. Hur du använder Malvitona
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Malvitona ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Malvitona är och vad det används för

  Malvitona innehåller B-vitaminer samt som uppiggande och aptitstimulerande ämnen även äppelvin och koffein. B-vitaminer ingår som beståndsdelar i de system som reglerar olika stadier av bl.a. socker-, fett-, och äggviteomsättningen i kroppen.


  Malvitona används vid förebyggande av B-vitaminbrist vid nedsatt födointag eller ensidig kost.

  Om läkaren angivit annat användningsområde, är det läkarens anvisning som skall följas.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Malvitona

  Använd inte Malvitona

  Om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Malvitona.


  Detta läkemedel innehåller 19,8 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 4700 mg per dos, motsvarande 119 ml öl (5 vol%), eller 50 ml vin (12 vol%) per dos.

  Skadligt för personer som lider av alkoholism.

  Skall uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

  Andra läkemedel och Malvitona

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel


  Bör ej användas på grund av alkoholinnehållet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Malvitona kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Malvitona

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Vanlig dos för vuxna är 30 ml 2 gånger dagligen.

  Om du tagit för stor mängd Malvitona

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  Matsmältningsbesvär, illamående, sårbildning på tungan, smakförändring.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Malvitona ska förvaras

  Förvaras i kylskåp (2 °C − 8 °C).

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. Dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Flaskan sorteras som glas.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är: tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin (vitamin B6), nikotinamid, dexpantenol, koffein.

  • Övriga innehållsämnen är propylgallat (konserveringsmedel), äppelvin, etanol (alkoholhalt 15,7% w/v), citronlimett, citronsyramonohydrat, renat vatten.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 1900


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-09-01


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.