Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Loxicom Oral suspension 1,5mg/ml Plastflaska, 100ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Meloxikam Varunummer: 058614 Apotekets varuid: 16972
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hund.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  NAMN OCH ADRESS TILL INNEHAVARE AV MARKNADSFÖRINGSTILLSTÅND OCH TILLVERKNINGSTILLSTÅND ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV BATCH

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Norbrook Laboratories Limited

  Station Works

  Newry

  Co. Down, BT35 6JP

  Storbritannien


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

  Norbrook Laboratories Limited

  105 Armagh Road

  Newry

  Co. Down, BT35 6PU

  Storbritannien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Loxicomoralsuspension 1,5 mg/ml hund

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  En ml innehåller: Meloxikam 1,5 mg. Natriumbensoat 1,5 mg.

  4. INDIKATION(ER)

  Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hund.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte ges till dräktiga eller lakterande djur.

  Skall ej ges till djur som lider av gastrointestinala sjukdomar som t ex irritaion och blödningar från mage-tarm, störd lever-, hjärt- eller njurfunktion eller blödningstillstånd.

  Skall ej ges till djur yngre än 6 veckor.

  Skall ej ges vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

  6. BIVERKNINGAR

  Typiska biverkningar för NSAID som förlorad matlust, kräkningar, diarré, blod i avföring, apati och nedsatt njurfunktion har rapporterats emellanåt.

  .I mycket sällsynta fall har blodig diarré, blodiga kräkningar, magsår och förhöjda leverenzymer rapporterats. Denna typ av biverkningar vanligen under första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när behandlingen upphör. I sällsynta fall den de vara allvarliga och även fatala.


  Om du noterar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, informera er veterinär.

  7. DJURSLAG

  Hund.

  DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

  Dosering:


  Initial behandling utgörs av en engångsdos på 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 1,33 ml/10 kg kroppsvikt) första dagen. Fortsatt behandling består av en oral daglig (med 24 timmars intervall) underhållsdos av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 0,667 ml/10 kg kroppsvikt).


  Vid längre tids behandling när klinisk respons har kunnat iakttagas (efter >4 dagar) kan dosen anpassas till lägsta effektiva individuella dos med hänsyn tagen till att graden av smärta och inflammation förknippade med kroniska muskuloskeletala tillstånd kan variera över tiden.


  Administreringsväg:


  Oral användning.

  Att ges i fodret eller direkt i munnen.

  Skaka noga före användning.


  Suspensionen kan ges med någon av de två dossprutorna i förpackningen. Sprutorna passar på flaskan och har en kg-kroppsvikt skala som motsvarar underhållsdosen
  (d v s 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt). För första dagen krävs således dubbla underhållsdosen. Alternativt kan behandling inledas med Loxicom 5 mg/ml injektionsvätska, lösning.


  Klinisk respons ses normalt inom 3-4 dagar. Behandling bör avbrytas efter 10 dagar om ingen förbättring ses.


  Undvik kontaminering av innehållet vid hantering.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Särskild noggrannhet bör iakttas för korrekt dosering skall erhållas. Följ veterinärens anvisningar.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvara utom syn- och räckhåll för barn.

  Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader.


  Används ej efter utgångsdatum angivet på kartongen och flaskan.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:


  Om biverkningar uppstår bör behandlingen avbrytas och råd från veterinär sökas.Undvik behandling av dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur eftersom det föreligger en potentiell risk för njurtoxicitet.


  Andra läkemedel och Loxicom:


  Andra NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika och substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurrera om bindning vilket kan leda till toxiska effekter. Loxicom får ej ges samtidigt med andra NSAID eller glukokortikosteroider.


  Premedicinering med anti-inflammatoriska substanser kan medföra ökad risk för biverkningar och därför bör en behandlingsfri period på 24 timmar med sådana substanser, praktiseras innan behandling startas.

  Vid beräkning av behandlingsfri period skall även hänsyn tas till farmakokinetiska egenskaper hos tidigare använda produkter.


  Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift):


  I händelse av överdosering skall symptomatisk behandling initieras.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:


  Personer med känd överkänslighet mot NSAID bör undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

  I händelse av accidentell intag, kontakta omgående sjukvården och uppvisa denna bipacksedel för läkaren.

  SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall, men ska kasseras enligt gällande anvisningar. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2016-08-22. Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Polyetylentereftalatflaska innehållande 10, 32 eller 100 ml med två dossprutor av polyetylen/polypropylen..


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning

  Sverige

  N-vet AB

  Uppsala Science Park

  751 83 Uppsala

  Sweden

  +4618 57 24 30

  info@n-vet.se

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.