Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka Filmdragerad tablett 100mg/12,5mg Blister, 28tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Losartan, Hydroklortiazid Varunummer: 186085 Apotekets varuid: 36953
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Losartan/Hydrochlorothiazide Krka är avsett för behandling av essentiell hypertoni (högt blodtryck).

  Losartan och hydroklortiazid som finns i Losartan/Hydrochlorothiazide Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna information. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Losartan/Hydrochlorothiazide Krka

  100 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter
  losartankalium/hydroklortiazid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA
  3. HUR DU ANVÄNDER LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Losartan/Hydrochlorothiazide Krka är en kombination av en angiotensin II-receptorantagonist (losartan) och ett diuretikum (hydroklortiazid).

  Losartan/Hydrochlorothiazide Krka är avsett för behandling av essentiell hypertoni (högt blodtryck).


  Losartan och hydroklortiazid som finns i Losartan/Hydrochlorothiazide Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna information. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU ANVÄNDER LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA

  Använd inte Losartan/Hydrochlorothiazide Krka

  • om du är allergisk (överkänslig) mot losartan och/eller hydroklortiazid eller mot något av övriga innehållsämnen i Losartan/Hydrochlorothiazide Krka

  • under de 6 sista månaderna av graviditeten (även tidigare under graviditeten är det bättre att undvika Losartan/Hydrochlorothiazide Krka, se Graviditet och amning)

  • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion, gallstas eller annan sjukdom som blockerar gallgångarna

  • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion (dvs. kreatininclearance mindre än 30 ml/min)

  • om dina njurar inte producerar någon urin

  • om du har låga kalium- eller natriumnivåer eller höga kalciumnivåer som inte kan korrigeras genom behandling.

  • om du har gikt

  Var särskilt försiktig med Losartan/Hydrochlorothiazide Krka

  • om du tidigare har upplevt svullnad av ansikte, läppar, svalg och/eller tunga

  • om du behandlas med diuretika (vattendrivande läkemedel)

  • om du äter saltfattig kost

  • du har eller har varit sjuk med kräkningar och/eller diarré

  • om du har hjärtsvikt

  • om du har förträngning i blodkärlen som leder till dina njurar (njurartärstenos) eller bara har en fungerande njure, eller om du nyligen har genomgått en njurtransplantation

  • om du har förträngning i artärerna (arteroskleros), kärlkramp (bröstsmärta på grund av nedsatt hjärtfunktion) om du har aorta- eller mitralisklaffstenos (förträngningar av hjärtats klaffar) eller hypertrofisk kardiomyopati (en sjukdom som förstorar hjärtmuskeln)

  • om du har diabetes

  • om du har gikt

  • om du har haft ett allergiskt tillstånd, astma eller ett tillstånd som orsakar ledvärk, hudutslag och feber (SLE, systemisk lupus erythematosus)

  • om du har höga kalciumnivåer eller låga kaliumnivåer eller står på kaliumfattig kost

  • om du ska genomgå narkos (även hos tandläkaren) eller före ett kirurgiskt ingrepp, eller om du ska genomgå ett test för att kontrollera din bisköldkörtel-funktion. Du ska då tala om för läkaren eller medicinsk personal att du tar losartankalium och hydroklortiazidtabletter

  • om du lider av primär hyperaldosteronism (ett syndrom där dina binjurar utsöndrar för mycket av hormonet aldosteron, orsakad av en rubbning i binjuren).


  Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditet, eftersom läkemedlet då kan orsaka fosterskador (se Graviditet och amning).

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Vätskedrivande läkemedel såsom hydroklortiazid i Losartan/Hydrochlorothiazide Krka kan interagera med andra läkemedel. Läkemedel innehållande litium bör inte tas tillsammans med Losartan/Hydrochlorothiazide Krka utan noggrann övervakning av din läkare. Särskilda försiktighetsåtgärder (t ex blodprov) är lämpligt om du tar kaliumsupplement, kaliuminnehållande saltersättning, kaliumsparande läkemedel, andra diuretika (vätskedrivande läkemedel), vissa laxerande läkemedel, läkemedel för behandling av gikt, läkemedel för att kontrollera din hjärtrytm eller för behandling av diabetes (både insulin och diabetesläkemedel som tas via munnen). Det är också viktigt för din läkare att veta om du tar andra blodtryckssänkande läkemedel, steroider, läkemedel mot cancer, smärtstillande, läkemedel mot svampinfektioner, läkemedel mot artrit, resiner mot förhöjt kolesterol såsom kolestyramin, muskelavslappande läkemedel, sömntabletter, opioid-läkemedel såsom morfin, pressoraminer såsom adrenalin eller andra läkemedel inom samma läkemedelsgrupp (orala diabetesläkemedel eller insulin).


  Tala också om för din läkare att du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Krka inför en planerad undersökning med joderat kontrastmedel.

  Användning av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka med mat och dryck

  Alkohol bör undvikas under tiden du tar dessa tabletter. Alkohol och Losartan/Hydrochlorothiazide Krka-tabletterna kan förstärka varandras effekter.

  Ett överskott av salt i kosten kan motverka effekten av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka-tabletterna.

  Losartan/Hydrochlorothiazide Krka-tabletterna kan tas med eller utan mat.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Graviditet

  Kontakta din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid under behandlingen. Vanligtvis föreslår läkaren att du ska sluta ta Losartan/Hydrochlorothiazide Krka innan du blir gravid eller så snart du vet att du är gravid och rekommenderar istället ett annat läkemedel. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka bör inte användas under i början av graviditeten och ska inte användas under graviditetens 6 sista månader, eftersom läkemedlet då kan orsaka fosterskador.


  Amning

  Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderas inte vid amning. Din läkare kan välja en annan behandling till dig, om du vill amma ditt barn.


  Användning hos barn och ungdomar

  Data saknas beträffande säkerhet och effekt vid användning av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka hos barn. Därför bör läkemedlet inte ges till barn under 18 år.


  Användning hos äldre

  Losartan/Hydrochlorothiazide Krka har likvärdig effekt och tolereras lika väl som hos yngre. De flesta äldre patienter behöver samma dos som yngre patienter.

  Körförmåga och användning av maskiner

  När du påbörjar behandling med detta läkemedel, bör du inte utföra handlingar som kan kräva skärpt uppmärksamhet (t ex framföra motorfordon eller utföra farliga arbeten) tills dess att du vet hur väl du tål ditt läkemedel.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Losartan/Hydrochlorothiazide Krka

  Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU ANVÄNDER LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA

  Ta alltid Losartan/Hydrochlorothiazide Krka enligt läkarens anvisningar. Din läkare avgör lämplig dos av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka, beroende på ditt medicinska tillstånd och om du tar andra läkemedel. Det är viktigt att du fortsätter att ta Losartan/Hydrochlorothiazide Krka enligt din läkares ordination för att bibehålla en jämn kontroll av ditt blodtryck.


  Losartan/Hydrochlorothiazide Krka finns tillgängligt i tre styrkor: Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter, Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter och Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter.


  Högt blodtryck

  Vanlig dos för de flesta patienter med högt blodtryck är en tablett Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 50 mg/12,5 mg dagligen för att kontrollera blodtrycket över en 24 timmars period. Din läkare kan öka dosen till Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter 2 gånger dagligen eller Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg /25 mg filmdragerade tabletter (en starkare tablett) 1 gång dagligen. Maximal daglig dos är 2 tabletter dagligen av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter eller 1 tablett dagligen av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter.


  Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/12,5 mg (losartan 100 mg/hydroklortiazid 12,5 mg) filmdragerade tabletter finns tillgängliga för de patienter som behandlas med 100 mg losartan men som behöver ytterligare blodtryckssänkande effekt.

  I fall av överdos, kontakta läkare omedelbart så att vård kan ges omgående. Symtom på överdos är blodtrycksfall, hjärtklappning, långsam puls, förändringar i blodkompositionen och uttorkning.

  Om du har glömt att ta Losartan/Hydrochlorothiazide Krka

  Försök ta Losartan/Hydrochlorothiazide Krka dagligen enligt ordination. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan ta nästa dos som vanligt.


  Om du har några ytterligare frågor, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Losartan/Hydrochlorothiazide Krka orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Frekvensen av biverkningarna delas i dessa grupper:


  Mycket vanliga

  inträffar hos fler än 1 av 10 patienter

  Vanliga

  inträffar hos 1 till 10 av 100 patienter

  Mindre vanliga

  inträffar hos 1 till 10 av 1 000 patienter

  Sällsynta

  inträffar hos 1 till 10 av 10 000 patienter

  Mycket sällsynta

  inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter

  Ingen känd frekvens

  kan inte beräknas utifrån tillgängliga data


  Om du får en allvarlig allergisk reaktion (utslag, klåda, svullnad av bl a ansikte, läppar, mun eller svalg vilket kan orsaka svälj- och andningssvårigheter) sluta ta Losartan/Hydrochlorothiazide Krka och tala med din läkare omedelbart eller ta dig till akutmottagningen på närmaste sjukhus.

  Detta är en allvarlig men sällsynt biverkning, vilken inträffar hos fler än 1 av 10 000 och färre än 1 av 1 000 patienter. Du kan behöva akut medicinsk vård eller sjukhusinläggning.


  Följande biverkningar har rapporterats:


  Vanliga:(inträffar hos färre än 1 av 10 men fler än 1 av 100 patienter)

  • hosta, övre luftvägsinfektion, nästäppa, sinuit, besvär med bihålorna

  • diarré, buksmärta, illamående, matsmältningsbesvär

  • muskelvärk eller -kramp, smärta i benen, ryggvärk

  • sömnlöshet, huvudvärk, yrsel

  • svaghet, trötthet, bröstsmärta

  • ökade kaliumnivåer (vilket kan orsaka onormal hjärtrytm), minskade hemoglobinnivåer.


  Mindre vanliga: (inträffar hos färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1 000 patienter)

  • anemi, röda eller bruna hudfläckar (i vissa fall särskilt på fötterna, benen, armarna och skinkorna, med ledvärk, svullnad av händer och fötter och magont), blåmärken, minskat antal vita blodkroppar, koagulationsproblem och blåmärken

  • aptitförlust, ökade nivåer av urinsyra eller gikt, ökade blodsockernivåer, rubbade salthalter i blodet

  • ångest, nervositet, paniksyndrom (återkommande panikattacker), förvirring, depression, ovnliga drömmar, sömnstörningar, sömnighet, nedsatt minnesförmåga

  • domningar och stickningar eller liknande förnimmelser, smärta i extremiteter, darrningar, migrän, svimning

  • dimsyn, brännande känsla i ögonen, bindhinneinflammation i ögat, minskad synskärpa, gulseende

   ringningar, surrande, dån eller klickanden i öronen

  • lågt blodtryck, vilket kan vara förenat med kroppsställning (man känner sig yr eller svag när man ställer sig upp), angina (bröstsmärta), oregelbunden hjärtrytm, cerebrovaskulär händelse (TIA, "mini-stroke"), hjärtinfarkt, hjärtklappning

  • inflammation i blodkärl, vilken ofta är förenad med hudutslag eller blåmärken

  • ont i halsen, andfåddhet, bronkit, lunginflammation, vatten i lungorna (vilket orsakar andningssvårigheter), näsblod, rinnande näsa, nästäppa

  • förstoppning, väderspänning, magbesvär, magspasmer, kräkningar, torr mun, inflammation i salivkörteln, tandvärk

  • gulsot (gulfärgade ögonvitor och hud), bukspottkörtelinflammation

  • nässelfeber, klåda, hudinflammation, utslag, hudrodnad, ljuskänslighet, torr hud, värmevallningar, svettningar, håravfall

  • smärta i armar, axlar, höfter, knän eller andra leder, ledsvullnad, stelhet, muskelsvaghet

  • frekvent urinering inklusive på natten, njurfunktionsnedsättning inkluderande njurinflammation, urinvägsinfektion, socker i urinen

  • minskad sexuell lust, impotens

  • ansiktssvullnad, feber.


  Sällsynta:( inträffar hos fler än 1 av 10 000 och färre än 1 av 1 000 patienter)

  • hepatit (inflammation i levern), onormala leverfunktionstest.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data):

  • rabdomyolys


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apoteketspersonal.

  5. HUR LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalblistret. Fuktkänsligt.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna är losartankalium och hydroklortiazid. Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg losartankalium (motsvarande 91,52 mg losartan) och 12,5 mg hydroklortiazid.

  Övriga innehållsämnen är:

  i kärnan - pregelatiniserad majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat och magnesiumstearat i filmdrageringen - hypromellos, makrogol 4000, talk och titandioxid (E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/25 mg är vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  KRKA Sverige AB, Stockholm, Sverige

  1. KRKA, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovenien

  2. TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, Tyskland

  Tabletterna finns i förpackningar om: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 och 98 filmdragerade tabletter i Al/PVC/PVDC blisterförpackningar.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2012-03-19

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.