Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish Filmdragerad tablett 100mg/25mg Blister, 98tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Losartan, Hydroklortiazid Varunummer: 096227 Apotekets varuid: 38057
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish är och vad det används för

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish är en kombination av en angiotensin II-receptorantagonist (losartan) och en diuretika (hydroklortiazid).

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish används för behandling av hypertoni (högt blodtryck).

  Losartan och hydroklortiazid som finns i Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

  50 mg/12,5 mg och 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter
  Losartankalium/hydroklortiazid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar att ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish
  3. Hur du använder Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish är och vad det används för

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish är en kombination av en angiotensin II-receptorantagonist (losartan) och en diuretika (hydroklortiazid).


  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish används för behandling av hypertoni (högt blodtryck).


  Losartan och hydroklortiazid som finns i Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

  Använd inte Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

  • om du är allergisk mot losartan, hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)..

  • om du är allergisk mot andra sulfonamidderivat (dvs. andra tiazider, vissa antibakteriella läkemedel såsom kombination trimetoprin och sulfame toxazol, fråga din läkare om du är osäker).

  • om du varit gravid i mer än 3 månader. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, se Graviditet och amning).

  • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

  • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren

  • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller om dina njurar inte producerar någon urin.

  • om du har låga kalium- eller natriumnivåer eller höga kalciumnivåer som inte kan korrigeras genom behandling.

  • om du har gikt.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

  • om du tidigare har upplevt svullnad av ansikte, läppar, svalg och/eller tunga.

  • om du behandlas med diuretika (vattendrivande läkemedel).

  • om du äter saltfattig kost.

  • om du är eller har varit allvarligt sjuk med kräkningar och/eller diarré.

  • om du har hjärtsvikt.

  • om du har nedsatt leverfunktion

  • om du har förträngning i blodkärlen som leder till dina njurar (njurartärstenos) eller om du bara har en fungerande njure eller nyligen har genomgått en njurtransplantation.

  • om du har förträngning i dina artärer (åderförkalkning), angina pectoris, (bröstsmärta på grund av dålig hjärtfunktion).

  • om du har aorta – eller mitralisklaffstenos (förträngning av hjärtats klaffar) eller hypertrofisk kardiomyopati (en sjukdom som förstorar hjärtats muskel).

  • om du har diabetes.

  • om du har gikt.

  • om du har eller har haft ett eller har ett allergiskt tillstånd, astma, eller ett tillstånd som orsakar ledvärk, hudutslag och feber (SLE, systemisk lupus erythematosus).

  • om du har höga kalciumnivåer eller låga kaliumnivåer eller står på kaliumsparande kost.

  • om du ska sövas med narkos (även hos tandläkaren) eller innan ett kirurgiskt ingrepp, eller om din bisköldkörtel ska undersökas. Du ska då tala om för läkaren eller medicinsk personal att du tar losartankalium och hydroklortiazidtabletter.

  • om du lider av primär hyperaldosteronism (ett tillstånd där dina binjurar bildar för mycket av hormonet aldosteron, orsakad av en rubbning i binjuren).

  • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

   - en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

   - aliskiren

  Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

  Se även informationen under rubriken ”Ta inte Losartan//Hydrochlorothiazide Bluefish”.Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte användas under de 3 första månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador (se Graviditet och amning).

  Barn och ungdomar

  Erfarenhet saknas för behandling av Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish hos barn. Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish bör därför inte ges till barn.

  Andra läkemedel och Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du tar några av följande läkemedel. Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


  • kaliumtillskott, kaliumsparande läkemedel eller kaliuminnehållande saltersättningsmedel.

  • rifampicin, läkemedel för behandling av tuberkulos (TB).

  • flukonazol, läkemedel mot svampinfektioner såsom ”torsk”.

  • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID såsom ibuprofen, naproxen eller

   diklofenak), COX-2 hämmare (såsom celecoxib, etoricoxib eller lumiracoxib) eller acetylsalicylsyra.

  • barbiturater, avslappnande medel som används för behandling av sömnlöshet

   eller epilepsi.

  • blodtryckssänkande läkemedel, tricykliska antidepressiva medel, antipsykotiska medel,

   baklofen och amifostin.

  • narkotiska läkemedel, morfinliknande läkemedel som används för kraftig smärta.

  • läkemedel som används för att kontrollera hjärtrytmen eller för diabetes, även orala läkemedel

   som sänker blodsockernivåerna och insulin, såsom metformin.

  • andra blodtryckssänkande läkemedel.

  • andra diuretika (vattendrivande läkemedel).

  • vissa laxerande läkemedel.

  • läkemedel för behandling av gikt, såsom probenecid, sulfinpyrazon och allopurinol.

  • läkemedel mot cancer.

  • muskelavslappnande läkemedel, såsom tubokurarin.

  • immunosuppressivt medel såsom ciklosporin.

  • resiner mot förhöjt kolesterol såsom kolestyramin och kolestipol.

  • ACTH som används för att undersöka om dina binjurar fungerar bra.

  • Kortikosteroider, används vid behandling av olika tillstånd såsom reumatism, artrit, allergier

   och vissa hudsjukdomar, astma eller vissa blodsjukdomar.

  • pressoraminer såsom adrenalin som används för behandling av lågt blodtryck (hypotoni), chock, hjärtsvikt, astma eller allergier.

  • litium används för behandling av vissa psykiska störningar och skall inte tas utan noggrann övervakning av läkare.

  • karbamazepin, används vid behandling av epilepsi.

  • en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish” och ”Varningar och försiktighet”).

  Tala också om för din läkare att du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish inför en planerad undersökning med joderat kontrastmedel.

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish med mat, dryck och alkohol

  Alkohol bör undvikas under tiden du tar dessa tabletter. Alkohol och Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kan förstärka varandras effekter. Ett överskott av salt i kosten kan motverka effekten av Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish.

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kan tas med eller utan mat.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Tala om för din läkare om du tror att du är (eller om du planerar att bli) gravid. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och rekommenderar istället ett annat läkemedel till dig. Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas efter de 3 första månaderna av graviditeten eftersom de då kan orsaka fosterskador.


  Amning

  Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish rekommenderas inte när du ammar, och din läkare kan rekommendera ett annat läkemedel till dig om du önskar att amma.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Losartan / Hydroklortiazid Bluefish kan orsaka yrsel och dåsighet, särskilt i början av behandlingen eller när dosen höjs. Du ska inte utföra uppgifter som kan kräva särskild uppmärksamhet (t ex köra bil eller använda maskiner) tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish innehåller hjälpämnen

  Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

  Använd alltid Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Din läkare avgör lämplig dos med Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, beroende på ditt medicinska tillstånd och om du tar andra läkemedel. Det är viktigt att du forsätter att ta Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish enligt din läkares ordination för att bibehålla en jämn kontroll av ditt blodtryck.


  Högt blodtryck

  Vanlig underhållsdos är för de flesta patienter en tablett Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish en gång dagligen för att kontrollera blodtrycket under en 24-timmarsperiod. Dosen kan ökas till två tabletter en gång dagligen genom Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter eller byte till en tablett av Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter (en starkare styrka) en gång dagligen. Maximal daglig dos är två tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg eller en tablett Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 100 mg/25 mg en gång dagligen.

  Om du använt för stor mängd av Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och tel. 09-471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

  I fall av överdos, kontakta din läkare omedelbart så att vård kan ges omgående. Symtom på överdos är blodtrycksfall, hjärtklappning, långsam puls, förändringar i blodkompositionen och vätskebrist.

  Om du har glömt att använda Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

  Om du glömmer att ta en dos, ta dosen så fort du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan ta nästa dos som vanligt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du känner dig osäker.

  Om du slutar att använda Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

  Du ska inte avbryta behandlingen på eget initiativ även om du inte mår bra, om inte din läkare bestämmer att du ska avbryta behandlingen.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du upplever något utav följande, sluta ta Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish och tala med din läkare omedelbart eller uppsök sjukvård:


  En allvarlig allergisk reaktion (utslag, klåda, svullnad av bl. a ansikte, läppar mun eller svalg vilket kan orsaka svälj- och andningssvårigheter).


  Detta är en allvarlig men sällsynt biverkning, vilken inträffar hos fler än 1 av 10 000 och färre än 1 av 1 000 patienter. Du kan behöva akut medicinsk vård eller läggas in på sjukhus.


  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kan orsaka minskning av antalet vita blodkroppar och ditt immunförsvar kan försämras. Om du upplever en infektion med symptom såsom feber, allvarlig försämring utav ditt allmäntillstånd eller feber och infektion med symptom såsom ont i halsen/svalg/mun eller problem med att kissa kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart. Ett blodprov tas för att kontrollera eventuell minskning av de vita blodkropparna (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar din läkare om vilka läkemedel du tar.

  Detta är en mindre vanlig biverkning, vilken inträffar hos fler än 1 av 1000 och färre än 1 av 100 patienter.


  Följande biverkningar har rapporterats:


  Vanlig: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • hosta, övre luftvägsinfektion, nästäppa, bihåleinflammation, besvär med bihålorna

  • diarré, buksmärta, illamående, dålig matsmältning

  • muskelvärk eller – kramp, smärta i ben, ryggvärk

  • sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel

  • svaghet, trötthet, bröstsmärta

  • ökade kaliumnivåer (vilket kan orsaka onormal hjärtrytm), minskat antal röda blodkroppar


  Mindre vanlig:(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  •blodbrist, röda eller bruna hudfläckar (i vissa fall särskilt på fötterna, ben, armar och skinkorna, med ledvärk, svullnad av händer och fötter och magont), blåmärken, minskat antal vita blodkroppar, koagulationsproblem.

  • aptitförlust, ökade nivåer av urinsyra eller gikt, ökade blodsockernivåer, elektrolytrubbningar

  • ängslan, nervositet, paniksyndrom (återkommande panikattacker), förvirring, depression, förändrat drömmönster, sömnstörningar, sömnighet, nedsatt minnesförmåga

  • domningar och stickningar eller liknande förnimmelser, smärta i armar och ben, darrningar, migrän, svimning

  • dimsyn, brännande känsla i ögat, bindhinneinflammation, försämrad syn, gulseende

  • ringningar, surrande, dån eller klickande i öronen

  • lågt blodtryck, vilket kan vara förenat med kroppsställning (man känner sig yr eller svag när man ställer sig upp), angina (bröstsmärta) oregelbunden hjärtrytm, cerebrovaskulära händelse (TIA, “mini-stroke”), hjärtinfarkt, hjärtklappning

  • inflammation i blodkärl, vilken ofta är förenad med hudutslag eller blåmärken

  • ont i halsen, andfåddhet, inflammation i luftrören, lunginflammation, vatten i lungorna (vilket orsakar andningssvårigheter), näsblod, rinnande näsa, nästäppa

  • förstoppning, väderspänning, magirritation, magkramper, kräkningar, torr mun, inflammation i salivkörteln, tandvärk

  • gulsot (gulfärgade ögonvitor och hud), bukspottkörtelinflammation

  • nässelfeber, klåda, hudinflammation, hudutslag, hudrodnad, ljuskänslighet, torr hud, rodnad, svettningar, håravfall

  • smärta i armar, axlar, höfter, knän eller andra leder, ledsvullnad, stelhet, muskelsvaghet

  • frekvent urinering även på natten, njurfunktionsnedsättning även njurinflammation, urinvägsinfektion, socker i urinen

  • minskad sexuell lust, impotens

  • ansiktssvullnad, feber


  Sällsynt: (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  • hepatit (inflammation i levern), onormala leverfunktionstest


  Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

  • Förändrad smak

  5. Hur Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn - och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna är losartankalium och hydroklortiazid.

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg innehåller 50 mg losartankalium och 12,5 mg hydroklortiazid.

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 100 mg/25 mg innehåller 100 mg losartankalium och 25 mg hydroklortiazid.

  Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, pregelatiniserad majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat. Tabletterna är dragerade med hydroxipopylcellulosa, hypromellos, talk, titandioxid och gul järnoxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg är gul och avlång med brytskåra.

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 100 mg/25 mg är gul och rund med brytskåra.

  Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.

  Tabletterna är förpackade i blisters.

  50/12.5 mg: 14, 28, 56, 90 och 98 filmdragerade tabletter

  100/25 mg: 28, 56, 90 och 98 filmdragerade tabletter


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bluefish Pharmaceuticals AB
  P.O. Box 49013
  100 28 Stockholm

  Tillverkare

  Bluefish Pharmaceuticals AB

  Torsgatan 11

  111 23 Stockholm

  Sverige

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Medlemsstat

  Läkemedlets namn

  Österrike

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg Filmtabletten

  Danmark

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg

  Spanien

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película

  Irland

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12.5 mg & 100 mg/25 mg film-coated tablets

  Island

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur.

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 100 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur.

  Nederländerna

  Losartankalium/Hydrochloorthiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg filmomhulde tabletten

  Norge

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

  Polen

  Losartan HCT Bluefish

  Portugal

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

  Sverige

  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-27


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.