Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Loratadin Sandoz Munsönderfallande tablett 10mg Blister, 100x1tabletter (endos)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Loratadin Varunummer: 030652 Apotekets varuid: 10175
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ÄR LORATADIN SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

  Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett är vit, rund och platt.

  Förpackningarna innehåller 4, 7, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30 eller 100 tabletter, förpackade i blisterkartor av aluminium/aluminium med perforeringar mellan varje tablett.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Loratadin Sandoz är en läkemedel mot allergi. Det kan hjälpa dig att kontrollera din allergiska reaktion och dess symtom.

  Loratadin Sandoz lindrar symtom som förknippas med t.ex. hösnuva och allergi mot dammkvalster (allergisk rinit) som nysning, rinnande eller kliande näsa, kliande svalg, kliande röda eller rinnande ögon.

  Loratadin Sandoz används också för att lindra symtom som klåda och nässelutslag (förknippade med kronisk urtikaria av okänd orsak).

  Loratadin som finns i Loratadin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Loratadin Sandoz

  10 g Munsönderfallande tablett

  Vad innehåller Loratadin Sandoz ?

  Den aktiva substansen är loratadin, 10 mg


  Övriga innehållsämnen är sötningsmedel med apelsinsmak, aspartam (E951), vattenfri citronsyra (E330), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), torkad majsstärkelse, vattenfri laktos, magnesiumstearat (E470b), kroskarmellosnatrium (E468), mannitol (E421), sorbitol (E420), krospovidon, kolloidal hydreratiserad kiseldioxid (E551), polysorbat 80 (E433), povidon (E1201), mikrokristallin cellulosa (E460).

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

  Tillverkare

  Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

  1. VAD ÄR LORATADIN SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

  Läkemedlets utseende:

  Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett är vit, rund och platt.


  Förpackningarna innehåller 4, 7, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30 eller 100 tabletter, förpackade i blisterkartor av aluminium/aluminium med perforeringar mellan varje tablett.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Vad används dåLoratadin Sandoz för?

  Loratadin Sandoz är en läkemedel mot allergi. Det kan hjälpa dig att kontrollera din allergiska reaktion och dess symtom.


  Loratadin Sandoz lindrar symtom som förknippas med t.ex. hösnuva och allergi mot dammkvalster (allergisk rinit) som nysning, rinnande eller kliande näsa, kliande svalg, kliande röda eller rinnande ögon.


  Loratadin Sandoz används också för att lindra symtom som klåda och nässelutslag (förknippade med kronisk urtikaria av okänd orsak).


  Loratadin som finns i Loratadin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. INNAN DU ANVÄNDER LORATADIN SANDOZ

  Använd inte Loratadin Sandoz:

  • om du är allergisk mot loratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Loratadin Sandoz:

  • om du har någon allvarlig leversjukdom.

  • om du ska genomgå något pricktest kan det vara nödvändigt att sluta ta detta läkemedel minst 2 dagar före testet för att säkerställa att testresultatet blir korrekt.

  Loratadin Sandoz med mat, dryck och alkohol

  Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett behöver inte tas tillsammans med vatten eller annan vätska. Dessutom kan Loratadin Sandoz tas tillsammans med eller utan mat.

  Loratadin Sandoz har inte visat sig öka effekten av alkohol.


  Barn

  Loratadin Sandoz rekommenderas inte till barn under 2 år eftersom effekt och säkerhet inte har fastställts. Ge inte Loratadin Sandoz till barn mellan 2 och 12 år som väger mindre än 30 kg. Det finns andra, lämpligare formuleringar.


  Graviditet, amning och fertlitet

  Användning av Loratadin Sandoz rekommenderas inte under amning och graviditet.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Amning

  Om du ammar rekommenderas inte användning av Loratadin Sandoz eftersom loratadin utsöndras i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner:

  Vid rekommenderad dos förväntas inte Loratadin Sandoz göra dig dåsig eller mindre uppmärksam. I mycket sällsynta fall kan emellertid vissa personer uppleva dåsighet, vilket kan påverka deras körförmåga eller förmåga att använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

  avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information

  i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är

  osäker.

  Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Loratadin Sandoz:

  Loratadin Sandoz innehåller 0,5 mg aspartam/dos. Aspartam är en fenylalaninkälla vilken kan vara skadligt för personer med fenylketonuri, en ämnesomsättningsstörning.


  Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett innehåller laktos och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

  Andra läkemedel och Loratadin Sandoz

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Interaktioner kan förekomma om loratadin används samtidigt med andra läkemedel som minskar funktionen hos vissa leverenzym. Dessa läkemedel kan öka förekomsten av biverkningar.


  3. HUR DU ANVÄNDER LORATADIN SANDOZ

  Doseringsanvisning

  Ta alltid Loratadin Sandoz enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Loratadin Sandoz munsönderfallande (”smälter i munnen”) tabletter är avsedda att läggas på tungan (se nedan) och ska sväljas.


  Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett går lätt sönder så du ska hantera tabletterna försiktigt och endast med torra händer.


  Andvändningssätt:

  Bild 1

  1. Dra av en blisterruta längs perforeringarna.

  Bild 2

  2. Dra av baksidans skyddslager i pilens riktning och ta försiktigt ut tabletten. Tryck inte ut tabletten genom baksidans skyddslager.

  Bild 3

  3. Placera tabletten på tungan så snart som du har tagit bort den från förpackningen. Den kommer att smälta i munnen på en gång. Du behöver inget vatten för att svälja tabletten.

  Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett kommer i kontakt med saliven i din mun och kan därför tas utan vatten. Den har en sötaktig apelsinsmak.


  Rekommenderad dos är:


  Vuxna och ungdomar (12 år och äldre): Ta en 10 mg tablett loratadin en gång om dagen.


  Barn 2 till 12 år och som väger mer än 30 kg: Ta en 10 mg tablett loratadin en gång om dagen.


  Barn under 2 år eller som väger mindre än 30 kg: Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett ska inte ges till barn under 2 år eller till äldre barn som väger mindre än 30 kg.


  Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion: Vuxna och barn med kroppsvikt över 30 kg bör starta med lägre dos: Ta en 10 mg tablett loratadin varannan dag.


  Äldre patienter och patienter med nedsatt njurfunktion: Dosjustering är inte nödvändig.


  Behandlingens längd: Ta Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett så länge som din läkare har talat om för dig.

  Om du har tagit för stor mängd av Loratadin Sandoz

  Ta endast Loratadin Sandoz enligt ordinationen.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om man tar mer Loratadin Sandoz än vad som rekommenderas kan det orsaka dåsighet, hjärtklappning och huvudvärk.

  Om du glömt att ta Loratadin Sandoz:

  Om du glömmer att ta din tablett i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt, gå sedan tillbaka till ditt vanliga dosschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Barn klagade oftare på huvudvärk, nervositet och trötthet.

  • Vuxna klagade på sömnighet.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Vuxna klagade på huvudvärk, ökad aptit och sömnsvårigheter.

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Fall av allvarliga allergiska reaktioner (andningssvårigheter, väsljud, klåda och svullnad av ansiktet eller svalget) och hudutslag.

  • Fall av snabba hjärtslag, hjärtklappning, inflammation i magsäcken, illamående, onormal leverfunktion, muntorrhet, yrsel, trötthet, håravfall och krampanfall.

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

  Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

  5. HUR LORATADIN SANDOZ SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blisterkartorna efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-01-07

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.