Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Loceryl® Medicinskt nagellack 5% Glasflaska, 5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Amorolfin Varunummer: 049551 Apotekets varuid: 7397
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Loceryl är och vad det används för

  Loceryl innehåller amorolfin, som har effekt på ett flertal svamparter som kan orsaka nagelinfektioner. Amorolfin tränger ned genom nageln och kan därigenom bekämpa svåråtkomliga svampar i nagelbädden. Loceryl används för behandling av måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon.

  Receptfritt kan Loceryl användas när du tidigare har fått diagnos och behandling av läkare och är i behov av ytterligare behandling för att helt bota infektionen. Du kan också behöva påbörja en ny behandling om infektionen återkommer.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Loceryl

  5% medicinskt nagellack
  Amorolfin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria. Loceryl måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till läkare eller apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

  - Om du har köpt detta läkemedel receptfritt måste du kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  -Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Loceryl är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Loceryl
  3. Hur du använder Loceryl
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Loceryl ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Loceryl är och vad det används för

  Loceryl innehåller amorolfin, som har effekt på ett flertal svamparter som kan orsaka nagelinfektioner. Amorolfin tränger ned genom nageln och kan därigenom bekämpa svåråtkomliga svampar i nagelbädden. Loceryl används för behandling av måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon.


  Receptfritt kan Loceryl användas när du tidigare har fått diagnos och behandling av läkare och är i behov av ytterligare behandling för att helt bota infektionen. Du kan också behöva påbörja en ny behandling om infektionen återkommer.


  2. Vad du behöver veta innan du använder Loceryl

  Använd inte Loceryl

  • om du är allergisk (överkänslig) mot amorolfin eller något av övriga innehållsämnen i Loceryl (anges i avsnitt 6).

  Var särskilt försiktig med Loceryl

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Loceryl.

  • Under behandling med Loceryl ska du inte använda kosmetiskt nagellack eller lösnaglar.

  • Vid användning av organiska lösningsmedel (thinner, lacknafta, aceton m fl.) bör du använda skyddshandskar, annars kommer Loceryl att avlägsnas från naglarna.

  • nagelfilar som har använts till angripna naglar får ej användas på friska naglar.


  Barn och ungdomar

  • barn och ungdomar under 18 år bör ej behandlas med Loceryl eftersom erfarenhet saknas.

  Andra läkemedel och Loceryl

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet och amning. Loceryl ska inte användas vid graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt.

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  3. Hur du använder Loceryl


  När Loceryl används på ordination av läkare:

  Dosen har anpassats individuellt för dig.

  Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med Din läkare.


  När Loceryl används receptfritt:

  Lacket appliceras på nagelytan en gång i veckan.

  Behandlingen bör fortsätta utan uppehåll tills nageln förnyats och angripna områden läkts (normalt utseende på nageln). I allmänhet rör det sig om 6 månader för fingernaglar och 9-12 månader för tånaglar.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Bruksanvisning


  Fila ned nageln

  Före påstrykning av Loceryl är det viktigt att angripna nagelområden (särskilt nagelns yta och främre del) är omsorgsfullt nedfilade. OBS! Använd en ny nagelfil vid varje behandlingstillfälle.


  Rengöra nagelytan

  Därefter skall nagelytan rengöras och fett avlägsnas med hjälp av rengöringskompressen. Även andra nagellackborttagningsmedel kan användas.


  Doppa spateln i lacket

  För varje nagel skall spateln doppas i lacket (spateln får ej strykas av mot flaskans kant).


  Stryk på lacket

  Lacket stryks på över hela nagelytan. Undvik att få lack på huden kring nageln.


  Tillslut flaskan väl

  Direkt efter applicering, rengör flaskhalsen och tillslut flaskan väl så att lösningen ej torkar.


  Låt lacket torka

  Låt lacket torka. Det tar ca 3-5 minuter.


  Rengör spateln

  Spateln kan rengöras (lämpligen med den kompress som användes till rengöring av naglarna) och återanvändas.

  Om du har använt för stor mängd av Loceryl

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Enstaka fall av nagelskador (framförallt missfärgning) har rapporterats.

  Om du har glömt att använda Loceryl

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Reaktioner på medicineringen är sällsynta. Nagelskador (t ex missfärgning av naglar, brutna naglar, sköra naglar) kan förekomma. Dessa reaktioner kan dock även bero på själva nagelsvampsjukdomen.


  Sällsynta (fler eller lika med 1 patient av 10 000, men färre eller lika med 1 patient av 1000):

  Nagelskada, missfärgning av naglar, brutna naglar, sköra naglar.

  Mycket sällsynta (färre eller lika med 1 patient av 10 000):

  Brännande känsla i huden.

  Biverkningar med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Rodnad, klåda, utslag, blåsor och allergiska hudreaktioner
  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Loceryl ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvara flaskan väl tillsluten för att lacket ej skall torka.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP” och på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är amorolfin. En ml nagellack innehåller amorolfinhydroklorid motsvarande 50 mg amorolfin (5%).

  • Övriga innehållsämnen är metakrylsyra, glyceroltriacetat, butylacetat, etylacetat och etanol.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Loceryl är ett genomskinligt nagellack.


  Förpackningsstorlekar 1,25 ml lack, 3 ml och 5 ml finns i följande förpackningar med tillbehör enligt nedan.


  Förpackningsstorlek 1,25 ml (receptfri).

  • Glasflaska med integrerad spatel i locket

  • Glasflaska med integrerad spatel i locket, 30 sandpappersfilar och 30 rengöringskompresser (indränkta med 70% isopropanol)

  • Glasflaska, 10 spatlar, 30 sandpappersfilar och 30 rengöringskompresser (indränkta med 70% isopropanol)

  Förpackningsstorlek 3 ml (receptfri)

  • Glasflaska med integrerad spatel i locket, 30 sandpappersfilar och 30 rengöringskompresser (indränkta med 70% isopropanol)

  • Glasflaska, 10 spatlar, 30 sandpappersfilar och 30 rengöringskompresser (indränkta med 70% isopropanol)

  Förpackningsstorlek 5 ml (receptbelagd)

  • Glasflaska med integrerad spatel i locket, 30 sandpappersfilar och 30 rengöringskompresser (indränkta med 70% isopropanol)

  • Glasflaska, 10 spatlar, 30 sandpappersfilar och 30 rengöringskompresser (indränkta med 70% isopropanol)

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  1,25 ml flaska räcker för behandling av 1 fingernagel under 4-6 månader eller 1-2 tånaglar under 2 månader.


  3 ml flaska räcker för behandling av 3-4 fingernaglar under 3-4 månader eller 1-2 tånaglar under 6 månader.


  5 ml flaska räcker för behandling av 3-4 fingernaglar under 6 månader eller 1-2 tånaglar under 12 månader.


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Galderma Nordic AB

  Seminariegatan 21

  752 28 Uppsala

  Sverige

  tfn: 018-444 0330

  fax: 018-444 0335

  e-post: nordic@galderma.com


  Tillverkare:

  Laboratoires Galderma

  Zone Industrielle - Montdésir

  74540 Alby-sur-Chéran

  Frankrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-19


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.