Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Locacorten®-Vioform® Örondroppar, lösning 0,2mg/ml+10mg/ml Plastflaska, 7,5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flumetasonpivalat, Kliokinol Varunummer: 175398 Apotekets varuid: 13560
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad är Locacorten-Vioform och vad används det för

  Locacorten-Vioform innehåller de aktiva substanserna flumetasonpivalat och kliokinol.

  Det är ett medelstarkt kortisonpreparat mot bakterie- och svampinfekterad inflammation, t ex eksem i hörselgången.

  Flumetason som finns i Locacorten-Vioform är en medelstark glukokortikoid.

  Kliokinol är ett antiseptiskt medel.

  Flumetason lindrar klåda och hudrodnad i samband med inflammation och kliokinol förebygger tillväxt av flera olika bakterier och svampar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Locacorten-Vioform

  0,2 mg/ml + 10 mg/ml örondroppar, lösning
  Flumetasonpivalat/kliokinol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad är Locacorten-Vioform och vad används det för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Locacorten-Vioform
  3. Hur du använder Locacorten-Vioform
  4. Eventuella biverkningar
  5. Förvaring av Locacorten-Vioform
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad är Locacorten-Vioform och vad används det för


  Locacorten-Vioform innehåller de aktiva substanserna flumetasonpivalat och kliokinol.

  Det är ett medelstarkt kortisonpreparat mot bakterie- och svampinfekterad inflammation, t ex eksem i hörselgången.


  Flumetason som finns i Locacorten-Vioform är en medelstark glukokortikoid.

  Kliokinol är ett antiseptiskt medel.


  Flumetason lindrar klåda och hudrodnad i samband med inflammation och kliokinol förebygger tillväxt av flera olika bakterier och svampar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Locacorten-Vioform

  Använd inte Locacorten-Vioform

  • om du är allergisk mot flumetasonpivalat, kliokinol, hydroxikinoliner, andra kinolonderivat, jod eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har eller misstänks ha hål på trumhinnan

  • till barn under 2 år

  • öroninfektioner orsakade av virus, tuberkulos eller syfilis

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Locacorten-Vioform.


  Före behandling ska trumhinnan kontrolleras av läkare. Locacorten-Vioform bör inte användas om det finns risk för att trumhinnan spricker.


  Locacorten-Vioform får ej komma i kontakt med ögon eller slemhinnor eftersom de verkar irriterande på dessa.


  En viss gulfärgning av hud, hår och kläder kan uppstå.


  Barn och ungdomar

  Locacorten-Vioform ska inte ges till barn under 2 år.

  Andra läkemedel och Locacorten-Vioform

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Locacorten-Vioform bör inte användas samtidigt med andra preparat som innehåller tungmetaller t ex salvor innehållande zink, eftersom det då kan bildas färgade kemiska föreningar.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Fråga din läkare innan du använder Locacorten-Vioform. Det är inte känt om läkemedlet kan påverka fostret. Din läkare kommer att avgöra om du bör använda Locacorten-Vioform eller ej.


  Amning

  Fråga din läkare innan du använder Locacorten-Vioform om du ammar. Det är inte känt om läkemedlet går över i bröstmjölk, och din läkare kommer att avgöra om du bör använda Locacorten-Vioform eller ej.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen känd påverkan.


  3. Hur du använder Locacorten-Vioform

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Rekommenderad dos är 2-3 droppar in i hörselgången, 2 gånger dagligen, vid behov oftare.


  Under tiden som man applicerar örondropparna, samt ytterligare någon minut därefter, bör man sitta eller ligga med det behandlade örat uppåt. Med ett lätt tryck på plastflaskan droppas Locacorten-Vioform in i hörselgången.

  Alternativt kan en kompress fuktas med lösningen och föras in i hörselgången. Håll kompressen fuktad genom att tillsätta ytterligare lösning. Den bör bytas ut minst en gång var 24:e timme.


  Behandlingstidens längd bör inte överstiga 7-10 dagar. Om symtomen inte förbättras inom cirka 1 vecka, eller om de förvärras efter det att du har använt Locacorten-Vioform i en vecka ska du kontakta din läkare.


  Lösningen kan värmas upp till kroppstemperatur före varje användning (t.ex. genom att hålla flaskan i handen). Undvik uppvärmning över kroppstemperatur. Undvik att nudda dropparen med örat, fingrarna eller annat material.


  Om du upplever att effekten av Locacorten-Vioform är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


  Användning för barn och ungdomar

  Locacorten-Vioform ska inte ges till barn under 2 år.

  Om du har tagit för stor mängd Locacorten-Vioform

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt at ta Locacorten-Vioform

  Om du har glömt att ta en dos, droppa i dropparna så snart du kommer ihåg, och fortsätt sedan som förut. Om det nästan är dags för nästa dos, ska du hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ha biverkningar, men alla som använder behöver inte få dem.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos mindre än 1 av 100 användare):

  - lokal irritation i örat


  Överkänslighet (t ex hudrodnad eller hudutslag) kan förekomma. Vid misstanke om allergisk hudreaktion (överkänslighet) ska du avbryta behandlingen med Locacorten-Vioform och kontakta din läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Förvaring av Locacorten-Vioform

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad .


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är flumetasonpivalat och kliokinol.

  • Övriga innehållsämnen är makrogol 300.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Locacorten-Vioform tillhandahålls i plastflaskor om 7,5 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Amdipharm Limited

  Temple Chambers, 3 Burlington Road,

  Dublin 4

  Irland


  Tillverkare

  Famar SA

  Alimos Industrial Site

  63, Ag. Dimitriou Alimos

  Athens

  Grekland  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–06–22


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.