Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Laxabon® Pulver till oral lösning Påse, 50st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriumklorid, Kaliumklorid, Makrogol, Natriumsulfat, Natriumvätekarbonat Varunummer: 148924 Apotekets varuid: 6071
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Laxabon är och vad det används för

  Laxabon används vid tarmsköljning före operation, vid undersökning av tjocktarmens slemhinna som görs med instrument via ändtarmen (koloskopi) eller vid röntgenundersökning.

  Laxabon ger diarré som snabbt rengör tarmen, vanligen inom 4 timmar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Laxabon

  Pulver till oral lösning

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Laxabon är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Laxabon
  3. Hur du använder Laxabon
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Laxabon ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Laxabon är och vad det används för

  Laxabon används vid tarmsköljning före operation, vid undersökning av tjocktarmens slemhinna som görs med instrument via ändtarmen (koloskopi) eller vid röntgenundersökning.


  Laxabon ger diarré som snabbt rengör tarmen, vanligen inom 4 timmar.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Laxabon

  Ta inte Laxabon

  Ta inte Laxabon om du:

  - har stopp eller svåra förträngningar i mag-tarmkanalen

  - har långsam tömning av magsäcken

  - har läckage på tarmen

  - har en förstorad tjocktarm

  - är allergisk mot makrogol 3350 eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Laxabon om du har:

  - tjocktarmscancer

  - nedsatt njurfunktion

  - hjärtsvikt

  - nedsatt kräkreflex

  - ökad benägenhet att få upp maginnehåll i matstrupen

  - ökad benägenhet att få ner mat eller vätska i luftstrupen

  - har nedsatt vakenhetsgrad

  Andra läkemedel och Laxabon

  Tala om för din läkare om du använder andra läkemedel samtidigt som du använder Laxabon. Läkemedel som tas strax före Laxabon kan lösas upp och sköljas ut genom mag-tarmsystemet med en ofullständig verkan till följd.

  Laxabon med mat och dryck

  Du bör inte äta 3-4 timmar före första glaset Laxabon. Du får under inga omständigheter inta fast föda 2 timmar innan Laxabonbehandlingen börjar.

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Tala därför med läkare vid mer än tillfällig användning av Laxabon under graviditet.


  Amning

  Man vet inte om innehållsämnena i Laxabon passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Laxabon har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  3. Hur du använder Laxabon

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Din läkare bestämmer dosen så den passar för dig.


  Vuxna

  Vanlig dos: 4 liter Laxabon.

  Vid röntgenundersökning av urinvägarna: 2 liter Laxabon.


  Barn

  Vanlig dos: 25-35 ml/kg och timme tills avföringen består av en klar vätska.


  OBS! Du bör inte äta 3-4 timmar före första glaset Laxabon. Du får under inga omständigheter inta fast föda 2 timmar innan Laxabonbehandlingen börjar.


  Doseringssätt

  Antingen kan du dela upp mängden Laxabon och dricka den vid två tillfällen (ena hälften på kvällen dagen före undersökningen och andra hälften på undersökningsdagens morgon), eller dricka hela mängden vid ett tillfälle (se instruktion nedan). Diskutera med din läkare hur just du ska göra.


  Hela mängden skall vara uppdrucken senast 2 timmar innan undersökningen påbörjas. För bäst resultat bör undersökningen göras senast 4-6 timmar efter att all Laxabon druckits upp.


  Gör så här

  Läs igenom alla steg nedan innan du börjar behandlingen.


  Blanda

  1. Lös upp en påses innehåll i ca 0,5 liter ljummet vatten och rör ordentligt tills allt pulver är löst. OBS! Tillsätt ingenting annat än vanligt kranvatten.

  2. Häll i ytterligare 0,5 liter vatten och rör så att vätskan blandas.

  Lösningen smakar bättre om du dricker den sval. För att förhindra nedkylning av kroppen bör lösningen dock inte vara kylskåpskall.

  När färdigblandad lösning är slut, blandas ytterligare lösning enligt punkt 1 och 2, tills du har fått i dig rekommenderad mängd.


  Drick

  Drick snabbt upp ett glas (2,5 dl) av lösningen, och fortsätt därefter att dricka ett glas var 10-15 minut (1-1,25 liter per timme), tills den mängd som läkaren rekommenderat har druckits upp.

  Tarmen kommer bättre igång om du håller dig i rörelse under Laxabonbehandlingen.

  Den första tarmtömningen med lös och vattnig avföring inträffar ca 1 timme efter det att intag av Laxabon påbörjats.

  För att skydda huden runt analöppningen kan den smörjas in med fet salva strax innan behandlingen påbörjas.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): illamående, bukspänning, uppkördhet, magknip, kräkningar och irritation i ändtarmen. Om magbesvären blir alltför smärtsamma kan Laxabonlösningen drickas långsammare eller avbrytas tillfälligt tills smärtan lindrats.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare, fler än 1 av 1000 användare): nässelfeber, rinnsnuva.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Laxabon ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Färdigberedd lösning är hållbar i 14 dagar vid 4° C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - De aktiva substanserna är makrogol 3350 59 g, vattenfri natriumsulfat 5,69 g, natriumvätekarbonat 1,71 g, natriumklorid 1,44 g och kaliumklorid 0,75 g per dospåse.

  - Övrigt hjälpämne är vattenfri kolloidal kiseldioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Laxabon pulver till oral lösning är ett vitt eller benvitt pulver förpackat i aluminiumpåsar.


  Förpackningsstorlekar: 2, 4 eller 50 påsar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm


  Tillverkare

  Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, 263 34 Höganäs


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-09-01


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.