Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi Kutan lösning

Snabbfakta
Verksamt ämne: Klorhexidin Varunummer: 538058 Apotekets varuid: 13161
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi är och vad det används för

  Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi är avsett för desinfektion av huden före injektioner, punktioner, provtagning och kirurgiska ingrepp.

  Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi

  5 mg/ml, kutan lösning
  klorhexidindiglukonat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal, eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi
  3. Hur du använder Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi är och vad det används för

  Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi är avsett för desinfektion av huden före injektioner, punktioner, provtagning och kirurgiska ingrepp.

  Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier

  2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi

  Använd inte Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi

  • om du är allergisk mot klorhexidindiglukonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • i örat,

  • i leder eller senskidor,

  • i hjärnan eller hjärnhinnorna.

  Varningar och försiktighet

  Användning av klorhexidin på bukhinnan kan öka risken för sammanväxningar i bukhålan.


  Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi är lättantändligt. En yta som behandlats med produkten måste vara helt torr innan utrustning som kan orsaka gnistor används.

  Barn

  Används med försiktighet hos nyfödda, särskilt de som är födda för tidigt. Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi kan orsaka kemiska brännskador på huden. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen samlas i hudveck eller droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med huden. Huden måste vara torr där ocklusivförband läggs.

  Graviditet och amning

  Inga kända risker.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga kända risker.


  3. Hur du använder Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi

  Desinfektion före perforering av huden: Desinficera hudytan och låt lösningen torka innan huden perforeras. Särskild försiktighet ska iakttas vid punktion av organ som är speciellt känsliga för infektioner. Verkningstiden är ½-2 minuter.


  Pre-operativ huddesinfektion: Operationsytan måste grundligt desinficeras i 2 minuter och hudytan måste torka före operationen.


  Effekten kan reduceras vid kontakt med tvål, blod, var och annat organiskt material.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): allvarlig allergisk reaktion (överkänslighet), hudirritation i form av kontaktdermatit och urtikaria (nässelutslag).


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): kemiska brännskador hos nyfödda.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Används före utgångsdatum som finns på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat.

  • Övriga innehållsämnen är etanol, fenolsulfonftalein och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Plastflaska (polyeten): 250 ml, 1000 ml.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av försäljningstillstånd:

  Fresenius Kabi AB

  751 74 Uppsala


  Tillverkare:

  Fresenius Kabi Norge AS,

  Halden, Norge


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-06-11


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.