Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kloramfenikol CCS Ögondroppar, lösning i endosbehållare 5mg/ml Endosbehållare, 3x10st

95:15

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Kloramfenikol Varunummer: 084095 Apotekets varuid: 20645
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kloramfenikol CCS är och vad det används för

  Kloramfenikol CCS är ett antibiotikum som är verksamt mot många olika bakterier.

  Kloramfenikol CCS används för bakteriella infektioner i ögats bindhinna, hornhinna och ögonlock.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kloramfenikol CCS

  5 mg/ml (0,5%) ögondroppar, lösning
  kloramfenikol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kloramfenikol CCS är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Kloramfenikol CCS
  3. Hur du använder Kloramfenikol CCS
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kloramfenikol CCS ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kloramfenikol CCS är och vad det används för

  Kloramfenikol CCS är ett antibiotikum som är verksamt mot många olika bakterier.

  Kloramfenikol CCS används för bakteriella infektioner i ögats bindhinna, hornhinna och ögonlock.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Kloramfenikol CCS

  Använd inte Kloramfenikol CCS

  • -Om du är allergisk mot kloramfenikol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Andra läkemedel och Kloramfenikol CCS

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Det är inte fullständigt klarlagt om fostret påverkas av kloramfenikol givet i ögat. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Kloramfenikol CCS under graviditet.


  Då det inte är fullständigt klarlagt om barnet påverkas bör amningen avbrytas vid behandling med Kloramfenikol CCS.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Kloramfenikol CCS

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos för vuxna är 1 droppe var 3:e timme eller oftare under de första 2-3 dagarna, därefter var 4:e till var 6:e timme. För att förhindra att infektionen återkommer bör behandlingen pågå ytterligare två dygn efter det att symtomen försvunnit.

  endospipett

  Bruksanvisning

  1. Öppna kuvertet vid streckmarkeringen och drag loss en endosbehållare.

  2. Stäng kuvertet genom att vika kanten.

  3. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten.

  4. Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen (se bild).

  5. Droppa 1 droppe i ögat/ögonen och kasta sen endosbehållaren även om den inte är tom. Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Ta alltid en ny endosbehållare vid varje doseringstillfälle. För att göra det lättare att droppa ögondropparna i ögat kan man använda ett droppstöd som finns på apoteket.

  Om du använt för stor mängd av Kloramfenikol CCS

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Under behandlingen kan det utvecklas infektioner som är motståndskraftiga mot kloramfenikol. Allergiska reaktioner kan också förekomma. I sådana fall skall, efter kontakt med läkare, behandlingen avbrytas.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Synnervsinflammation, nedsatt nervfunktion.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Kloramfenikol CCS ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Kloramfenikol CCS är ljus- och temperaturkänsligt. Oöppnad förpackning ska förvaras vid 2 ºC - 8 ºC (i kylskåp). Under förbrukningstiden ska endosbehållarna förvaras i återförslutet innerkuvert och detta kan förvaras i rumstemperatur (högst 25 °C). Endosbehållare i öppnat innerkuvert bör förbrukas inom en månad.


  Oöppnad förpackning används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kloramfenikol

  • Övriga innehållsämnen är natriumborat, borsyra, hypromellos och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Utseende: Klar lättflytande lösning i endosbehållare.

  Förpackning: 30 st (3×10 st)

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  CCS Healthcare AB

  Box 10054

  781 10 Borlänge

  safety@ccshc.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–02–13


  Övrigt

  Kloramfenikol CCS kan även användas för veterinärt bruk till hund och katt med bakteriella infektioner i ögats bindhinna, hornhinna och ögonlock.

  Kloramfenikol CCS får inte användas till livsmedelsproducerande djur.

  Dosering för djur: 1-2 droppar var 3:e timme eller oftare om det behövs. För att förhindra att infektionen återkommer bör behandlingen pågå ytterligare två dygn efter det att symtomen försvunnit. Endosbehållaren öppnas genom att vingen vrids av. Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Efter användning kastas endosbehållaren, även om den inte är tom. Vid varje nytt doseringstillfälle tas en ny endosbehållare.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.