Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kentera® Depotplåster 3,9mg/24timmar Påse, 24x1plåster

Snabbfakta
Verksamt ämne: Oxybutynin Varunummer: 019543 Apotekets varuid: 14283
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD KENTERA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Kentera används hos vuxna för att kontrollera symtomen vid trängningsinkontinens och/eller täta urineringar samt vid urinträngningar utan läckage.

  Kentera verkar genom att det låter blåsan utvidga sig så att den rymmer mer urin.

  Var ska plåstret appliceras?

  Applicera plåstret på ett rent, torrt och hårlöst område på buken, höften eller skinkan. Undvik att fästa plåstret där det riskerar att skavas mot en byxlinning eller liknande. Utsätt inte plåstret för solljus. Placera plåstret så att det skyddas av kläderna. Byt appliceringsställe varje gång du byter plåster. Ett plåster bör inte fästas på samma ställe igen förrän efter minst en vecka.

  Hur ska plåstret appliceras?

  Varje plåster är förpackat i en skyddande påse. Läs all information nedan innan du börjar använda Kentera.

  Applicera Kentera:

  Steg 1: Välj ett hudparti som är:

  Steg 2: Öppna påsen med plåstret.

  Steg 3: Applicera plåstrets ena halva på huden.

  Steg 4: Applicera plåstrets andra halva på huden.

  Bad, dusch, simning och motion:

  Låt plåstret sitta kvar tills det är dags att sätta på ett nytt. Bad, dusch, simning och motion ska inte påverka plåstret så länge du inte gnuggar det när du tvättar dig. Undvik att ta långa, varma bad, eftersom det kan leda till att plåstret lossnar.

  Om plåstret lossnar:

  Om plåstret börjar lossa från huden trycker du försiktigt på det med fingertopparna. Plåstret är utformat för att kunna återappliceras. I sällsynta fall lossnar plåstret helt. Om det gör det försöker du fästa det igen på samma ställe. Om det fäster ordentligt överallt låter du det sitta kvar. Om inte, tar du av det och sätter på ett nytt plåster på ett nytt ställe. Oavsett vilken dag detta inträffar fortsätter du enligt det två gånger i veckan-schema som du har markerat i kalendern på kartongen.

  Om du glömmer att byta plåstret efter 3-4 dagar:

  Så fort du kommer ihåg det avlägsnar du det gamla plåstret och applicerar ett nytt plåster på ett nytt ställe på buken, höften eller skinkan. Oavsett vilken dag detta inträffar fortsätter du enligt det två gånger i veckan-schema som du har markerat i kalendern på kartongen, även om det innebär att du byter det nya plåstret innan det har gått 3-4 dagar.

  Så avlägsnas plåstret

  När du ska byta plåstret, avlägsnar du det gamla plåstret långsamt. Vik ihop det använda plåstret (med den klibbiga sidan inåt) och kasta det utom räckhåll för barn och husdjur. En lätt rodnad kan förekomma på det hudparti där plåstret har suttit. Rodnaden bör försvinna inom ett par timmar efter att plåstret har avlägsnats. Om irritationen kvarstår ska du kontakta din läkare.

  Tvätta försiktigt det hudparti där plåstret har suttit med varmt vatten och mild tvål för att avlägsna rester av häftmassa på huden när du har avlägsnat plåstret. Du kan också använda lite babyolja för att avlägsna häftmassan. Ringar av smutsig häftmassa kanske kräver en våtservett för borttagning av häftmassa som du kan fråga efter på apoteket. Alkohol eller andra starka lösningar kan orsaka hudirritation och bör inte användas.

  Ett använt plåster innehåller fortfarande påtagliga mängder aktiva innehållsämnen. Kvarvarande aktiva innehållsämnen i plåstret kan ge skadliga effekter vid kontakt med vattenmiljö. Efter användning ska plåstret därför vikas ihop med häftmassesidan vänd inåt, så att frisättningsytan inte exponeras, placeras i sin originalpåse och därefter kastas utom räckhåll för barn. Använda eller oanvända plåster ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser eller lämnas in på apoteket. Använda plåster får inte spolas ned i toaletten eller kastas i avloppssystem.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Kentera

  3,9 mg/24 timmar, depotplåster
  Oxybutynin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Kentera.  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

  denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD KENTERA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER KENTERA
  3. HUR DU ANVÄNDER KENTERA
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR KENTERA SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD KENTERA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Kentera används hos vuxna för att kontrollera symtomen vid trängningsinkontinens och/eller täta urineringar samt vid urinträngningar utan läckage.

  Kentera verkar genom att det låter blåsan utvidga sig så att den rymmer mer urin.

  2. INNAN DU ANVÄNDER KENTERA

  Använd inte Kentera

  - Om du är överkänslig (allergisk) mot oxybutynin eller något av övriga innehållsämnen i Kentera.

  - Om du har ett sällsynt tillstånd som kallas myastenia gravis som gör att musklerna i kroppen blir svaga och lätt blir trötta.

  - Om blåsan inte töms fullständigt vid urinering kan användning av oxybutynin förvärra problemet. Diskutera detta problem med din läkare innan du börjar använda Kentera.

  - Om du har matsmältningsproblem som beror på ofullständig tömning av magsäcken efter måltider bör du konsultera din läkare innan du använder Kentera.

  - Om du, eller någon i din familj, lider av grön starr ska du informera din läkare om detta.

  Var särskilt försiktig med Kentera

  - Om du lider av något av följande:

  • Leverproblem

  • Njurproblem

  • Svårt att urinera

  • Tarmblockering

  • Blod i avföringen

  • Allmän muskelsvaghet

  • Smärta vid sväljning

  Eftersom behandling med oxybutynin kan leda till minskad svettproduktion, finns en ökad risk för feber och värmeslag om du vistas i miljöer med höga temperaturer.

  Kentera rekommenderas inte för behandling av barn och ungdomar.


  Användning av andra läkemedel


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Om du applicerar Kentera plåster samtidigt som du tar andra läkemedel med liknande biverkningar,

  såsom muntorrhet, förstoppning och dåsighet, kan dessa biverkningar bli vanligare och allvarligare.

  Oxybutynin kan göra magtarmkanalen långsammare och därigenom påverka absorptionen av andra

  orala läkemedel, eller så kan användningen av detta läkemedel tillsammans med andra läkemedel öka

  effekten av oxybutynin, i synnerhet:

  • ketokonazol, itrakonazol eller flukonazol (används för behandling av svampinfektioner)

  • erytromycin, ett makrolidantibiotikum (används för behandling av bakterieinfektioner)

  • biperiden, levodopa eller amantadin (används för behandling av Parkinsons sjukdom)

  • antihistaminer (används för behandling av allergier såsom hösnuva)

  • fenotiaziner eller klozapin (används för behandling av mental sjukdom)

  • tricykliska antidepressiva medel (används för behandling av depression)

  • dipyridamol (används för behandling av problem med blodproppar)

  • atropin och andra antikolinergiska läkemedel (används för behandling av magstörningar såsom irritabel tarm).

  Användning av Kentera med mat och dryck:

  Oxybutynin kan ge upphov till dåsighet eller dimsyn. Dåsigheten kan öka vid alkoholkonsumtion.

  Graviditet och amning

  Rådfråga din läkare innan du tar några mediciner.

  Kentera skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

  Om oxybutin används under amning utsöndras en liten mängd i moderns mjölk. Användning av

  oxybutynin rekommenderas därför inte under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Eftersom Kentera kan ge upphov till dåsighet, somnolens eller dimsyn, bör patienterna rådas att iaktta

  försiktighet vid bilkörning eller användning av maskiner.


  3. HUR DU ANVÄNDER KENTERA

  Använd alltid Kentera enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Applicera ett nytt Kentera-plåster två gånger i veckan (var tredje eller var fjärde dag) enligt instruktionerna. Byt plåster samma två dagar varje vecka, exempelvis varje söndag och onsdag eller varje måndag och torsdag. På Kentera-förpackningens insida finns en kalender som hjälper dig att komma ihåg ditt doseringsschema. Markera det schema du planerar att följa och kom ihåg att byta plåstret på de två veckodagar som du har markerat i kalendern. Använd endast ett plåster åt gången och låt det sitta tills det är dags att byta till ett nytt plåster.

  Var ska plåstret appliceras?

  Applicera plåstret på ett rent, torrt och hårlöst område på buken, höften eller skinkan. Undvik att fästa plåstret där det riskerar att skavas mot en byxlinning eller liknande. Utsätt inte plåstret för solljus. Placera plåstret så att det skyddas av kläderna. Byt appliceringsställe varje gång du byter plåster. Ett plåster bör inte fästas på samma ställe igen förrän efter minst en vecka.


  Applicering

  Hur ska plåstret appliceras?

  Varje plåster är förpackat i en skyddande påse. Läs all information nedan innan du börjar använda Kentera.

  Applicera Kentera:

  Steg 1: Välj ett hudparti som är:

  • Rengjort, men torrt och svalt (vänta ett par minuter efter ett varmt bad eller en dusch).

  • Fritt från puder, lotion och olja.

  • Fritt från sår, utslag och annan hudirritation.

  Steg 2: Öppna påsen med plåstret.

  • Riv längs pilarna till höger på påsen enligt bilden nedan.

  • Använd inte sax eftersom detta kan skada plåstret i påsen.

  • Dra ut plåstret.

  • Applicera genast på huden. Förvara inte plåstret utanför den förslutna påsen.


  Riv längs pilarna till höger

  Steg 3: Applicera plåstrets ena halva på huden.

  • Böj försiktigt plåstret och avlägsna den ena hälften av skyddsfilmen som täcker plåstrets klibbiga yta.

  • Utan att vidröra den klibbiga ytan trycker du fast plåstret, med den häftande sidan nedåt, på den del av buken, höften eller skinkan som du har valt för plåstret.


  Böj försiktigt plåstret och avlägsna den ena hälften av skyddsfilmen

  Steg 4: Applicera plåstrets andra halva på huden.

  • Böj plåstret bakåt över den andra halvan. Pressa bestämt på skyddsfilmen.

  • Skjut fram skyddsfilmen en liten bit för att lossa kanten.

  • Fatta den lossade kanten i ena hörnet och dra av den andra halvan av skyddsfilmen. Undvik att vidröra plåstrets klibbiga yta.

  • Pressa hela plåstret ordentligt mot huden med fingertopparna. Pressa i minst 10 sekunder mot huden så att plåstret verkligen fäster. Kontrollera att hela plåstret sluter tätt mot huden, även runt kanterna.

  • Kasta skyddsfilmen.


  Pressa hela plåstret ordentligt mot huden

  Bad, dusch, simning och motion:

  Låt plåstret sitta kvar tills det är dags att sätta på ett nytt. Bad, dusch, simning och motion ska inte påverka plåstret så länge du inte gnuggar det när du tvättar dig. Undvik att ta långa, varma bad, eftersom det kan leda till att plåstret lossnar.

  Om plåstret lossnar:

  Om plåstret börjar lossa från huden trycker du försiktigt på det med fingertopparna. Plåstret är utformat för att kunna återappliceras. I sällsynta fall lossnar plåstret helt. Om det gör det försöker du fästa det igen på samma ställe. Om det fäster ordentligt överallt låter du det sitta kvar. Om inte, tar du av det och sätter på ett nytt plåster på ett nytt ställe. Oavsett vilken dag detta inträffar fortsätter du enligt det två gånger i veckan-schema som du har markerat i kalendern på kartongen.

  Om du glömmer att byta plåstret efter 3-4 dagar:

  Så fort du kommer ihåg det avlägsnar du det gamla plåstret och applicerar ett nytt plåster på ett nytt ställe på buken, höften eller skinkan. Oavsett vilken dag detta inträffar fortsätter du enligt det två gånger i veckan-schema som du har markerat i kalendern på kartongen, även om det innebär att du byter det nya plåstret innan det har gått 3-4 dagar.

  Så avlägsnas plåstret

  När du ska byta plåstret, avlägsnar du det gamla plåstret långsamt. Vik ihop det använda plåstret (med den klibbiga sidan inåt) och kasta det utom räckhåll för barn och husdjur. En lätt rodnad kan förekomma på det hudparti där plåstret har suttit. Rodnaden bör försvinna inom ett par timmar efter att plåstret har avlägsnats. Om irritationen kvarstår ska du kontakta din läkare.

  Tvätta försiktigt det hudparti där plåstret har suttit med varmt vatten och mild tvål för att avlägsna rester av häftmassa på huden när du har avlägsnat plåstret. Du kan också använda lite babyolja för att avlägsna häftmassan. Ringar av smutsig häftmassa kanske kräver en våtservett för borttagning av häftmassa som du kan fråga efter på apoteket. Alkohol eller andra starka lösningar kan orsaka hudirritation och bör inte användas.

  Ett använt plåster innehåller fortfarande påtagliga mängder aktiva innehållsämnen. Kvarvarande aktiva innehållsämnen i plåstret kan ge skadliga effekter vid kontakt med vattenmiljö. Efter användning ska plåstret därför vikas ihop med häftmassesidan vänd inåt, så att frisättningsytan inte exponeras, placeras i sin originalpåse och därefter kastas utom räckhåll för barn. Använda eller oanvända plåster ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser eller lämnas in på apoteket. Använda plåster får inte spolas ned i toaletten eller kastas i avloppssystem.

  Patienten ska inte applicera fler än ett plåster åt gången.

  Om du har glömt att ta Kentera

  Applicera ett Kentera-plåster så snart du inser att du saknar plåster eller om du har missat planerad

  appliceringsdag.

  Om du slutar att använda Kentera

  Din trängningsinkontinens kan återkomma och du kan få tätare urineringar om du beslutar dig för att

  sluta använda plåstret. Fortsätt att använda Kentera så länge din läkare säger att du ska göra det.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Kentera orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Frekvensen av de möjliga biverkningar som anges nedan definieras enligt följande:

  Mycket vanliga (drabbar fler än 1 av 10 användare)

  Vanliga (drabbar 1 till 10 av 100 användare)

  Mindre vanliga (drabbar 1 till 10 av 1 000 användare)

  Sällsynta (drabbar 1 till 10 av 10 000 användare)

  Mycket sällsynta (drabbar färre än 1 av 10 000 användare)

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


  Mycket vanlig biverkning:

  • klåda på appliceringsstället


  Vanliga biverkningar:

  • rodnad eller utslag på appliceringsstället

  • muntorrhet

  • förstoppning

  • diarré

  • magbesvär

  • magsmärta

  • huvudvärk eller sömnighet

  • urinvägsinfektion

  • dimsyn

  • yrsel


  Mindre vanliga biverkningar:

  • infektion i övre luftvägarna eller svampinfektion

  • hjärtklappning

  • blodvallningar

  • ryggsmärta

  • urinretention

  • svårigheter att urinera

  • förkylning

  • skador på grund av olyckshändelser


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

  information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR KENTERA SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och på kartongen.

  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


  De använda plåstren ska vikas ihop med häftmassesidan vänd inåt, så att frisättningsytan inte exponeras, placeras i sin originaldospåse och därefter kasseras säkert utom räckhåll för barn. Använda eller oanvända plåster ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser eller lämnas in på apoteket.

  Använda plåster får inte spolas ned i toaletten eller kastas i avloppssystem.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Innehållsdeklaration


  Den aktiva substansen är oxybutynin. Varje depotplåster frisätter 3,9 mg oxybutynin per 24 timmar.

  Varje plåster med en yta på 39 cm2 innehåller 36 mg oxybutynin.

  Övriga innehållsämnen är: varje plåster innehåller triacetin och akrylbaserad häftmassa. Den genomskinliga stödfilmen av PET/EVA är belagd med oxybutynin, triacetin och akrylbaserad häftmassa, och täckt med en silikoniserad skyddsfilm av polyester.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Kentera är ett depotplåster och det är förpackat i kartonger innehållande 2, 8 och 24 plåster. Den plåsteryta som skyddas av skyddsfilmen är belagd med de farmaceutiska innehållsämnena.

  Skyddsfilmen ska avlägsnas innan plåstret appliceras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Nicobrand Limited

  189 Castleroe Road

  Coleraine

  Nordirland, BT51 3RP

  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  België/Belgique/Belgien

  Vigilex B.V.

  Nederland/Pays-Bas/Neiderlande

  Tel/Tél: +31 (0)10 244 73 99

  България

  Nicobrand Limited

  A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

  Великобритания (Обединеното кралство)

  Teл.:+44 (0)28 7086 8733

  Česká republika

  Herbacos Recordati s.r.o. Tel: +420 466 741 915

  Danmark

  Orion Pharma A/S

  Tlf: + 45 49 12 66 00

  Deutschland

  Merckle Recordati GmbH

  Tel: +49 (0) 731 7047 0

  Eesti

  Orion Corporation

  Soome

  Puh/Tel: + 358 10 4261

  Ελλάδα

  Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E.

  τηλ.: +30 210-6773822

  España

  RECORDATI ESPAÑA, S.L.

  Tel: + 34 91 6591550

  France

  BOUCHARA RECORDATI Laboratories

  Tél : +33 (0) 1 45 19 10 00

  Ireland

  RECORDATI IRELAND LTD.

  Tel: +44 (0) 845 0942936

  Ísland

  Nicobrand Limited

  A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

  Bretland

  Tel: +44 (0)28 7086 8733

  Italia

  RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

  Tel: +39 02 48787.1

  Κύπρος

  Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E.

  Ελλάδα

  τηλ.: +30 210-6773822

  Latvija

  Nicobrand Limited

  A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

  Lielbritānija

  Tel: +44 (0)28 7086 8733

  Lietuva

  Nicobrand Limited

  A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

  Jungtinė Karalystė

  Tel: +44 (0)28 7086 8733

  Luxembourg/Luxemburg

  Vigilex B.V.

  Pays-Bas/ Neiderlande

  Tel/Tél: +31 (0)10 244 73 99

  Magyarország

  Nicobrand Limited

  A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

  Nagy-Britannia

  Tel: +44 (0)28 7086 8733

  Malta

  Nicobrand Limited

  A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

  Ir-Renju Unit

  Tel: +44 (0)28 7086 8733

  Nederland

  Vigilex B.V.

  Tel/Tél: +31 (0)10 244 73 99

  Norge

  Orion Pharma AS

  Tel: + 47 40 00 42 10

  Österreich

  Merckle Recordati GmbH

  Deutschland

  Tel: +49 (0) 731 7047 0

  Polska

  Nicobrand Limited

  A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

  Wielka Brytania

  Tel: +44 (0)28 7086 8733

  Portugal

  JABA RECORDATI S.A.

  Tel : ++351 21 4329 500

  România

  Nicobrand Limited

  A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

  Marea Britanie

  Tel: +44 (0)28 7086 8733

  Slovenija

  Nicobrand Limited

  A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

  Velika Britanija

  Tel: +44 (0)28 7086 8733

  Slovenská republika

  Herbacos Recordati s.r.o. Česká republika

  Tel: +420 466 741 915

  Suomi/Finland

  Orion Corporation

  Puh/Tel: + 358 10 4261

  Sverige

  Orion Pharma AB

  Tel: + 46 8 623 64 40

  United Kingdom

  Orion Pharma (UK) Lt Tel: +44 (0) 1635 520300d


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2013-12-20 Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs)hemsida http://www.emea.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.