Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kefavet® vet. Filmdragerad tablett 500mg Blister, 70tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Cefalexin Varunummer: 099330 Apotekets varuid: 17652
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För behandling av urinvägsinfektion och återkommande svåra hudinfektioner hos hund.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  KEFAVET vet. 250 mg, 500 mg

  Filmdragerade tabletter

  2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

  En tablett innehåller: Cefalexinmonohydrat motsvarande 250 mg eller 500 mg vattenfri cefalexin.

  Övrigt: Laktosmonohydrat, sackarinnatrium, titandioxid (E171).

  Beskriving av tabletterna:

  250 mg: Vit till gulaktig, rund, kupad tablett (diameter ca 10 mm) med brytskåra på ena sidan, “CX” ovanför skåran, “250” under skåran.

  500 mg: Vit till gulaktig, avlång, kupad tablett (storlek ca 7 x 18 mm) med brytskåra på båda sidorna.

  3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Orion Corporation

  Orionintie 1

  FI-02101 Espoo

  Finland

  Övriga upplysningar

  Förpackningsstorlekar:

  Kefavet vet. tabletter 250 mg: 14, 20, 28, 70 och 140 st.

  Kefavet vet. tabletter 500 mg: 14, 28, 30, 70 och 140 st.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Information lämnas av:

  Orion Pharma Animal Health

  Box 520

  SE-192 05 Sollentuna


  4. DJURSLAG

  Hund.

  5. INDIKATION(ER)

  För behandling av urinvägsinfektion och återkommande svåra hudinfektioner hos hund.

  6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

  Doseringen är anpassad efter individuellt djur. Följ veterinärens rekommendationer. Kefavet vet. tabletter ges direkt i djurets mun eller krossas och blandas med fodret.

  8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Inga särskilda anvisningar.

  9. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas vid överkänslighet mot cefalosporiner eller penicilliner eller mot några hjälpämnen.

  Skall inte användas vid förekomst av resistens mot cefalosporiner eller penicilliner.

  Ska inte ges till kanin, marsvin, hamster eller ökenråtta.

  10. BIVERKNINGAR

  Lindrig diarré och kräkning har observerats, vanligen i början av behandlingsperioden. Vid allvarliga biverkningar från mage eller tarm ska behandlingen avbrytas och veterinär kontaktas.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  11. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

  13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

  Om det är känt att djurer har nedsatt njurfunktion skall dosen reduceras. Dosen bestäms av veterinären.


  Användning, som avviker från rekommendationerna, kan öka prevalensen av bakterier resistenta mot cefalexin. På grund av dess potenial för att utveckla korsresistens kan även effekten vid behandling med andra beta-laktamantibiotika minska.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

  Cefalosporiner och penicilliner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) vid injektion, inhalation, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner för cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan emellanåt vara allvarliga. Hantera inte detta läkemedlet om du vet att du är överkänslig eller om du avråtts från att komma i kontakt med denna typ av läkemedel.

  Hantera detta läkemedel med stor försiktighet för att undvika exponering. Tvätta händerna efter användning.

  Om du utvecklar symtom efter exponering, såsom hudutslag, ska du uppsöka läkare och visa läkaren denna bipacksedel eller etiketten. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon, eller andningssvårigheter, är allvarliga symtom och kräver omedelbar medicinsk behandling.

  Vid oavsiktlig förtäring, gäller särskilt för små barn, sök omedelbart läkarvård och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.


  Användning under dräktighet eller laktation

  Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation. Använd bara efter risk/nytta-värdering av ansvarig veterinär.


  Andra läkemedel och Kefavet vet

  Cefalexin ska inte ges samtidigt som bakteriostatiska läkemedel då oönskade farmakodymnamiska interaktioner kan uppstå (läkemedlen kan påverka varandras effekt).

  Vid samtidig använding av första generationens cefalosporiner, t.ex. cefalexin, och aminoglykosider (en annan typ av antibiotika) samt vissa vätskedrivande läkemedel, t.ex. furosemid, kan risken för njurskada öka.


  Överdosering

  Det akuta tecknet på cefalexintoxicitet efter en peroraldos på 500 mg/kg har visats vara kräkning. Salivering och enstaka kräkningar har setts efter perorala doser på 200 och 400 mg/kg cefalexin under 365 dagar.

  14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

  Datum för senaste översyn av bipacksedeln

  2014-08-07
Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.