Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kajos oral lösning

33 mg (0,85 mmol) K+/ml
115:99
Jämförpris: 231:98/l

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Kajos Verksamt ämne: Kaliumcitrat Varunummer: 037259 Apotekets varuid: 13654
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kajos är och vad det används för

  Kalium är ett mineralämne och en viktig beståndsdel i kroppens celler, som bland annat har betydelse för att musklerna och nerverna ska fungera normalt. Vid behandling med urindrivande läkemedel försvinner det mer kalium ur kroppen än vanligt med urinen. Kajos ersätter dessa kaliumförluster och förhindrar kaliumbrist.

  Kajos ges för att förebygga kaliumbrist vid behandling med urindrivande läkemedel, särskilt i kombination med digitalispreparat (vid vissa hjärtsjukdomar).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kajos

  33 mg (0,85 mmol) kalium/ml oral lösning
  kaliumcitrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kajos är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Kajos
  3. Hur du tar Kajos
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kajos ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kajos är och vad det används för

  Kalium är ett mineralämne och en viktig beståndsdel i kroppens celler, som bland annat har betydelse för att musklerna och nerverna ska fungera normalt. Vid behandling med urindrivande läkemedel försvinner det mer kalium ur kroppen än vanligt med urinen. Kajos ersätter dessa kaliumförluster och förhindrar kaliumbrist.


  Kajos ges för att förebygga kaliumbrist vid behandling med urindrivande läkemedel, särskilt i kombination med digitalispreparat (vid vissa hjärtsjukdomar).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Kajos

  Använd inte Kajos

  • Om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du har njurinsufficiens (nedsatt njurfunktion), hyperkalemi (högt kaliumvärde i blodet) eller obehandlad Addisons sjukdom (nedsatt produktion av binjurebarkhormoner).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Kajos om du har någon av följande sjukdomar:

  • Diabetes (sockersjuka), eftersom Kajos innehåller invertsocker (sockerblandning: glukos + fruktos).

  • Bekräftad kaliumbrist - då bör inte Kajos användas, utan i stället kaliumklorid enligt läkares föreskrift.

  • Njursjukdom.

  • Hjärtsjukdom.

  Vid längre tids behandling (2 veckor eller längre) kan Kajos vara skadligt för tänderna (innehåller glukos och fruktos). Det är därför viktigt med noggrann munhygien och regelbunden tandborstning.

  Andra läkemedel och Kajos

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Kajos kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel, till exempel kaliumsparande diuretika (viss typ av urindrivande läkemedel) och takrolimus (läkemedel för behandling vid transplantation).

  Graviditet och amning

  Det är inte känt om fostret påverkas av Kajos under graviditet.

  Det är inte känt hur mycket kalium som passerar över i modersmjölk efter intag av Kajos.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kajos påverkar inte förmågan att framföra fordon eller sköta maskiner.

  Kajos innehåller invertsocker (glukos och fruktos)

  Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Kajos

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

  Rekommenderad dos är 15-30 ml 1-2 gånger dagligen. 15 ml motsvarar 0,5 g kalium.

  Om du har tagit för stor mängd av Kajos

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtom på överdosering kan vara lågt blodtryck, långsamma eller oregelbundna hjärtslag, darrningar, domningar, muskelsvaghet, muskelkramper och magbesvär. I svåra fall kan försämrad andning och förlamning förekomma.

  4. Eventuella biverkningar

  Vid normal dosering har inga biverkningar rapporterats.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Kajos ska förvaras

  Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kaliumcitrat 92 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är invertsocker (sockerblandning: glukos + fruktos), citronsyra, konserveringsmedel (kaliumsorbat E 202, natriumbensoat E 211), sötningsmedel (sackarinnatrium) samt vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Lösningen är klar och svagt gul.

  500 ml glasflaska.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-04


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.