Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Isopto®-Pilokarpin Ögondroppar, lösning 4% Plastflaska (Drop-Tainer), 15ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Pilokarpin Varunummer: 033241 Apotekets varuid: 6991
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Isopto-Pilokarpin är och vad det används för

  Isopto-Pilokarpin innehåller den aktiva substansen pilokarpinhydroklorid.

  Isopto-Pilokarpin tillhör en grupp läkemedel som kallas medel vid glaukom och miotika.

  Isopto-Pilokarpin sänker trycket i ögat och drar ihop pupillen vid behandling av glaukom (grön starr).

  Pilokarpinhydroklorid som finns i Isopto-Pilokarpin kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Isopto-Pilokarpin

  2 % och 4 % ögondroppar, lösning
  pilokarpinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Isopto-Pilokarpin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Isopto-Pilokarpin
  3. Hur du använder Isopto-Pilokarpin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Isopto-Pilokarpin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Isopto-Pilokarpin är och vad det används för


  Isopto-Pilokarpin innehåller den aktiva substansen pilokarpinhydroklorid.


  Isopto-Pilokarpin tillhör en grupp läkemedel som kallas medel vid glaukom och miotika.

  Isopto-Pilokarpin sänker trycket i ögat och drar ihop pupillen vid behandling av glaukom (grön starr).


  Pilokarpinhydroklorid som finns i Isopto-Pilokarpin kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Isopto-Pilokarpin

  Använd inte Isopto-Pilokarpin

  - om du är allergisk mot pilokarpinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  - om du har en inflammation i regnbågshinna eller druvhinna.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Isopto-Pilokarpin.


  Var särskilt försiktig:


  - om du har haft näthinneavlossning

  - om du är ung och närsynt (har myopi)

  - om du har skador på hornhinnan eller andra delar av ögat

  - om du har mörka ögon, då kan du behöva högre koncentrationer av det här läkemedlet eller du kan behöva ta det oftare för att få den nödvändiga effekten. Fråga läkaren om råd, eftersom det kan finnas en risk för överdosering

  - när du kör bil i mörker eller utför riskfyllda uppgifter i dålig belysning, eftersom Isopto-Pilokarpin kan ge upphov till dimsyn och ljuskänslighet.


  Fråga din läkare till råds om du har

  - problem med utflödet av kammarvatten (vätskan inuti ögat)

  - hjärtproblem eller förhöjt eller lågt blodtryck

  - astma

  - oförmåga eller problem med att urinera

  - magsår

  - hypertyreoidism (överfunktion i sköldkörteln)

  - gastrointestinal spasm (kramp i mage eller tarmar)

  - Parkinsons sjukdom

  - nyligen haft en hjärtinfarkt

  på grund av risken för att förvärra dessa tillstånd.

  Barn

  Ge inte detta läkemedel till barn eftersom säkerhet och effekt av Isopto-Pilokarpin hos barn inte har fastställts.

  Andra läkemedel och Isopto-Pilokarpin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Tala särskilt om för läkaren om du tar:

  - Topikala NSAID-läkemedel (icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel), t.ex. ibuprofen, vilket kan minska effekten av Isopto-Pilokarpin.

  - Betaadrenerga läkemedel, t.ex. atenolol, vilket kan öka risken för hjärtproblem.


  Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Använd inte Isopto-Pilokarpin under graviditet eller amning, såvida inte läkaren anser att det är nödvändigt.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker


  Isopto-Pilokarpin har en stor påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Isopto-Pilokarpin kan ge upphov till dimsyn och ljuskänslighet. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän detta försvunnit.

  Isopto-Pilokarpin innehåller bensalkoniumklorid

  Om du använder kontaktlinser

  Ta ut kontaktlinserna (hårda eller mjuka) innan du använder Isopto-Pilokarpin och vänta minst 15 minuter innan du sätter in linserna igen.


  Isopto-Pilokarpin innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan orsaka ögonirritation och missfärgning av mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser.


  3. Hur du använder Isopto-Pilokarpin


  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Använd Isopto-Pilokarpin endast för att droppa i dina ögon.


  Rekommenderad dos är


  Vuxna och äldre

  Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos är 1–2 droppar 1–3 gånger dagligen.


  Använd Isopto-Pilokarpin endast för att droppa i dina ögon.


  Hur du använder Isopto-Pilokarpin på rätt sätt


  Om säkerhetsringen är lös när locket har avlägsnats ska den tas bort innan dropparna används.


  pic1

  1.

  pic2

  2.

  pic3

  3.


  pic4

  4.  1. Ta fram flaskan med Isopto-Pilokarpin.

  2. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

  3. Skruva av locket.

  4. Håll flaskan upp och ner mellan tummen och långfingret (bild 1).

  5. Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket med ett rent finger så att det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna här.

  6. Håll flaskspetsen nära ögat. Använd en spegel om det underlättar.

  7. Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena ögondropparna i flaskan.

  8. Kläm inte på flaskan: den är utformad så att det bara behövs ett lätt tryck på botten (bild 2).

  9. Tryck lätt på droppflaskans botten för att droppa en droppe Isopto-Pilokarpin åt gången (bild 3).

  10. När du har använt Isopto-Pilokarpin blundar du och trycker försiktigt med ett finger i ögonvrån i 2 minuter. Det förhindrar att Isopto-Pilokarpin kommer ut i resten av kroppen (bild 4).

  11. Om du använder Isopto-Pilokarpin i båda ögonen upprepar du stegen från 5 till 10 för det andra ögat.

  12. Skruva på locket ordentligt direkt efter användning.


  Om en droppe missar ögat så försök igen.


  Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.

  Om du använt för stor mängd av Isopto-Pilokarpin

  Skölj ut allt med ljummet vatten. Tag inga fler droppar förrän det är dags för din nästa ordinarie dos.

  Vid oavsiktlig förtäring, kontakta läkare.


  Symtom på överdos kan innefatta: huvudvärk, salivavsöndring, svettning, svimning, långsam hjärtrytm, sänkt blodtryck, magkramper, kräkningar, astma och diarré.

  I svåra fall kan en överdos behandlas med antikolinergika, t.ex. atropin.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Isopto-Pilokarpin

  Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos kan du hoppa över den glömda dosen.


  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Isopto-Pilokarpin

  Sluta inte att använda det här läkemedlet i förtid, även om dina symtom har försvunnit. Om du slutar att använda läkemedlet för tidigt kan dina symtom komma tillbaka.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Följande biverkningar har setts med Isopto-Pilokarpin:


  Mycket vanliga biverkningar (kan uppkomma hos fler än 1 av 10 personer):

  - Effekter i ögonen: dimsyn

  - Allmänna effekter: huvudvärk


  Vanliga biverkningar (kan uppkomma hos upp till 1 av 10 personer):

  - Effekter i ögonen: synnedsättning, nedsatt synskärpa, ögonsmärta, onormal syn, grumlingar i vätskan inne i ögat (prickar och fläckar i synfältet), ögonirritation, rodnad i ögat

  - Allmänna effekter: yrsel, illamående


  Mindre vanliga biverkningar (kan uppkomma hos upp till 1 av 100 personer):

  - Effekter i ögonen: näthinneruptur, blödning inuti ögat, ögonlockssvullnad, minskad pupillstorlek, avlossning av vätskan inuti ögat, bländning, onormal känsla i ögat


  Sällsynta (kan uppkomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

  - Allmänna effekter: allergi (överkänslighet), kolinerga effekter som t.ex. ökat tårflöde och ökad svettning, diarré och illamående.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  - Effekter i ögonen: förhöjt tryck i ögat och svullnad av hornhinnan

  - Allmänna effekter: kräkningar


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Isopto-Pilokarpin ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Flaskan kasseras 4 veckor efter öppnandet.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan och ytterkartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är pilokarpinhydroklorid

  - Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), hypromellos, borsyra, natriumcitrat, natriumhydroxid och/eller saltsyra (för att justera pH) och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Isopto-Pilokarpin är en klar, färglös till ljusgul lösning som tillhandahålls i en plastflaska (DROPTAINER) om 15 ml med ett skruvlock.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  S.A. Alcon-Couvreur N.V.

  Rijksweg 14

  2870 Puurs

  Belgien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  Alcon Nordic A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  Danmark

  Tel: +45 3636 4300


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-08-22


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.