Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ingelvac® CircoFLEX Injektionsvätska, suspension HDPE flaska 50ml (50doser)

595:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Svincirkovirus Varunummer: 122411 Apotekets varuid: 9196
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För aktiv immunisering av svin från två veckors ålder mot porcint circovirus typ 2 (PCV2) för att minska dödlighet kliniska symptom - inklusive viktförlust - och skador på lymfatiskvävnad till följd av PCV2 relaterade sjukdomar (PCVD).

  Dessutom har vaccination visat sig minska PCV2-utsöndring via luftvägarna, virusmängd i blod och lymfvävnad samt varaktighet av infektion i blodet (viremi).

  Insättande av immunitet: 2 veckor efter vaccination.

  Varaktighet av immunitet: Minst 17 veckor.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

  55216 Ingelheim/Rhein

  Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Ingelvac CircoFLEXinjektionsvätskasuspension för svin

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Varje dos på 1 ml innehåller:

  Porcint circovirus typ 2 ORF2-protein: min. RP* 1,0, max. RP* 3,75

  * Relativ potens (ELISA-test) i jämförelse med ett referensvaccin.

  Adjuvans: Karbomer


  Klar till svagt opalescent, färglös till gulaktig suspension för injektion.


  4. INDIKATION(ER)

  För aktiv immunisering av svin från två veckors ålder mot porcint circovirus typ 2 (PCV2) för att minska dödlighet kliniska symptom - inklusive viktförlust - och skador på lymfatiskvävnad till följd av PCV2 relaterade sjukdomar (PCVD).

  Dessutom har vaccination visat sig minska PCV2-utsöndring via luftvägarna, virusmängd i blod och lymfvävnad samt varaktighet av infektion i blodet (viremi).

  Insättande av immunitet: 2 veckor efter vaccination.

  Varaktighet av immunitet: Minst 17 veckor.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga.

  6. BIVERKNINGAR

  En lindrig och övergående förhöjning av kroppstemperaturen (hypertermi) är mycket vanligt förekommande samma dag som vaccinationen.

  Vid mycket sällsynta tillfällen kan anafylaktiska reaktioner inträffa och behandlas då symptomatiskt.


  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  18

  - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Svin

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Intramuskulär (IM) injektion av en engångsdos (1 ml) för grisar oavsett kroppsvikt.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Skakas väl före användning.

  Undvik att kontaminera produkten under användning.

  Undvik att öppna flaskan upprepade gånger.

  Vaccinationsutrustning ska användas i enlighet tillverkarens anvisningar.


  Vid blandning med Ingelvac MycoFLEX

  • Vaccinera endast svin från 3 veckors ålder.

  • Ska inte användas till dräktiga eller digivande svin (grisar)


  Vid blandning med Ingelvac MycoFLEX skall följande utrustning användas:

  • Använd samma volym av Ingelvac CircoFLEX och Ingelvac MycoFLEX.

  • Använd steriliserad överföringskanyl. Steriliserade överföringskanyler (CE-certifierade) är tillgängliga från leverantörer av medicinsk utrustning.


  För att säkerställa en korrekt blandning följa steg som beskrivs nedan:

  1. Anslut den ena änden av överföringskanylen till vaccinflaskan med Ingelvac MycoFLEX.

  2. - Anslut den andra änden av överföringskanylen till vaccinflaskan med Ingelvac CircoFLEX.

  - Överför Ingelvac CircoFLEX vaccinet till vaccinflaskan med Ingelvac MycoFLEX. Om det behövs, kramas vaccinflaskan med Ingelvac CircoFLEX försiktigt för att underlätta överföringen.

  - Efter överföringen av hela innehållet Ingelvac CircoFLEX tas överföringskanylen och den tomma vaccinflaskan Ingelvac CircoFLEX bort. Överföringskanyl och tom vaccinflaska kasseras.

  3. För korrekt blandning av de två vaccinerna skakas vaccinflaskan med Ingelvac MycoFLEX försiktigt tills blandningen är av enhetlig orange till rödaktig färg. Under vaccinationens gång ska enhetligheten av den färgade lösningen kontrolleras och bibehållas genom omskakning.

  4. Administrera en enda injektionsdos (2 ml) av blandningen intramuskulärt per svin, oavsett kroppsvikt. Vid vaccination skall vaccinationsutrustning användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.


  Illustration av korrekt administrering


  Använd hela vaccinblandningen omedelbart efter blandning. Oanvänd blandning eller avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  10. KARENSTIDER

  Noll dygn.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras och transporteras kallt (2 ºC - 8 ºC).

  Får ej frysas.

  Ljuskänsligt.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet (EXP) som anges på kartongen och flaskan.

  Hållbarhet i öppnad innerförpackning: Använd omedelbart.


  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Försiktighetsåtgärder för djur

  Endast friska djur ska vaccineras.


  Dräktighet och digivning

  Kan användas under dräktighet och laktation.


  Andra läkemedel och Ingelvac CircoFLEX

  Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med Boehringer Ingelheims Ingelvac MycoFLEX och administreras på ett injektionsställe.

  Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom produkten som nämns ovan. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

  Efter administrering av en fyrfaldig överdosering av vaccinet har inga biverkningar andra än de som beskrivs i avsnitt "Biverkningar" observerats.


  Blandbarhetsproblem

  Skall inte blandas med något annat läkemedel, med undantag för Boehringer Ingelheims Ingelvac MycoFLEX (ska inte användas till dräktig eller digivande svin (grisar)) .

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  14.01.2013 Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Detta vaccin är utformat för att stimulera utvecklingen av ett aktivt immunsvar mot porcint circovirus typ 2.


  1 eller 12 flaskor à 10 ml (10 doser), 50 ml (50 doser), 100 ml (100 doser) eller 250 ml (250 doser) förpackade i en kartong.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ingelvac MycoFLEX är eventuellt inte godkänt i vissa medlemsstater.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  Sverige

  Boehringer Ingelheim Vetmedica

  Box 467

  SE-201 24 Malmö

  Tel: +46- (0) 40 23 34 00

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.