Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Infanrix® hexa Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Injektionsflaska + förfylld spruta, 1x(I+II)

414:20

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Infanrix hexa är och vad det används för

  Infanrix hexa är ett vaccin som används för att skydda ditt barn mot sex olika sjukdomar.

  Hur Infanrix hexa verkar

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Infanrix hexa

  pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
  Vaccin mot difteri (D), stelkramp (T), kikhosta (acellulärt, komponent) (Pa), hepatit B (rDNA) (HBV), polio (inaktiverat) (IPV) och Haemophilus influenzae typ b (Hib) (konjugerat), adsorberat.

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta vaccin har ordinerats enbart åt ditt barn. Ge det inte till andra.

  • Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Infanrix hexa är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan ditt barn får Infanrix hexa
  3. Hur Infanrix hexa ska användas
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Infanrix hexa ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Infanrix hexa är och vad det används för

  Infanrix hexa är ett vaccin som används för att skydda ditt barn mot sex olika sjukdomar.


  • Difteri: en allvarlig bakteriell infektion som huvudsakligen påverkar luftvägarna och ibland huden. Luftvägarna blir svullna vilket orsakar svåra andningsproblem och ibland kvävning. Bakterierna frisläpper också ett gift. Detta kan orsaka nervskada, hjärtproblem och till och med dödsfall.

  • Stelkramp(tetanus): stelkrampsbakterier kommer in i kroppen genom skärsår, skrapsår och andra skador i huden. Skador som är särskilt utsatta för stelkrampsinfektion är brännskador, frakturer, djupa sår och sår som fått jord, damm, hästgödsel/dynga eller träflisor i sig. Bakterierna frisläpper ett gift som kan orsaka muskelstelhet, smärtsamma muskelspasmer, krampanfall och till och med dödsfall. Muskelspasmerna kan vara så kraftiga att de orsakar benfrakturer i ryggraden.

  • Kikhosta(pertussis): är en mycket smittsam sjukdom som påverkar luftvägarna. Sjukdomen orsakar svåra attacker av hosta som kan ge problem med andningen. Hostan har ofta ett ”kiknande” läte och kan vara i en till två månader eller längre. Kikhosta kan också orsaka öroninfektioner, luftvägsinfektioner (luftrörskatarr) som kan vara under lång tid, lunginflammation, krampanfall, hjärnskador och till och med dödsfall.

  • Hepatit B: orsakas av hepatit B-virus som gör att levern svullnar. Viruset återfinns i kroppsvätskor såsom i vagina, blod, sperma eller spott (saliv) från infekterade människor.

  • Polio: är en virusinfektion. Polio är ofta enbart en mild sjukdom men kan ibland vara mycket allvarlig och orsaka bestående skador eller till och med dödsfall. Polio kan göra så att musklerna inte kan röra sig (förlamning av musklerna). Detta omfattar även musklerna som behövs för att andas och för att kunna gå. Armar eller ben som påverkas av sjukdomen kan bli smärtsamt förvridna (deformerade).

  • Haemophilus influenzaetyp b(Hib): kan orsaka hjärnsvullnad (inflammation). Detta kan ge allvarliga problem såsom nedsatt mental kapacitet (utvecklingsstörning), cerebral pares, dövhet, epilepsi eller partiell blindhet. Sjukdomen kan också orsaka svullnad av svalget vilket i sin tur kan leda till död genom kvävning. I mindre vanliga fall kan bakterien även infektera blodet, hjärtat, lungorna, benvävnaden, lederna och ögon- och munvävnaden.


  Hur Infanrix hexa verkar

  • Infanrix hexa hjälper ditt barns kropp att producera sitt eget skydd (antikroppar). Detta skyddar ditt barn mot dessa sjukdomar.

  • Som för alla vacciner ger inte Infanrix hexa fullständigt skydd till alla barn som vaccineras.

  • Vaccinet kan inte orsaka sjukdomen som det skyddar ditt barn mot.

  2. Vad du behöver veta innan ditt barn får Infanrix hexa

  Använd inte Infanrix hexa

  • om ditt barn är allergiskt mot:

   • Infanrix hexa eller något annat innehållsämne i detta vaccin (anges i avsnitt 6).

   • formaldehyd.

   • neomycin eller polymyxin (antibiotika).

  Tecken på en allergisk reaktion kan inkludera kliande hudutslag, andfåddhet och svullnad av ansikte eller tunga.

  • om ditt barn har fått en allergisk reaktion mot något vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio eller Haemophilus influenzae typ b.

  • om ditt barn har fått en sjukdom i nervsystemet inom 7 dagar efter tidigare vaccination med vaccin mot kikhosta.

  • om ditt barn har en kraftig infektion med hög feber (över
   38 °C). En lättare infektion såsom en vanlig förkylning är sannolikt inget problem, men tala med läkaren först.


  Infanrix hexa ska inte ges om något av ovanstående stämmer in på ditt barn. Om du är osäker tala med läkare eller apotekspersonal innan ditt barn får Infanrix hexa.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan ditt barn får Infanrix hexa:


  • om ditt barn har fått någon sjukdom efter tidigare administrering av Infanrix hexa eller något annat vaccin mot kikhosta såsom:

   • hög feber (över 40 ºC) inom 48 timmar efter vaccination

   • kollaps eller chockliknande tillstånd inom 48 timmar efter vaccination

   • ihållande gråt som varade 3 timmar eller längre inom 48 timmar efter vaccination

   • kramper med eller utan hög feber inom 3 dagar efter vaccination

  • om ditt barn har en odiagnostiserad hjärnsjukdom eller epilepsi som inte är under kontroll. När sjukdomen är under kontroll kan vaccinet ges.

  • om ditt barn har någon blödningssjukdom eller har lätt att få blåmärken.

  • om ditt barn tenderar att få kramper i samband med feber eller om det finns sådana besvär inom familjen.

  • om ditt barn skulle få ett krampanfall eller bli frånvarande efter vaccineringen, tag omedelbart kontakt med läkare. Se också avsnitt 4 Eventuella biverkningar.

  Om något av detta stämmer in på ditt barn (eller om du är osäker) tala med läkare eller apotekspersonal innan ditt barn får Infanrix hexa.

  Andra läkemedel och Infanrix hexa

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eller nyligen har fått något annat vaccin.

  Infanrix hexa innehåller neomycin och polymyxin

  Detta vaccin innehåller neomycin och polymyxin (antibiotika). Tala om för läkare om ditt barn tidigare har fått en allergisk reaktion mot dessa innehållsämnen.


  3. Hur Infanrix hexa ska användas

  Hur mycket som ges

  • Ditt barn kommer att få totalt 2 eller 3 injektioner med ett intervall på minst 1 månad mellan varje injektion.

  • Du kommer att få information från läkaren eller sköterskan om när du ska komma tillbaka för följande injektioner.

  • Om ytterligare injektioner (påfyllnadsdoser) behövs kommer läkaren att meddela dig det.

  Hur vaccinet ges

  • Infanrix hexa kommer att ges som en injektion i en muskel.

  • Vaccinet får aldrig ges i ett blodkärl eller i huden.

  Om ditt barn missar en dos

  • Om ditt barn missar en avtalad tid för vaccination är det viktigt att du bokar en ny tid.

  • Se till att ditt barn fullföljer hela vaccinationsprogrammet, annars kommer ditt barn inte att ha ett fullständigt skydd mot sjukdomarna.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Följande biverkningar kan inträffa vid användning av detta vaccin:


  Allergiska reaktioner

  Om ditt barn får en allergisk reaktion kontakta omedelbart läkare. Tecken på detta kan inkludera:

  • kliande hudutslag och/eller blåsbildning

  • svullnad av ögon och ansikte

  • svårigheter att andas eller svälja

  • plötsligt blodtrycksfall och medvetslöshet

  Dessa tecken ses vanligtvis mycket snart efter man fått injektionen. Kontakta omedelbart läkare om detta sker efter mottagningen lämnats.


  Kontakta omedelbart läkare om ditt barn får något av följande biverkningar:

  • kollaps

  • perioder av medvetslöshet eller nedsatt medvetande

  • kramper (kan uppträda i samband med feber).

  Dessa biverkningar har varit mycket sällsynta med Infanrix hexa och andra vacciner mot kikhosta. Vanligtvis inträffar de inom 2 till 3 dagar efter vaccination.


  Andra biverkningar inkluderar:


  Mycket vanliga (dessa kan förekomma vid fler än 1 av 10 vaccindoser)

  • känsla av trötthet

  • aptitlöshet

  • hög feber, 38 °C eller högre

  • svullnad, smärta, rodnad där injektionen gavs

  • otröstlig gråt

  • känsla av irritabilitet eller rastlöshet


  Vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 vaccindoser)

  • diarré

  • illamående (kräkning)

  • hög feber, 39,5 °C eller högre

  • svullnad, över 5 cm eller en hård knöl där injektionen gavs

  • känsla av oro


  Mindre vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 100 vaccindoser)

  • övre luftvägsinfektion

  • känsla av sömnighet

  • hosta

  • omfattande svullnad vid injektionsstället


  Sällsynta (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 1000 vaccindoser)

  • bronkit

  • hudutslag

  • svullna körtlar i nacken, armhålan och ljumsken (lymfadenopati)

  • hos mycket för tidigt födda barn (födda graviditetsvecka 28 eller tidigare) kan det förekomma längre uppehåll mellan andetagen än normalt under 2-3 dagar efter vaccination

  • tillfälligt andningsuppehåll (apné)

  • svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas (angioödem)

  • svullnad av hela den injicerade kroppsdelen

  • blåsor


  Mycket sällsynta (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 000 vaccindoser)

  • klåda (hudinflammation).


  Erfarenhet med hepatit B-vaccin


  I extremt sällsynta fall har följande sällsynta biverkningar rapporterats med hepatit B-vaccin

  • förlamning

  • domningar eller svaghet i armar och ben (neuropati)

  • inflammation i vissa nerver, möjligen med stickningar eller bortfall av känsel eller normal rörlighet (Guillain-Barrés syndrom)

  • svullnad eller infektion i hjärnan (encefalopati, encefalit)

  • infektion runt hjärnan (meningit).

  Sambandet med vaccinet har inte fastställts.

  Blödning eller blåmärken som uppkommer lättare än normalt (trombocytopeni) har rapporterats med hepatit B-vaccin.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Infanrix hexa ska förvaras

  • Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Förvaras i kylskåp (2o>C-8oC).

  • Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  • Får ej frysas. Frysning förstör vaccinet.

  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration för Infanrix hexa

  De aktiva substanserna är:

  Difteritoxoid1

  mindre än 30 internationella enheter (IE)

  Tetanustoxoid1

  inte mindre än 40 internationella enheter (IE)

  Bordetella pertussis-antigen

  Pertussistoxoid1

  25 mikrogram

  Filamentöst hemagglutinin1

  25 mikrogram

  Pertaktin1

  8 mikrogram

  Hepatit B-ytantigen2,3

  10 mikrogram

  Poliovirus (inaktiverade)

  typ 1 (Mahoney-stam)4

  40 D-antigenenheter

  typ 2 (MEF-1-stam)4

  8 D-antigenenheter

  typ 3 (Saukett-stam)4

  32 D-antigenenheter

  Haemophilus influenzae typ b-polysackarid

  10 mikrogram

  (polyribosylribitolfosfat)3

  konjugerad till tetanustoxoid som bärarprotein

  cirka 25 mikrogram

  1 adsorberad till hydratiserad aluminiumhydroxid (Al(OH)3)

  0,5 milligram Al3+

  2 producerad i jästceller (Saccharomyces cerevisiae) med rekombinant DNA-teknik

  3 adsorberad till aluminiumfosfat (AlPO4)

  0,32 milligram Al3+

  4 odlat i VERO-celler

  Övriga innehållsämnen är:

  Hib-pulver: vattenfri laktos

  DTPa-HBV-IPV-suspension: natriumklorid (NaCl), medium 199 (innehållande i huvudsak aminosyror, mineralsalter, vitaminer) och vatten för injektionsvätskor

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  • Difteri, tetanus, acellulärt pertussis, hepatit B, inaktiverat polio (DTPa-HBV-IPV)-komponenten är en vit, något mjölkaktig vätska som tillhandahålls i en förfylld spruta (0,5 ml).

  • Hib-komponenten är ett vitt pulver som tillhandahålls i en injektionsflaska av glas.

  • Båda komponenterna blandas precis innan ditt barn får injektionen. Blandningen är en vit, något mjölkaktig lösning.

  • Infanrix hexa tillhandahålls i förpackningar om 1, 10, 20 och 50 med eller utan nålar, och en multipelförpackning om 5 förpackningar, vardera innehållande 10 injektionsflaskor och 10 förfyllda sprutor, utan nålar.

  • Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

  Rue de l’Institut 89

  B-1330 Rixensart

  Belgien


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  België/Belgique/Belgien

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

  Lietuva

  GlaxoSmithKline Lietuva UAB

  Tel: + 370 5 264 90 00

  info.lt@gsk.com


  България

  ГлаксоСмитКлайн ЕООД

  Тел. + 359 2 953 10 34

  Luxembourg/Luxemburg

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

  Česká republika

  GlaxoSmithKline s.r.o.

  Tel: + 420 2 22 00 11 11

  cz.info@gsk.com


  Magyarország

  GlaxoSmithKline Kft.

  Tel.: + 36-1-2255300

  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S

  Tlf: + 45 36 35 91 00

  dk-info@gsk.com


  Malta

  GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

  Tel: + 356 21 238131

  Deutschland

  GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

  Tel: + 49 (0)89 360448701

  produkt.info@gsk.com


  Nederland

  GlaxoSmithKline BV

  Tel: + 31 (0)30 69 38 100

  nlinfo@gsk.com

  Eesti

  GlaxoSmithKline Eesti OÜ

  Tel: + 372 667 6900

  estonia@gsk.com


  Norge

  GlaxoSmithKline AS

  Tlf: + 47 22 70 20 00

  firmapost@gsk.no

  Ελλάδα

  GlaxoSmithKline A.E.B.E

  Tηλ: + 30 210 68 82 100


  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

  Tel: + 43 1 970 75-0

  at.info@gsk.com


  España

  GlaxoSmithKline, S.A.

  Tel: + 34 902 202 700

  es-ci@gsk.com


  Polska

  GSK Services Sp. z.o.o

  Tel.: + 48 (22) 576 9000

  France

  Laboratoire GlaxoSmithKline

  Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

  diam@gsk.com


  Portugal

  Smith Kline & French Portuguesa, Produtos Farmacêuticos, Lda.

  Tel: + 351 21 412 95 00

  FI.PT@gsk.com


  Hrvatska

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel.: + 385 (0)1 6051999


  România

  GlaxoSmithKline (GSK) SRL

  Tel: +40 (0)21 3028 208

  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

  Tel: + 353 (0)1 495 5000


  Slovenija

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

  medical.x.si@gsk.com


  Ísland

  Vistor hf.

  Sími; +354 535 7000

  Slovenská republika

  GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

  Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

  recepcia.sk@gsk.com


  Italia

  GlaxoSmithKline S.p.A.

  Tel: + 39 04 59 21 81 11


  Suomi/Finland

  GlaxoSmithKline Oy

  Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

  Finland.tuoteinfo@gsk.com


  Κύπρος

  GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

  Τηλ: + 357 22 39 70 00

  gskcyprus@gsk.com


  Sverige

  GlaxoSmithKline AB

  Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

  info.produkt@gsk.com

  Latvija

  GlaxoSmithKline Latvia SIA

  Tel: + 371 67312687

  lv-epasts@gsk.com


  United Kingdom

  GlaxoSmithKline UK

  Tel: +44 (0)800 221 441

  customercontactuk@gsk.com
  Denna bipacksedel ändrades senast

  09/2016


  Andra informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) webbplats http://www.ema.europa.eu/


  Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Vid förvaring kan en klar vätska och en vit bottensats observeras i den förfyllda sprutan som innehåller DTPa-HBV-IPV-suspensionen. Detta är en normal observation.


  Den förfyllda sprutan ska omskakas väl till en homogen grumlig vit suspension.


  Vaccinet färdigbereds genom att hela innehållet i den förfyllda sprutan överförs till injektionsflaskan med pulvret. Före administrering ska blandningen omskakas väl tills pulvret är helt upplöst.


  Det färdigberedda vaccinet är en något grumligare suspension än den ursprungliga flytande vaccinkomponenten. Detta är en normal observation.


  Vaccinsuspensionen ska inspekteras visuellt före och efter beredning, med avseende på främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar. Kasseras om något avvikande observeras.


  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.