Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ilomedin® Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20mikrogram/ml Glasampuller, 5x2,5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Iloprost Varunummer: 110792 Apotekets varuid: 18832
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ilomedin är och vad det används för

  Ilomedin efterliknar ett naturligt förekommande ämne i kroppen som kallas för prostacyklin. Den hämmar oönskad blockering eller avsmalning av blodkärl och förbättrar på så sätt mikrocirkulationen i vävnad med dålig blodcirkulation.

  Ilomedin används för behandling av svår kronisk perifer cirkulationsinsufficiens (otillräcklig blodcirkulation), där amputationsrisk föreligger och där kärlkirurgisk eller radiologisk behandling ej är möjlig eller inte kan användas av andra medicinska skäl.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ilomedin

  20 mikrogram/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Iloprost

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ilomedin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du får Ilomedin
  3. Hur du får Ilomedin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ilomedin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ilomedin är och vad det används för

  Ilomedin efterliknar ett naturligt förekommande ämne i kroppen som kallas för prostacyklin. Den hämmar oönskad blockering eller avsmalning av blodkärl och förbättrar på så sätt mikrocirkulationen i vävnad med dålig blodcirkulation.

  Ilomedin används för behandling av svår kronisk perifer cirkulationsinsufficiens (otillräcklig blodcirkulation), där amputationsrisk föreligger och där kärlkirurgisk eller radiologisk behandling ej är möjlig eller inte kan användas av andra medicinska skäl.

  2. Vad du behöver veta innan du får Ilomedin

  Använd inte Ilomedin

  Använd inte Ilomedin om du har något av nedan angivna tillstånd.

  • Om du är allergisk mot iloprost eller något av övriga innehållsämnen i Ilomedin.

  • Om du har en ökad blödningsrisk – t.ex. ett aktivt magsår, kroppsskada eller annan blödning.

  • Om du har en ansamling av vätska i lungorna, som gör det svårt att andas.

  • Om du är gravid eller ammar.

  • Om du har eller har haft något hjärtproblem, t.ex.:

   • en hjärtinfarkt under de senaste sex månaderna

   • allvarliga rubbningar i hjärtfrekvensen

   • dåligt blodflöde till hjärtmuskeln (svår kranskärlssjukdom eller instabil angina). Symtom på detta kan vara bröstsmärtor.

   • om du har akut eller kronisk hjärtsvikt.

  Om du tror att något av detta gäller dig ska du berätta det för din läkare.

  Varningar och försiktighet

  Var särskilt försiktig med Ilomedin

  • om du har för lågt blodtryck

  • om du har problem med levern eller har mycket allvarliga njurbesvär, kan det hända att din läkare ordinerar en lägre dos av Ilomedin än vad som gäller för andra patienter

  • när du reser dig efter infusionen kan du uppleva blodtycksfall, vilket gör att du känner dig yr för en kort stund tills blodtrycket normaliseras. Res dig därför långsamt. På det sättet hjälper du kroppen att vänja sig vid förändringen i kroppsställning och blodtryck

  • Om du har drabbats av en stroke under de senaste 3 månaderna, eller något annat avbrott i blodflödet till hjärnan

  Andra läkemedel och Ilomedin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Var särskilt noga med att berätta om du tar något av följande:

  • läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller hjärtsjukdom.

  • läkemedel som hämmar blodkoagulationen t.ex. warfarin, heparin, acetylsalicylsyra (ett ämne som finns i många mediciner som verkar febersänkande och smärtstillande), NSAIDs (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

  • läkemedel som innehåller fosfodiesterashämmare t.ex. sildenafil, tadalafil, vardenafil.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Ilomedin är inte avsett för gravida

  • Om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det, ska du genast tala om det för din läkare. Gravida får inte ta Ilomedin.

   • Kvinnor i fertil ålder, ska använda en tillförlitlig preventivmetod från det behandlingen inleds och under hela tiden den pågår (rådfråga din läkare).

  Ilomedin är inte avsett för ammande kvinnor
  Sluta amma när du påbörjar behandling med Ilomedin. Ammande kvinnor får inte ta Ilomedin eftersom man inte vet om det aktiva ämnet överförs med mjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ilomedin sänker blodtrycket och kan orsaka yrsel hos vissa personer. Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner om du känner sådana effekter av lågt blodtryck.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Ilomedin innehåller etanol och natrium

  Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per dos.

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


  3. Hur du får Ilomedin


  Ilomedin ska endast ges under noggrann övervakning, på sjukhus med adekvat utrustning.
  Användning och dosering bestäms av läkaren

  Behandlingstiden är 6 timmar/dag i max 4 veckor.

  Om du har fått för stor mängd av Ilomedin

  Om du kan ha fått en överdos, kommer läkaren att avbryta behandlingen och behandla symtomen.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  De vanligast förekommande biverkningarna (kan förekomma hos 1 eller fler av 10 patienter) hos patienter som får iloprost är huvudvärk, vallningar (ansiktsrodnad), hyperhidros (svettningar) och magtarm-symtom som t.ex. illamående och kräkningar. Dessa biverkningar förekommer vanligtvis i början av behandlingen när dosen justeras för att hitta den mest lämpliga dosen för den enskilda patienten. Alla dessa biverkningar försvinner dock vanligtvis snabbt om man minskar dosen.


  De allvarligaste biverkningarna, för vilka man observerat en livshotande eller dödlig utgång hos patienter behandlade med iloprost, är:

  Vanliga (kan förekomma hos 1 till 10 av 100 användare)

  • hypotension (onormalt lågt blodtryck)

  • takykardi (ökad hjärtfrekvens)

  • kärlkramp (bröstsmärta eller tryck över bröstet orsakat av otillräckligt blodflöde till hjärtat)

  • dyspné (andningssvårigheter)

  Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 till 10 av 1 000 användare)

  • cerebrovaskulär skada (stroke)

  • hjärtinfarkt (hjärtattack)

  • lungemboli (andningssvårigheter eller bröstsmärta vid inandning orsakat av en blodpropp i lungorna)

  • hjärtsvikt

  • krampanfall

  • astma

  • lungödem (andningssvårigheter eller blodupphostningar orsakat av vätskeansamling i lungorna).

  Om någon av ovanstående allvarliga biverkningar uppträder, ska behandlingen med Ilomedin avbrytas.


  Övriga möjliga biverkningar är listade nedan enligt hur ofta de förekommer:

  Vanliga (kan förekomma hos 1 till 10 av 100 användare)

  • minskad aptit

  • likgiltighet

  • förvirringstillstånd

  • yrsel / vertigo (känsla av att det snurrar)

  • parestesi (domningar och stickningar / bultande känsla / hyperestesi (ökad känslighet för smärta eller tryck) / brännande känsla

  • rastlöshet / oro

  • stillsamhet

  • sömnighet

  • bradykardi (minskad hjärtfrekvens)

  • ökat blodtryck

  • diarré

  • obehag i buken / buksmärtor

  • värk i käkarna / trismus (svårt att öppna munnen)

  • myalgi (museklvärk) / artralgi (ledvärk)

  • smärta

  • feber / ökad kroppstemperatur

  • värmekänsla

  • asteni (svaghet) / allmän olustkänsla

  • frossa

  • trötthet / sömnighet

  • törst

  • reaktioner vid infusionsstället som t.ex. hudrodnad, smärta eller flebit (inflammation i en ven vid infusionsstället

  Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 till 10 av 1 000 användare)

  • trombocytopeni (blodsjukdom som gör att man lätt får blåmärken eller blöder)

  • överkänslighet (allergi)

  • oro, depression, hallucinationer

  • synkope (kortvarig förlust av medvetandet)

  • tremor (skakningar eller darrningar)

  • migrän

  • dimsyn

  • ögonirritation

  • ögonsmärta

  • arytmi / extrasystoler (oregelbundna hjärtslag)

  • djup ventrombos (smärta i benen orsakat av en blodpropp i blodkärlen i benen)

  • diarré med blod i avföringen

  • rektalblödning

  • dyspepsi (halsbränna och magsmärta)

  • rektal tenesmus (smärta orsakad av förstoppning)

  • förstoppning

  • eruktation (rapning)

  • dysfagi (sväljningssvårigheter)

  • dysgeusi (smakrubbningar)

  • muntorrhet

  • gulsot

  • klåda

  • tetani (muskelkramper)

  • ökad spänning i muskler

  • njursmärta

  • vesikal tenesmus (känsla av behov att urinera)

  • onormal urin

  • dysusi (smärtsam vattenkastning eller svårighet att urinera)

  • urinvägssjukdomar

  Sällsynta (kan förekomma hos 1 till 10 av 10 000 användare)

  • vestibulära sjukdomar (yrsel orsakad av sjukdom i innerörat)

  • hosta

  • proktit (ändtarmsinflammation)

  Iloprost kan framkalla kärlkramp, vilket ger smärta eller tryck över bröstet, speciellt hos patienter med kranskärlssjukdom.


  Risken för blödning är förhöjd hos patienter som ges Ilomedin samtidigt med läkemedel som hämmar blodkoagulationen, heparin eller läkemedel av kumarintyp.


  En grupp biverkningar är relaterad till reaktioner vid infusionsstället. T.ex. kan rodnad och smärta uppkomma vid infusionsstället, eller en s.k. kutan vasodilatation som kan orsaka randig hudrodnad ovanför infusionsvenen.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ilomedin ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  För information för hälso- och sjukvårdspersonal, se avsnitt 6, under ”Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal”.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är iloprost

  • Övriga innehållsämnen är etanol (96 %), natriumklorid, trometamol, saltsyra, vatten för injektionsvätskor

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ilomedin är en klar lösning som är fri från partiklar.

  Ilomedin tillhandahålls i förpackningar:
  5 x 1 ml
  5 x 2,5 ml

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Bayer Pharma AG
  D-13342 Berlin
  Tyskland

  Ombud
  Bayer AB
  Box 606
  169 26 Solna
  Tel 08-580 223 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-18


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Ilomedin ska endast användas efter utspädning. Ny infusionslösning ska beredas varje dag.

  Beredning

  Spädning av 1 ml ampull
  Innehållet i en ampull på 1 ml (totalt 20 μg iloprost) späds med steril fysiologisk koksaltlösning (9 mg/ml) eller en glukoslösning 5 % (50 mg/ml) till den slutliga volymen 100 ml och blandningen omskakas noggrant. Den färdiga infusionslösningen innehåller 0,2 μg iloprost/ml.

  Spädning av 2,5 ml ampull
  För att erhålla samma koncentration (0,2 μg iloprost/ml) på infusionslösningen med ampullen på 2,5 ml (totalt 50 μg iloprost) späds denna på motsvarande sätt se ovan, men den slutliga volymen ska uppgå till 250 ml och blandningen omskakas noggrant.

  Volym i ampull

  Mängd iloprost

  Späds till totalvolym

  Koncentration iloprost

  2,5 ml

  50 μg

  250 ml

  0,2 μg/ml

  1,0 ml

  20 μg

  100 ml

  0,2 μg/ml

  På grund av risken för dålig blandbarhet ska inga andra läkemedel tillföras den färdigberedda infusionslösningen.
  Undvik att få Ilomedin på händerna eftersom detta kan orsaka hudrodnad.

  Förvaring och hållbarhet
  Används före utgångsdatum (Utg. dat.) på förpackningen.
  Den färdigberedda infusionsvätskan är stabil under 24 timmar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.