Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Grepid Filmdragerad tablett 75mg Blister, 28tabletter (plast/Al) (kalenderförpackning)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Klopidogrel Varunummer: 051710 Apotekets varuid: 32278
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Grepid är och vad det används för

  Grepid innehåller klopidogrel och tillhör en grupp av läkemedel som kallas trombocythämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet, som bildar koagel (klumpar) vid koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar).

  Grepid används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).

  Du har fått Grepid för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av att:

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Grepid

  75 mg filmdragerade tabletter
  klopidogrel
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Grepid är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Grepid
  3. Hur du tar Grepid
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Grepid ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Grepid är och vad det används för

  Grepid innehåller klopidogrel och tillhör en grupp av läkemedel som kallas trombocythämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet, som bildar koagel (klumpar) vid koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar).


  Grepid används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).


  Du har fått Grepid för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av att:

  • Du lider av åderförkalkning (även känt som ateroskleros), och

  • Du har tidigare haft en hjärtattack, slaganfall eller lider av något som kallas perifer arteriell sjukdom eller

  • Du har haft en allvarlig kärlkrampssjukdom (instabil angina) eller hjärtinfarkt (hjärtattack). Som behandling av detta tillstånd kan din läkare ha placerat en stent i det blockerade eller trånga blodkärlet för att återställa effektivt blodflöde. Du ska även få acetylsalicylsyra (en substans som finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och dessutom för att förhindra bildning av blodproppar) av din läkare.

  • Du har oregelbunden hjärtrytm, något som kallas förmaksflimmer och du kan inte ta blodförtunnande läkemedel som tas oralt (vitamin K-antagonister) som förhindrar nya blodproppar att bildas och förhindrar existerande blodproppar att växa. Du ska ha fått reda på att blodförtunnande läkemedel som tas oralt är mer effektiva än acetylsalicylsyra eller kombinationen Grepid och acetylsalicylsyra för denna sjukdom. Din läkare ska ha givit dig Grepid och acetylsalicylsyra om du inte kan ta blodförtunnande läkemedel som tas oralt och du inte har risk för stor blödning.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Grepid

  Ta inte Grepid

  • Om du är allergisk mot klopidogrel eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • Om du lider av någon sjukdom som gör att du har en aktiv blödning, som t.ex. magsår eller blödning i hjärnan,

  • Om du har allvarlig leversjukdom.


  Om du tror att några av dessa passar in på dig, eller om du har några tveksamheter, så rådgör med din läkare innan du börjar med Grepid.

  Varningar och försiktighet

  Om någon av nedan nämnda situationer passar in på dig bör du informera din läkare innan du tar Grepid:

  • om du har risk för blödning som t.ex.:

   • en sjukdom som gör att du riskerar inre blödning (som t.ex. magsår)

   • en blodsjukdom som gör att du riskerar inre blödning (i kroppens vävnader, organ eller leder)

   • en nyligen inträffad allvarlig skada

   • en nyligen genomgången operation (inklusive tandoperationer)

   • en planerad operation (inklusive tandoperationer) inom den närmaste veckan

  • om du har haft en propp i en artär i din hjärna (ischemisk stroke) som inträffade den senaste veckan,

  • om du har en njur- eller leversjukdom.

  • om du har haft en allergi eller reaktion mot andra läkemedel för behandling av din sjukdom

  • om du är allergisk mot andra tienopyridiner (t.ex. prasugrel, tiklopidin)


  Medan du tar Grepid:

  • Du bör informera din läkare om en operation (inklusive tandoperation) är planerad.

  • Du bör även informera din läkare omedelbart om du utvecklar ett medicinskt tillstånd (även känt som Trombotisk Trombocytopen Purpura eller TTP) som inkluderar feber och blåmärken under huden som kan uppstå som röda knappnålsstora prickar, med eller utan oförklarad svår kraftlöshet, förvirring, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot) (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

  • Om du skär eller skadar dig själv kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t.ex. om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 4

   ”Eventuella biverkningar”).

  • Din läkare kan beställa blodtester.

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn eftersom det inte hjälper.

  Andra läkemedel och Grepid

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Vissa andra läkemedel kan påverka användningen av Grepid eller vice versa.


  Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du tar

  • blodförtunnande läkemedel som tas oralt, läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar

  • icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID), vilka vanligtvis används vid behandling av smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i muskler och leder,

  • heparin eller något annat läkemedel som injiceras för att minska bildning av blodproppar

  • omeprazol, esomeprazol eller cimetidin, läkemedel för behandling av magbesvär

  • flukonazol, vorikonazol, ciprofloxacin eller kloramfenikol, läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner eller svampinfektioner

  • karbamazepin eller oxkarbazepin, läkemedel som används för att behandla olika former av epilepsi

  • ticlopidin, ett annat trombocythämmande medel

  • selektiva serotoninåterupptagshämmare (inklusive men inte begränsat till fluoxetin eller fluvoxamin), läkemedel som vanligtvis används för att behandla depression

  • moklobemid, läkemedel som används för att behandla depression.


  Om du har haft svår bröstsmärta (instabil angina eller hjärtattack) kan du ordineras Grepid i kombination med acetylsalicylsyra, en substans som förekommer i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber.

  Tillfällig användning av acetylsalicylsyra (inte mer än 1000 mg under 24 timmar) anses inte generellt utgöra något problem, men långvarig användning under andra förhållanden ska diskuteras med din läkare.

  Graviditet och amning

  Detta läkemedel ska helst inte tas under graviditet


  Om du är gravid eller misstänker att du är gravid bör du tala om det för läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Grepid. Om du blir gravid under tiden du använder Grepid ska du omedelbart ta kontakt med din läkare eftersom det inte är rekommenderat att ta Grepid under graviditet.


  Du bör inte amma när du tar detta läkemedel.

  Om du ammar eller planerar att amma prata med din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är osannolikt att Grepid påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Grepid innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter (t.ex. laktos), bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar Grepid

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Om du har haft svår bröstsmärta (instabil angina eller hjärtattack) kan din läkare ge dig Grepid 300 mg (4 tabletter på 75 mg) för att inleda behandlingen.

  Efter detta tas den rekommenderade dosen om 75 mg Grepid per dag som bör sväljas, med eller utan föda och vid samma tidpunkt varje dag.


  Du bör ta Grepid så länge din läkare ordinerar det.

  Om du har tagit för stor mängd av Grepid

  Kontakta din läkare eller närmaste sjukhusakutavdelning p.g.a den ökade risken för blödning.

  Om du har glömt att ta Grepid

  Om du glömmer att ta en dos Grepid och upptäcker det inom 12 timmar, ta tabletten så fort du upptäcker det och ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.


  Om det hinner gå mer än 12 timmar innan du upptäcker det, tar du helt enkelt bara nästa dagliga dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar att ta Grepid

  Avbryt inte behandlingen om inte din läkare ber dig göra detta. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta din läkare omedelbart om du har:

  • feber, tecken på infektion eller svår kraftlöshet. Detta kan bero på sällsynt minskning av vissa blodkroppar.

  • tecken på leverproblem såsom gulfärgning av huden och/eller ögonen (gulsot), med eller utan samtidiga små punktformiga blödningar under huden (syns som röda prickar) och/eller förvirring (se avsnitt 2 ” Varningar och försiktighet”).

  • svullnad i munnen eller hudbesvär såsom utslag och klåda, blåsor på huden. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion.


  Den vanligaste biverkningen som rapporterats vid användning av Grepid är blödning.

  Blödning kan uppträda som blödning i mage eller tarm, blåmärken, hematom (ovanlig blödning eller blåmärken under huden), näsblödning, blod i urinen. I ett fåtal fall har även blödningar i ögat, inre blödningar i huvudet, lungorna eller lederna rapporterats.


  Om du får förlängd blödning när du tar Grepid

  Om du skär eller skadar dig kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t.ex. om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 2”Varningar och försiktighet”).


  Andra biverkningar inkluderar:

  Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 patienter): Diarré, buksmärtor, matsmältningsbesvär eller halsbränna.


  Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 patienter):

  Huvudvärk, magsår, kräkningar, illamående, förstoppning, ökad gasbildning i magen eller tarmarna, utslag, klåda, svindel, känsla av stickningar och domnad.


  Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 patienter): Yrsel.


  Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 patienter):

  Gulsot, svår buksmärta med eller utan ryggsmärta, feber, svårigheter att andas ibland samtidigt med hosta, generaliserade (spridda) allergiska reaktioner (t.ex. en känsla av värme med plötslig obehagskänsla tills svimning), svullnad i munnen, blåsor på huden, hudallergi, ont i munnen (stomatit), minskning av blodtryck, förvirring, hallucinationer, smärtor i leder, muskelsmärtor, förändringar.


  Dessutom kan din läkare upptäcka förändringar i dina blod- eller urintester.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Grepid ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Se förvaringsanvisningar på kartongen.

  Förvaras vid högst 25°C om Grepid säljs i blister av PVC/PE/PVDC/aluminium. Inga särskilda förvaringsanvisningar om Grepid säljs i blister av bara aluminium.


  Använd inte detta läkemedel om du upptäcker några synliga tecken på försämring.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är klopidogrel. Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som besilat).

  - Övriga innehållsämnen (se avsnitt 2 ” Grepid innehåller laktos”):

  Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa (E463), mannitol (E421), krospovidon (typ A), citronsyramonohydrat, makrogol 6000, stearinsyra, talk.

  Tablettdragering: hypromellos (E464), järnoxid, röd (E172), laktosmonohydrat, triacetin (E1518), titandioxid (E171)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Grepid filmdragerade tabletter är runda, rosa och bikonvexa.

  De tillhandahålls i PVC/PE/PVDC/aluminiumblister eller i PA/ALL/PVC-aluminiumblister förpackade i kartonger innehållande 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 eller 100 filmdragerade tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Pharmathen S.A.,

  6 Dervenakion

  15351 Pallini Attiki

  Grekland


  Tillverkare

  Pharmathen S.A.,

  6 Dervenakion

  15351 Pallini Attiki

  Grekland

  Eller

  Pharmathen International S.A Industrial Park Sapes,

  Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grekland

  Eller

  Orifarm Generics A/S Energivej 15

  5260 Odense S, Danmark


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  België/Belgique/Belgien

  Pharmathen S.A.

  Tél/Tel: +30 210 66 04 300

  Lietuva

  Portfarma ehf.

  Tel: +354 534 4030

  България

  Pharmathen S.A.

  Teл.: +30 210 66 04 300

  Luxembourg/Luxemburg

  Portfarma ehf.

  Tel: +354 534 4030

  Česká republika

  Pharmathen S.A.

  Puh/Tel: +30 210 66 04 300

  Magyarország

  Pharmathen S.A.

  Tel.: +30 210 66 04 300

  Danmark

  Orifarm Generics A/S

  Tlf: +45 63 95 27 00

  Malta

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300

  Deutschland

  Glenmark Arzneimittel GmbH

  Tel: +49 8142 44392 0

  Nederland

  Glenmark Generics B.V.

  Tel: +31 20 522 6030

  Eesti (Estonia)

  Portfarma ehf.

  Tel: +354 534 4030

  Norge

  Orifarm Generics AS

  Tlf: + 47 21 52 00 30

  Ελλάδα

  ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

  Τηλ: +30 210 66 64805-806

  Österreich

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300

  España

  LABORATORIOS NORMON, S.A.

  Tel: + 34 918065240

  Polska

  SymPhar Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 822 93 06

  Hrvatska

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300

  Portugal

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300

  France

  Pharmathen S.A.

  Tél: +30 210 66 04 300

  România

  Neola Pharma SRL

  Tel: +40-(0)21-233 17 81

  Ireland

  Pinewood Healthcare

  Tel: + 353 52 6186000

  Slovenija

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300

  Ísland

  Portfarma ehf.

  Sími: +354 534 4030

  Slovenská republika

  Valeant Slovakia s.r.o.

  Tel: + 421 2 6920 3921

  Italia

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300

  Suomi/Finland

  Pharmathen S.A.

  Puh/Tel: +30 210 66 04 300

  Κύπρος

  C.V. MEDILINE LTD

  Τηλ: +357 25761699

  Sverige

  Orifarm Generics AB

  Tfn: +46 40 680 02 60

  Latvija

  Portfarma ehf.

  Tel: +354 534 4030

  United Kingdom

  Beacon Pharmaceuticals Ltd

  Tel: +44 (0) 1892 506958


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-07-01


  Övriga informationskällor

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.