Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Glytrin® Sublingualspray 0,4mg/dos Spraybehållare, 200doser

Snabbfakta
Verksamt ämne: Glyceryltrinitrat Varunummer: 531020 Apotekets varuid: 11121
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD GLYTRIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Glytrin används för behandling av akut kärlkramp. Det används också för att förebygga kärlkramp som förorsakas av fysisk ansträngning, känslomässig stress, kyla etc.

  Glyceryltrinitrat som finns i Glytrin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  GLYTRIN

  0,4 mg/dos sublingual spray

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD GLYTRIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER GLYTRIN
  3. HUR DU ANVÄNDER GLYTRIN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR GLYTRIN SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD GLYTRIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Ditt läkemedel heter Glytrin.


  Glytrin är en sublingualspray (att användas under tungan) som innehåller den aktiva substansen glyceryltrinitrat. Glyceryltrinitrat tillhör en grupp läkemedel som kallas nitrater. Dessa läkemedel får muskelväggarna i blodkärlen att slappna av så att hjärtats arbetsbörda minskar.

  Glytrin används för behandling av akut kärlkramp. Det används också för att förebygga kärlkramp som förorsakas av fysisk ansträngning, känslomässig stress, kyla etc.


  Glyceryltrinitrat som finns i Glytrin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU ANVÄNDER GLYTRIN

  Använd inte Glytrin och tala med din läkare

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot glyceryltrinitrat eller andra nitrater, eller mot något av övriga innehållsämnen i Glytrin.

  • Om du har mycket lågt blodtryck.

  • Vid chocktillstånd orsakade av lågt blodtryck.

  • Om du har svår blodbrist (anemi).

  • Om du har konstriktiv perikardit (en typ av hjärtsäcksinflammation).

  • Om du har mycket låg hjärtfrekvens.

  • Om du har glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (en ärftlig enzymbrist som främst drabbar män).

  • Om du har fått en hjärnskada eller hjärnblödning.

  • Om du har förträngningar i hjärtklaffarna eller artärerna, eller kärlkramp orsakad av en hjärtmuskelsjukdom.

  • Vid cirkulationskollaps (dålig blodcirkulation).

  • Om du har toxiskt lungödem (vätska/svullnad i lungorna).

  • Vid hjärtchock (ett allvarligt tillstånd orsakat av mycket lågt blodtryck och som kan leda till yrsel, hög puls, blekhet, svettning, rastlöshet och medvetslöshet).

  Använd inte Glytrin tillsammans med sildenafil, tildenafil, vardenafil eller liknande fosfodiesteras¬hämmare mot erektil dysfunktion (impotens).

  Var särskilt försiktig med Glytrin och tala med din läkare om du har något av följande:

  • Vätska i hjärtsäcken (hjärttamponad)

  • Lågt tryck i blodflödet till hjärtat (t.ex. akut hjärtinfarkt)

  • Problem med blodtrycket

  • Sjukdom som ökar trycket i hjärnan

  • Grön starr (kan medföra högt tryck i ögat)

  • Problem med lever eller njurar

  • Underaktiv sköldkörtel (hypotyreos, låg halt av sköldkörtelhormon i blodet)


  Diskutera även med din läkare om du haft någon av dessa åkommor tidigare. Du kan behöva övervakas noggrannare under behandlingen.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Diskutera med din läkare innan du påbörjar behandling med Glytrin om du tar eller nyligen har tagit:

  • Läkemedel för behandling av problem med blodtrycket eller hjärtat såsom kärlvidgande medel, blodtrycks¬sänkande medel, betablockerare, kalciumblockerare.

  • Tricykliska antidepressiva läkemedel eller neuroleptika mot psykisk sjukdom.

  • Urindrivande medel.

  • Dihydroergotamin mot migrän.

  • Heparin, ett blodförtunnande medel för att förebygga blodpropp. Din läkare måste övervaka dig noggrannare.

  • Organiska nitrater (andra läkemedel mot akut kärlkramp).


  Användning med alkohol

  Var försiktig med intag av alkohol eftersom effekterna av Glytrin kan förstärkas. Både Glytrin och alkohol kan sänka blodtrycket och försämra reaktionsförmågan.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare innan du tar Glytrin om du är eller planerar att bli gravid.

  Glytrin bör inte användas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Reaktionsförmågan kan försämras. Undvik därför att köra bil och hantera maskiner när du tar Glytrin.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något innehållsämne i Glytrin

  Glytrin innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per spraydos.


  Långvarig användning

  Långvarig användning av Glytrin eller andra nitrater kan leda till försämrad behandlingseffekt. Undvik därför långvarig användning med höga doser.


  3. HUR DU ANVÄNDER GLYTRIN

  1. Glytrin bör ej ges till barn.

  2. Följ alltid anvisningarna i bipacksedeln noga. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  3. Lär dig att använda Glytrin innan du får en attack eftersom du kan behöva ta Glytrin brådskande eller i mörkret. Bekanta dig med sprayknappen som har ett fingerstöd för att hjälpa dig att rikta spraystrålen.

  4. Ha alltid en reservförpackning till hands eftersom det kan vara svårt att avgöra hur många doser som finns kvar i behållaren.

  5. Använd aldrig Glytrin nära öppen låga, till exempel glödande cigaretter.


  Bilden beskriver hur man ska hålla behållaren vid munnen


  6. Innan du använder Glytrin för första gången, kontrollera att sprayen fungerar genom att trycka på pumpknappen några gånger tills det bildas en fin dusch av vätska. Öva dig i att rikta sprayen mot en servett eller ett liknande föremål, så att du kan rikta den på rätt sätt under tungan när du behöver använda den. Om du sällan behöver använda Glytrin måste du komma ihåg att kontrollera sprayen regelbundet för att se till att den fortfarande fungerar ordentligt.


  7. I början av en attack eller för att förebygga en attack:

  • Sitt ner

  • Håll behållaren upprätt och nära munnen

  • Håll andan

  • Rikta sprayen under tungan

  • Tryck ned knappen hårt, en gång

  • Stäng munnen omedelbart

  • Andas inte in sprayen


  8. Vanlig dosering är en till två doser. Mer än tre doser rekommenderas inte per tillfälle.


  9. Vila en stund när du tagit Glytrin. Res dig sedan långsamt eftersom du kan svimma.

  Om du använt för stor mängd av Glytrin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Vanligen krävs ingen särskild behandling.


  Symtomen vid överdosering är vanligen desamma som de angivna biverkningarna. En del personer kan få reaktioner som liknar chock, med illamående, matthet och svettning.

  I sällsynta fall antar läppar och/eller fingrar en blåaktig färg (cyanos eller methemoglobinemi).

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Glytrin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du får någon av följande allvarliga och sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter om ej annat anges), sluta genast att ta Glytrin och rådgör med din läkare:

  • Allergisk hudreaktion (med eller utan utslag).

  • Blåsor på tungan (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter).

  • Medvetslöshet på grund av låg puls och kraftigt blodtrycksfall. Åtföljs ibland av förvärrade kärlkramp-symtom.

  • Övergående hypoxemi (syrebrist)

  • Patienter med kranskärlsjukdom kan få otillräcklig blodtillförsel till hjärtat.


  Kontinuerlig användning av Glytrin kan leda till tillvänjning och nedsatt behandlingseffekt.


  Andra kända biverkningar är:

  Mycket vanliga

  (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter)

  huvudvärk

  Vanliga

  (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter)

  svindel, yrsel, illamående, ansiktsrodnad, matthetskänsla

  Mindre vanliga

  (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

  brännande känsla, svidande känsla

  Sällsynta

  (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter)

  kraftigt blodtrycksfall, ändrad puls

  Mycket sällsynta

  (förekommer hos färre än 1 av 10000 patienter)

  fjällande eller flagnande hud


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR GLYTRIN SKA FÖRVARAS

  • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på behållarens botten (efter EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

  • Glytrin är en aerosolspray och innehåller vätska under tryck. Behållaren får inte utsättas för temperaturer över 50 °C eller punkteras. Detta gäller även tom behållare.

  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen i Glytrin är glyceryltrinitrat. Varje spraydos innehåller 0,4 mg glyceryltrinitrat. Övriga innehållsämnen är pepparmyntolja, etanol och 1,1,1,2-tetrafluoretan (drivgas).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glytrin är en färglös spray i en lackerad aerosolbehållare av aluminium, med en doseringsventil och ett lock. Varje behållare innehåller 200 doser.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tillverkare:

  Pharmasol Limited

  North Way

  Andover

  SP10 5AZ

  Storbritannien


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015-05-29

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.