Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Glypressin Injektionsvätska, lösning 1mg Ampuller, 5st (5x8,5ml)

2358:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Terlipressin Varunummer: 565982 Apotekets varuid: 37238
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Glypressin är och vad det används för

  Glypressin injektionsvätska, lösning, innehåller det aktiva innehållsämnet terlipressinacetat.

  Glypressin används för behandling av blödande esofagusvaricer.

  Esofagusvaricer är utvidgade blodkärl som uppstår i matstrupen (esofagus) som en komplikation till leversjukdom. De kan brista och blöda vilket är ett allvarligt och livshotande tillstånd.

  När det aktiva innehållsämnet, terlipressin, injiceras i blodomloppet bryts det ner och frisätter en substans som kallas lysinvasopressin. Denna verkar på väggarna i blodkärlen och får dem att dra ihop sig och därmed hindra blodflödet till de påverkade venerna så att blödningen minskar.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Glypressin

  1 mg injektionsvätska, lösning
  terlipressinacetat
  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Glypressin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Glypressin
  3. Hur du använder Glypressin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Glypressin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Glypressin är och vad det används för

  Glypressin injektionsvätska, lösning, innehåller det aktiva innehållsämnet terlipressinacetat.


  Glypressin används för behandling av blödande esofagusvaricer.

  Esofagusvaricer är utvidgade blodkärl som uppstår i matstrupen (esofagus) som en komplikation till leversjukdom. De kan brista och blöda vilket är ett allvarligt och livshotande tillstånd.

  När det aktiva innehållsämnet, terlipressin, injiceras i blodomloppet bryts det ner och frisätter en substans som kallas lysinvasopressin. Denna verkar på väggarna i blodkärlen och får dem att dra ihop sig och därmed hindra blodflödet till de påverkade venerna så att blödningen minskar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Glypressin

  Använd inte Glypressin

  • om du är allergisk (överkänslig) mot terlipressinacetat eller något annat innehållsämne i Glypressin (anges i avsnitt 6).

  • om du är gravid

  Varningar och försiktighet

  • om du har högt blodtryck

  • om du lider av hjärtsjukdom

  • vid behandlig av barn och äldre patienter eftersom erfarenheten är begränsad i dessa åldersgrupper

  • om du har septiskchock; septisk chock är ett allvarligt tillstånd som inträffar då en kraftig infektion leder till lågt blodtryck och lågt blodflöde


  Tala med läkare innan du använder Glypressin om något av detta stämmer in på dig.


  Under behandling med Glypressin ska blodtryck, hjärtfrekvens och vätskebalans kontinuerligt övervakas.

  Andra läkemedel och Glypressin

  Tala om för läkare eller annan sjukvårdspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Det är mycket viktigt att du talar om för läkaren om du tar någon typ av hjärtmedicin (t ex propofol eller betablockerare) eftersom effekten av dessa kan öka om de tas samtidigt som Glypressin.

  Graviditet och amning

  Glypressin ska inte användas under graviditet.

  Glypressin bör inte användas vid amning eftersom det är okänt om Glypressin passerar över i modersmjölk.


  Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ej relevant. Glypressin används endast på sjukhus.

  Glypressin innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller 1,33 mmol (30,7 mg) natrium per ampull. Tala om för läkaren om du står på saltfattig kost.


  3. Hur du använder Glypressin

  Glypressin är ett läkemedel som används på sjukhus, och som enbart ska ges av kvalificerad personal.

  Lösningen injiceras intravenöst (direkt i blodet).


  Vanlig startdos av Glypressin vid plötslig blödning från esofagusvaricer är 2 mg. Ytterligare doser är vanligtvis 1-2 mg var fjärde timme tills blödningen har varit under kontroll i 24 timmar. Behandlig ska inte pågå mer än 48 timmar.


  Efter startdosen kan dosen justeras i förhållande till kroppsvikt eller eventuella biverkningar.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos 1-10 av 100 användare):

  • Huvudvärk

  • Bradykardi (mycket låg hjärtfrekvens)

  • Sammandragning av blodkärl (otillräckligt blodflöde till vävnad) som leder till i blekhet

  • Förhöjt blodtryck

  • Övergående buksmärta

  • Övergående diarré

  Mindre vanliga (förekommer hos 1-10 av 1000 användare):

  • Låg natriumhalt i blod om vätska inte övervakas

  • Ojämn hjärtfrekvens

  • Ökad puls

  • Bröstsmärta

  • Myokardinfarkt (hjärtattack)

  • Lungödem

  • Torsade de pointes (hjärtarytmi)

  • Hjärtsvikt, symtom är andfåddhet, trötthet och svullna anklar

  • Otillräckligt blodflöde till tarmarna

  • Perifer cyanos (blåaktig hudfärg på grund av låg syrehalt i blodet)

  • Värmevallningar

  • Andnöd och andningsinsufficiens (svårigheter att andas)

  • Övergående illamående

  • Övergående kräkning

  • Hudnekros (vävnadsskador)

  • Livmodersammandragningar

  • Minskat blodflöde genom livmodern

  Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 användare)

  - Dyspné (svårigheter att andas)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Glypressin ska förvaras

  Förvaradetta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Förvara ampullerna i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  En ampull med 8,5 ml innehåller 1 mg terlipressinacetat, motsvarande 0,85 mg terlipressin som aktiv substans.

  1 ml lösning innehåller 0,12 mg terlipressinacetat som aktiv substans.


  Övriga innehållsämnen är natriumklorid, ättiksyra, natriumacetattrihydrat, vatten för injektionsvätskor

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Produkten är en klar färglös lösning för injektion.


  Glypressin tillhandahålls i en förpackningsstorlek:

  5 ampuller à 8,5 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Ferring Läkemedel AB

  Box 4041

  203 11 Malmö


  Tillverkare:

  Ferring-Léčiva a.s.

  K Rybníku 475

  252 42 Jesenice near Prague

  Tjeckien


  Ferring GmbH

  Wittland 11

  D-24109 Kiel

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014–12-04


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.