Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Glucosine Filmdragerad tablett 625mg Plastburk, 180st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Glukosamin Varunummer: 024793 Apotekets varuid: 24271
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Glucosine är och vad det används för

  Glucosine innehåller glukosamin, som är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

  Glucosine används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledförslitning).

  Glukosamin som finns i Glucosine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Glucosine

  625 mg filmdragerade tabletter
  glukosamin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spar denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Glucosine är och vad det används för
  2. Innan du använder Glucosine
  3. Hur du använder Glucosine
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Glucosine ska förvaras
  6. Övriga upplysningar

  1. Vad Glucosine är och vad det används för

  Glucosine innehåller glukosamin, som är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

  Glucosine används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledförslitning).


  Glukosamin som finns i Glucosine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Innan du använder Glucosine

  Använd inte Glucosine

  Glucosine skall inte användas om man är överkänslig (allergisk) mot glukosamin eller något av övriga innehållsämnen i Glucosine. Glucosine skall inte heller användas om man är allergisk mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

  Var särskilt försiktig med Glucosine

  Glucosine skall inte användas av personer som är under 18 år.

  Om man har diabetes bör man rådgöra med läkare före användning av Glucosine och blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Ökad effekt av blodförtunnande läkemedel (t ex warfarin) under samtidig behandling med glukosamin har rapporterats. Sådan samtidig behandling skall därför övervakas extra noga.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar skall du inte använda Glucosine.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Glucosine påverkar inte förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av tabletterna bör du inte köra bil.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något innehållsämne i Glucosine

  Glucosine innehåller 78 mg natrium per tablett och detta ska beaktas av patienter som ordinerats diet med lågt natriuminnehåll.


  3. Hur du använder Glucosine

  Ta alltid Glucosine enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

  Startdos är 1 tablett 2 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen.

  Glucosine är inte avsett för behandling av akuta smärtsymtom.

  Vid symtomlindring kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen.

  Om du tagit för stor mängd av Glucosine

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Glucosine orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos 1 till 10 patienter av 100): Huvudvärk, dåsighet, halsbränna, magsmärta, diarré, förstoppning, illamående.


  Mindre vanliga (förekommer hos 1 till patienter av 1000): Hudutslag, klåda, rodnad.


  Sällsynt (förekommer hos 1 till 10 patienter av 10000): Yrsel


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): svullnad (angioödem)/nässelfeber, svullnad av armar och ben, försämrad blodsockerkontroll hos patienter med diabetes (sockersjuka), förhöjda leverenzymvärden, gulfärgning av hud och ögonvitor.


  Sluta ta Glucosine och kontakta omedelbart läkare om svullnad av till exempel ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja inträffar eller om nässelutslag tillsammans med andningssvårigheter uppträder.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. Hur Glucosine ska förvaras

  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Användes före utgångsdatum, som finns på förpackningen.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är glukosaminsulfat-natriumklorid motsvarande 625 mg glukosamin.

  Övriga innehållsämnen är povidon, vattenfri citronsyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), makrogol 6000, hypromellos och paraffin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glucosine filmdragerad tablett är en vit till beige tablett, oval, 8,5 x 19 mm.

  Förpackningsstorlekar: 60, 90 och 180 tabletter i plastburk med skruvlock.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Recip AB, Box 906, 170 09 Solna


  Telefon 020-35 05 05 (Kundinformation).

  E-post: info@recip.se


  Tillverkare

  Recipharm Stockholm AB, Lagervägen 7, 136 50 Jordbro.


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande namn:

  Glucosine (Sverige)

  Gluxine (Norge)


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2010-11-04


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.