Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Glucosine Filmdragerad tablett 400mg Plastburk, 180tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Glukosamin Varunummer: 011599 Apotekets varuid: 7792
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Glucosine är och vad det används för

  Glucosine innehåller glukosamin, som är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

  Glucosine används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledförslitning).

  Glukosamin som finns i Glucosine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Glucosine

  400 mg filmdragerade tabletter
  glukosamin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spar denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Glucosine är och vad det används för
  2. Innan du använder Glucosine
  3. Hur du använder Glucosine
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Glucosine ska förvaras
  6. Övriga upplysningar

  1. Vad Glucosine är och vad det används för

  Glucosine innehåller glukosamin, som är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

  Glucosine används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledförslitning).


  Glukosamin som finns i Glucosine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Innan du använder Glucosine

  Använd inte Glucosine

  Glucosine skall inte användas om man är överkänslig (allergisk) mot glukosamin eller något av övriga innehållsämnen i Glucosine. Glucosine skall inte heller användas om man är allergisk mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

  Var särskilt försiktig med Glucosine

  Glucosine skall inte användas av personer som är under 18 år.

  Om man har diabetes bör man rådgöra med läkare före användning av Glucosine och blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Ökad effekt av blodförtunnande läkemedel (t ex warfarin) under samtidig behandling med glukosamin har rapporterats. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför att kontrolleras noga när behandling med glukosamin inleds eller avslutas.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar skall du inte använda Glucosine.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Glucosine påverkar inte förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av tabletterna bör du inte köra bil.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något innehållsämne i Glucosine

  Glucosine innehåller 50 mg natrium per tablett och detta ska beaktas av patienter som ordinerats diet med lågt natriuminnehåll.


  3. Hur du använder Glucosine

  Ta alltid Glucosine enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

  Startdos är 1 tablett 3 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen.

  Glucosine är inte avsett för behandling av akuta smärtsymtom.

  Vid symtomlindring kan dosen sänkas till 1-2 tabletter dagligen.

  Om du använt för stor mängd av Glucosine

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kantakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkning, diarré eller förstoppning. Sluta ta glukosamin vid tecken på överdosering.

  Om du har glömt att använda Glucosine

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Glucosine orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än en patient av 100): Huvudvärk, dåsighet, halsbränna, magsmärta, diarré, förstoppning, illamående.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än en patient av 100 men hos fler än en patient av 1000): Hudutslag, klåda, rodnad.

  Biverkningar som förekommit i okänd frekvens: Kräkning, svullnad av ansikte, tunga eller hals (angioödem, se information nedan) nässelfeber, svullnad av anklar, ben och fötter, yrsel, försämrad blodsockerkontroll hos patienter med diabetes (sockersjuka) , förhöjda leverenzymvärden, gulsot.


  Sluta ta Glucosine och kontakta omedelbart läkare om symtom på angioödem som svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårighet att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter inträffar.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. Hur Glucosine ska förvaras

  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Användes före utgångsdatum, som finns på förpackningen.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är glukosaminsulfat-natriumklorid motsvarande 400 mg glukosamin. Övriga innehållsämnen är povidon, vattenfri citronsyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), makrogol 6000, hypromellos och paraffin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glucosine filmdragerad tablett är en vit till beige tablett, rund, välvd med en diamater på 12 mm. Förpackningsstorlekar: 60, 90, 180, 270 och 360 tabletter i plastburk med skruvlock.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Recip AB, Box 906, 170 09 Solna. Telefon 020-35 05 05 (Kundinformation).

  E-post: info@recip.se


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Glucosine (Sverige, Finland och Portugal)

  Gluxine (Norge)


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2009-07-14


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.