Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Glimepirid Sandoz Tablett 2mg Blister, 90tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Glimepirid Varunummer: 046614 Apotekets varuid: 17582
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ÄR GLIMEPIRID SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

  1 mg tabletter:

  Rosa, något marmorerade, avlånga, platta tabletter med fasade kanter och brytskåra på båda sidor och märkt ”G1” på en sida.

  2 mg tabletter:

  Gröna, något marmorerade, avlånga, platta tabletter med fasade kanter och brytskåra på båda sidor och märkt ”G2” på en sida.

  3 mg tabletter:

  Ljusgula, något marmorerade, avlånga, platta tabletter med fasade kanter och brytskåra på båda sidor och märkt ”G3” på en sida.

  Glimepirid Sandoz är ett blodsockersänkande läkemedel i tablettform. Läkemedlet tillhör gruppen sufonureider vilka sänker ditt blodsocker. Glimepirid Sandoz verkar genom att öka mängden insulin som frisätts från bukspottskörteln. Insulinet sänker sedan din blodsockernivå.

  Glimepirid Sandoz används för att behandla en speciell sorts diabetes (diabetes mellitus typ 2) då enbart diet, motion och viktreduktion inte gett tillräcklig effekt.

  Glimepirid som finns i Glimepirid Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Glimepirid Sandoz

  1 mg, 2 mg och 3 mg tabletter

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ÄR GLIMEPIRID SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR GLIMEPIRID SANDOZ
  3. HUR DU TAR GLIMEPIRID SANDOZ
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. FÖRVARING AV GLIMEPIRID SANDOZ
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Vad innehåller Glimepirid Sandoz ?

  Den aktiva substansen är glimepirid. En tablett innehåller 1 mg, 2 mg eller 3 mg glimepirid.


  Övriga innehållsämnen är:


  1 mg tablett:

  Laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon K30, röd järnoxid (E 172), mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.


  2 mg tablett:

  Laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon K30, gul järnoxid (E 172), indigokarmin (E132), mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.


  3 mg tablett:

  Laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon K30, gul järnoxid (E 172), mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Sandoz A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  Danmark

  1. VAD ÄR GLIMEPIRID SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

  Läkemedlets utseende:

  1 mg tabletter:

  Rosa, något marmorerade, avlånga, platta tabletter med fasade kanter och brytskåra på båda sidor och märkt ”G1” på en sida.


  2 mg tabletter:

  Gröna, något marmorerade, avlånga, platta tabletter med fasade kanter och brytskåra på båda sidor och märkt ”G2” på en sida.


  3 mg tabletter:

  Ljusgula, något marmorerade, avlånga, platta tabletter med fasade kanter och brytskåra på båda sidor och märkt ”G3” på en sida.

  Läkemedelsgrupp

  Glimepirid Sandoz är ett blodsockersänkande läkemedel i tablettform. Läkemedlet tillhör gruppen sufonureider vilka sänker ditt blodsocker. Glimepirid Sandoz verkar genom att öka mängden insulin som frisätts från bukspottskörteln. Insulinet sänker sedan din blodsockernivå.

  Vad används dåGlimepirid Sandoz för?

  Glimepirid Sandoz används för att behandla en speciell sorts diabetes (diabetes mellitus typ 2) då enbart diet, motion och viktreduktion inte gett tillräcklig effekt.


  Glimepirid som finns i Glimepirid Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR GLIMEPIRID SANDOZ

  Ta inte Glimepirid Sandoz:

  • om du är allergisk (överkänslig) motglimepirid eller andra sulfonureider (läkemedel som används för att sänka ditt blodsocker såsom glibenklamid) eller sulfonamider (läkemedel som används vid bakteriella infektioner såsom sulfametoxazol) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har insulinberoende diabetes (diabetes mellitus typ 1)

  • om du har ketoacidos (en diabeteskomplikation där syranivån i din kropp är förhöjd och du kan ha några av följande symtom: trötthet, sjukdomskänsla (illamående), ökat urineringsbehov och muskelstelhet)

  • om du befinner dig i diabeteskoma

  • om du lider av allvarlig njursjukdom

  • om du lider av en allvarlig leversjukdom


  Ta inte medicinen om något av ovanstående passar in på dig. Om du är osäker ska du tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Glimepirid Sandoz

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Glimepirid Sandoz om:

  • Du håller på att återhämta dig från en skada, operation, feberinfektion, eller från någon annan typ av stress, det kan bli nödvändigt att tillfälligt ändra behandlingen

  • Du har allvarlig lever- eller njurpåverkan

  Om du är osäker på om du lider av något av ovanstående, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Glimepirid Sandoz.  Hos patienter som saknar enzymet glukos-6-fosfat dehydrogenas kan sänkta hemoglobinnivåer samt nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi) förekomma.


  Behandling av personer under 18 år rekommenderas inte, eftersom det inte finns tillräcklig information om behandling av denna patientgrupp.  Viktig information om hypoglykemi (lågt blodsocker)

  När du tar Glimepirid Sandoz kan du få hypoglykemi (lågt blodsocker). Se nedan för ytterligare information om hypoglykemi, dess symtom och behandling.  Följande faktorer kan öka risken för hypoglykemi:

  • Undernäring, oregelbundna mattider, missat eller försenat födointag eller perioder av fasta

  • Dietförändringar

  • För hög dos Glimepirid Sandoz

  • Nedsatt njurfunktion

  • Allvarlig leversjukdom

  • Vissa hormonorsakade sjukdomar (såsom rubbningar i sköldkörteln, hypofysen eller binjurebarken)

  • Alkoholkonsumtion (speciellt om du hoppar över en måltid)

  • Samtidig användning av vissa andra mediciner (se Användning av andra läkemedel)

  • Om du ökar din fysiska aktivitet och inte äter tillräckligt eller om du äter mat med mindre kolhydratinnehåll än vanligt.


  Tecken på hypoglykemi

  • Hunger, huvudvärk, illamående, kräkningar, tröghet, trötthet, sömnstörningar, rastlöshet, aggresivitet, försämrad koncentrationsförmåga, sänkt vakenhetsgrad och reaktionsförmåga, depression, förvirring, tal- och synstörningar, sluddrigt tal, skakningar, partiell förlamning, sinnesförvirring, yrsel, hjälplöshet

  • Följande tecken kan också förekomma: svettningar, klibbig hud, oro, ökad hjärtfrekvens (hög puls), högt blodtryck, hjärtklappning, plötslig kraftig bröstsmärta som kan stråla ut (kärlkramp, hjärtrytmrubbning)


  Om blodsockernivåerna fortsätter att sjunka kan du råka ut för uttalad förvirring (delirium), kramper, förlorad självkontroll, ytlig andning, och långsammare hjärtfrekvens (låg puls) och du kan bli medvetslös. Ett allvarligt blodsockerfall kan likna en stroke.


  Behandling av hypoglykemi:

  I de flesta fall försvinner tecknen på sänkt blodsocker mycket snabbt när du intar socker i någon form, t ex sockerbitar, söt juice eller sockrat te. Du skall därför alltid ha med dig någon form av socker (t ex sockerbitar). Kom ihåg att konstgjorda sötningsmedel inte är effektiva. Kontakta din läkare eller uppsök sjukhus om du inte blir bättre av intag av socker eller om dina symtom återkommer.


  Laboratorietester

  Sockernivån i ditt blod eller i din urin skall kontrolleras regelbundet. Din läkare kan också vilja ta blodprover för att analysera dina blodceller och din leverfunktion.

  Intag av Glimepirid Sandoz med mat och dryck:

  Alkohol kan förstärka eller försvaga den blodsockersänkande effekten av Glimepirid Sandoz på ett oförutsägbart sätt.

  Graviditet

  Glimepirid Sandoz skall ej användas under graviditet.Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Amning

  Glimepirid Sandoz kan passera över i bröstmjölken. Glimepirid Sandoz skall inte användas vid amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner:

  Din koncentrations- och reaktionsförmåga kan försämras om ditt blodsocker är sänkt (hypoglykemi) eller förhöjt (hyperglykemi) eller om din syn försämras till följd av dessa tillstånd.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Rådråga din läkare om du kan köra bil om du:

  • ofta har episoder med hypoglykemi

  • har svaga, eller helt saknar, varningssignaler vid hypoglykemi

  Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Glimepirid Sandoz:

  Glimepirid Sandoz innehåller laktos. Om din läkare sagt att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  Andra läkemedel och Glimepirid Sandoz

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Din läkare kan vilja ändra doseringen av Glimepirid Sandoz om du tar andra läkemedel som kan försvaga eller förstärka Glimepirid Sandoz effekt på ditt blodsocker.


  Följande läkemedel kan öka Glimepirid Sandoz blodgsockersänkande effekt och leda till ökad risk för hypoglykemi (lågt blodsocker)

  • Andra läkemedel som används vid diabetesbehandling (såsom insulin, eller metformin)

  • Läkemedel vid behandling av smärta och inflammation (fenylbutazon, azapropazon och oxyfenbutazon och läkemedel innehållande acetylsalicylsyra)

  • Läkemedel som används vid behandling av urininfektioner (såsom långverkande sulfonamider)

  • Läkemedel som används vid behandling av bakterie- och svampinfektioner (tetracykliner, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinelonantibiotika, klaritromycin)

  • Läkemedel som hämmar blodkoagulation (kumarinderivat såsom warfarin)

  • Läkemedel som främjar muskeluppbyggnad (anabola steroider)

  • Läkemedel som används vid ersättning av manligt könshormon

  • Läkemedel vid behandling av depression (fluoxetin, MAO-hämmare)

  • Läkemedel mot höga kolesterolnivåer (fibrater)

  • Läkemedel mot högt blodtryck (ACE-hämmare) Läkemedel som kallas antiarytmika och som används för att kontrollera onormal hjärtrytm (disopyramid)

  • Läkemedel vid behandling av gikt (allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon)

  • Läkemedel vid behandling av cancer (cyclofosfamid, ifosfosamid och trofosfamid)

  • Läkemedel som används för viktminskning (fenfluramin)

  • Läkemedel som ökar blodcirkulationen när de ges i hög dos genom intravenös infusion (pentoxifyllin)

  • Läkemedel vid behandling av nasala allergier såsom hösnuva (tritoqualin)

  • Läkemedel kallade sympatikolytiska läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck, hjärtsvikt eller vid symtom från prostatan


  Följande läkemedel kan sänka Glimepirid Sandoz blodsockersänkande effekt. Detta kan leda till en ökad risk för hyperglykemi (hög blodsockernivå):

  • Läkemedel som innehåller kvinnliga könshormoner (östrogener, progestogener)

  • Läkemedel som verkar vätskedrivande (tiazider, diuretika)

  • Läkemedel som stimulerar sköldkörteln (såsom levotyroxin)

  • Läkemedel vid behandling av allergi och inflammation (glukokortikoider)

  • Läkemedel vid behandling av allvarlig psykisk störning (klorpromazin och andra fentiazinderivat)

  • Läkemedel som används för att öka hjärtfrekvensen, för att behandla astma eller nästäppa, hosta och förkylnig, för att behandla övervikt, eller läkemedel som används under livshotande situationer (adrenalin och sympatomimetikum)

  • Läkemedel vid behandling av höga kolesterolnivåer (nikotinsyra)

  • Läkemedel vid långvarig behandling av förstoppning (laxermedel)

  • Läkemedel vid behandling av krampanfall (fenytoin)

  • Läkemedel vid behandling av oro och sömnproblem (barbiturater)

  • Läkemedel vid behandling av ökat tryck i ögat (acetazolamid)

  • Läkemedel vid behandling av högt blodtryckeller vid behandling av lågt blodsocker (diazoxid)

  • Läkemedel vid behandling av infektioner, tuberkulos (rifampicin)

  • Läkemedel vid behandling av allvarliga låga blodsockernivåer (glukagon)


  Följande läkemedel kan antingen förstärka eller försvaga Glimepirid Sandoz blodsockersänkande effekt:

  • Läkemedel vid behandling av magsår (så kallade H2-antagonister)

  • Läkemedel vid behandling av högt blodtryck eller hjärtsvikt såsom betablockerare, klonidin, guanetidin och reserpin. Dessa läkemedel kan även dölja tecknen på hypoglykemi, så speciella försiktighetsåtgärder skall iakttas när dessa används


  Glimepirid Sandoz kan antingen förstärka eller försvaga effekten av följande läkemedel:

  • Läkemedel som hämmar blodkoagulering (kumarinderivat såsom warfarin)


  3. HUR DU TAR GLIMEPIRID SANDOZ

  Doseringsanvisning

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Användning av detta läkemedel

  • Läkemedlet tas via munnen, precis före eller i samband med dagens första mål (vanligen frukost). Om du inte äter frukost skall du ta tabletterna enligt den anvisning som du fått av din läkare. Det är viktigt att inte hoppa över någon måltid när du använder Glimepirid Sandoz.

  • Tabletterna skall sväljas hela tillsammans med minst ett halvt glas vatten. Tabletterna får inte krossas eller tuggas


  Doseringsanvisning

  Doseringen av Glimepirid Sandoz beror på dina behov, ditt tillstånd samt resultat av blod- och urinsockertest och bestäms av din läkare. Ta inte fler tabletter än vad din läkare ordinerat.

  • Vanlig startdos är en tablett Glimepirid Sandoz 1 mg dagligen

  • Om nödvändigt så kan din läkare öka dosen efter 1-2 veckors behandling

  • Den maximalt rekommenderade dosen är 6 mg dagligen

  • Kombinationsbehandling med glimepirid plus metformin eller med glimepirid plus insulin kan bli aktuell. I dessa fall kommer din läkare bestämma lämplig dos av glimepirid, metformin eller insulin för dig

  • Om din vikt ändras eller om din livsstil förändras eller om du är stressad skall du informera din läkare; det kan bli nödvändigt att justera dosen.

  • Om du tycker att effekten av ditt läkemedel är för svag eller för stark, ska du inte ändra doseringen själv utan att först rådfråga din läkare

  Om du har tagit för stor mängd av Glimepirid Sandoz

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har tagit för stor mängd Glimepirid Sandoz eller en extra dos finns det risk för hypoglykemi (tecken på hypoglykemi se avsnitt 2 - Varningar och försiktighet) och därför skall du omedelbart få i dig tillräckligt med socker (t ex sockerbitar, söt juice, sockrat te) samt genast kontakta läkare. Vid behandling av hypoglykemi hos barn som av olyckshändelse fått i sig Glimepirid Sandoz är det viktigt att mängden socker bestäms noggrant för att undvika att farlig hyperglykemi uppstår. Personer som är medvetslösa skall inte ges mat eller dryck.

  Eftersom hypoglykemin kan vara ihållande är det viktigt att patienten är under noggrann kontroll tills faran är över. Inläggning på sjukhus kan vara nödvändigt, om inte annat som försiktighetsåtgärd. Tag med förpackning eller eventuella kvarvarande tabletter så att läkaren vet vad du tagit.

  Allvarliga fall av hypoglykemi med medvetslöshet och allvarlig påverkan på nervsystemet kräver omedelbar medicinsk behandling och inläggning på sjukhus. Det bör alltid finnas en införstådd person som kan kontakta läkare vid nödsituationer.

  Om du glömt att ta Glimepirid Sandoz:

  Om du glömmer ta en dos, ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

  Om du slutar att ta Glimepirid Sandoz

  Om du avbryter eller avslutar behandling bör du vara medveten om att önskad blodsockersänkande effekt ej kan uppnås och att sjukdomen kan förvärras igen. Fortsätt att använda Glimepirid Sandoz tills din läkare berättar att du kan sluta behandlingen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Tala omedelbart om för din läkare om du upplever några av följande symtom:

  • Allergiska reaktioner (vaskulit, som är inflammation av blodkärl, ofta med hudutslag) som kan utvecklas till allvarliga reaktioner med andningssvårigheter, blodtrycksfall och ibland även chock.

  • Onormal leverfunktion inklusive gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot), problem med gallutsöndring (gallstas), leverinflammation (hepatit) eller leversvikt

  • Allergiska hudreaktioner (överkänslighet) såsom klåda, utslag, nässelfeber och ljusöverkänslighet. En del lindriga allergiska reaktioner kan utvecklas till allvarliga reaktioner.

  • Allvarlig hypoglykemi med medvetslöshet, anfall eller koma


  Vissa patienter upplevde följande biverkningar under behandling med Glimepirid Sandoz:  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • Lägre blodsockerhalt (hypoglykemi) än normalt (se avsnitt 2 Varningar och försiktighet)

  • Minskning av antalet blodceller:

  o Blodplättar (ökar risken för blödning eller riken för blåmärken)

  o Vita blodkroppar (ökar infektionsrisken)

  o Röda blodkroppar (huden kan bli blek och svaghet eller andnöd kan uppstå)

  Dessa problem blir i regel bättre så fort du slutar att använda Glimepirid Sandoz


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Allergiska reaktioner (inklusive vaskulit, som är inflammation av blodkärl, ofta med hudutslag) som kan utvecklas till allvarliga reaktioner med andningssvårigheter, blodtrycksfall och ibland även chock. Om du upplever några av dessa symtom skall du omedelbart kontakta läkare

  • Onormal leverfunktion inklusive gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot), problem med gallutsöndring (gallstas), leverinflammation (hepatit) eller leversvikt. Om du upplever några av dessa symtom skall du omedelbart kontakta läkare

  • Illamående, kräkningar, diarré, mättnadskänsla eller uppsvälld mage, buksmärtor

  • Minskning av natriumhalten i blodet (synsvid blodanalyser)


  Övriga biverkningar omfattar:

  • Allergiska hudreaktioner (överkänslighet) såsom klåda, utslag, nässelfeber och ljusöverkänslighet. En del lindriga allergiska reaktioner kan utvecklas till allvarliga reaktioner med svälj- eller andningssvårigheter, uppsvullnad av läppar, svalg eller tunga. Om du får någon av dessa symtom skall du därför omedelbart kontakta läkare.

  • Allergiska reaktioner mot sulfonureider, sulfonamider eller liknande läkemedel kan inträffa

  • Synstörningar kan uppträda i början av behandlingen p.g.a. förändringar i blodsockernivåerna. Detta problem förbättras dock.

  • Förhöjda leverenzymnivåer

  • Allvarlig, ovanlig blödning eller blåmärken under huden


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  5. FÖRVARING AV GLIMEPIRID SANDOZ

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar:

  Genomskinlig PVC/PE/PVDC/Aluminium blister med 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 200 och 100x1 tabletter.

  Vit PP tablettburk med lock av LDPE eller MDPE med 100 och 250 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Belgien: Glimepiride Sandoz

  Danmark: Stapiride

  Frankrike: GLIMEPIRIDE Sandoz

  Italien: Glimepiride Sandoz

  Nederländerna: Glimepiride Sandoz

  Storbritannien: Glimepiride 1mg Tablets, Glimepiride 2mg Tablets, Glimepiride 3mg Tablets, Glimepiride 4mg Tablets

  Sverige: Glimepirid Sandoz

  Tyskland: Glimepirid Sandoz  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-08-15

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.