Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Gemadol Depotkapsel, hård 200mg Blister, 100depotkapslar

259:20

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Tramadol Varunummer: 000656 Apotekets varuid: 12605
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD GEMADOL DEPOTKAPSLAR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Gemadol depotkapslar används för att behandla måttlig till svår smärta (till exempel efter en operation eller efter en skada).

  Tramadolhydroklorid som finns i Gemadol depotkapslar kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Svälj kapslarna hela med vatten, utan att tugga.

  Om du har svårt att svälja, kan du öppna kapslarna. Du måste öppna dem mycket försiktigt genom att dra och vrida varje ände över en sked så att alla korn hamnar i skeden. Tugga inte. Svälj alla korn med vatten.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Gemadol

  50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg depotkapsel
  tramadolhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

  • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD GEMADOL DEPOTKAPSLAR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU TAR GEMADOL DEPOTKAPSLAR
  3. HUR DU TAR GEMADOL DEPOTKAPSLAR
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR GEMADOL DEPOTKAPSLAR SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD GEMADOL DEPOTKAPSLAR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Gemadol depotkapslar tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika, allmänt kända som smärtstillande eller smärtlindrande medel. Den aktiva substansen tramadolhydroklorid hindrar smärtsignalen från att skickas till hjärnan och verkar också i hjärnan, vilket gör att smärtan inte känns. Detta innebär inte att Gemadol depotkapslar stoppar smärtan i sig, men du kommer inte att känna den lika mycket.

  Gemadol depotkapslar används för att behandla måttlig till svår smärta (till exempel efter en operation eller efter en skada).


  Tramadolhydroklorid som finns i Gemadol depotkapslar kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU TAR GEMADOL DEPOTKAPSLAR

  Använd inte Gemadol depotkapslar:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot tramadolhydroklorid eller mot något av övriga innehållsämnen och får hudutslag, svullnad i ansikte eller andningssvårigheter (se avsnitt 6 "Övriga upplysningar")

  • om du tar, eller under de senaste två veckorna har tagit, monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) för att behandla depression (se avsnitt 2, "Intag av andra läkemedel")

  • om du lider av epilepsi som inte är väl kontrollerad med behandling

  • om du har druckit alkohol och känner dig yr eller berusad

  • om du har tagit mer än föreskriven dos av sömntabletter, antipsykotika, antidepressiva (antipsykotika och antidepressiva är läkemedel som påverkar sinnestämning/humör) eller andra smärtstillande medel, som kan sakta ner din andning och reaktionsförmåga

  Var särskilt försiktig med Gemadol depotkapslar

  • Vid långtidsbehandling kan i sällsynta fall beroende utvecklas.

  • I sällsynta fall kan Gemadol depotkapslar orsaka krampanfall. Risken ökar om rekommenderad dagsdos överskrids eller om du samtidigt tar antidepressiva eller antipsykotiska medel.

  • Om du har en tendens för läkemedelsberoende eller missbruk bör du endast ta Gemadol depotkapslar under kortare perioder. Informera din läkare om detta eftersom han/hon då kan vilja följa din smärtbehandling noggrannare.

  • Du bör inte ta Gemadol depotkapslar för behandling av abstinenssymtom vid läkemedelsberoende.


  Innan du tar Gemadol depotkapslar måste du informera din läkare:

  • om du är gravid eller ammar.

  • om du har tagit Gemadol depotkapslar eller annat läkemedel som innehåller tramadol under en längre period.

  • om du är beroende av morfin.

  • om du har fått en allergisk reaktion mot något morfinliknande läkemedel.

  • om du har kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion.

  • om du nyligen har fått en skallskada eller har mycket svår huvudvärk som gör dig illamående.

  • om du har haft krampanfall eller lider av epilepsi.

  • om du har astma eller andningssvårigheter.

  • om du tar andra läkemedel.

  • om du kommer att behöva opereras under narkos.


  Om något av ovanstående gäller dig måste du informera din läkare eftersom han/hon då kan besluta att ändra din behandling.

  Intag av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  • Ta inte Gemadol depotkapslar samtidigt som, eller inom 14 dagar efter att du tagit, så kallade monoaminoxidashämmare (moklobemid eller fenelzin mot depression, selegilin mot Parkinsons sjukdom).

  • Den smärtlindrande effekten av Gemadol depotkapslar kan minska och verkningstiden kan förkortas om du samtidigt tar andra läkemedel som innehåller:

   • Karbamazepin (mot epilepsi)

   • Buprenorfin, nalbufin eller pentazocin (smärtstillande)

   • Ondansetron (mot illamående)

   Din läkare kommer tala om för dig om du ska ta Gemadol depotkapslar och i vilken dos.

  • Risken för biverkningar ökar om du tar vissa antidepressiva medel. Gemadol depotkapslar kan påverka dessa läkemedel och du kan uppleva symtom som ofrivilliga, rytmiska sammandragningar av muskler, inklusive de muskler som kontrollerar ögats rörelser, oro, svår svettning, skakningar, överdrivna reflexer, ökad muskelspänning och kroppstemperatur över 38°C. Informera din läkare om du tar dessa mediciner.

  • Risken för biverkningar ökar om du tar läkemedel som kan orsaka kramper (anfall), såsom vissa antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Risken för att få ett anfall kan öka om du samtidigt tar Gemadol depotkapslar. Din läkare talar om för dig om Gemadol depotkapslar är rätt för dig.

  • Läkemedel som verkar på nervsystemet såsom sömnmedel, lugnande medel, och smärtstillande medel kan göra att du känner dig dåsig och svimfärdig om de tas tillsammans med Gemadol depotkapslar.

  • Antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel), såsom warfarin. Effekten av dessa läkemedel kan påverkas om du samtidigt tar Gemadol depotkapslar.
   Tala om för din läkare eller tandläkare om du tar någon av dessa mediciner.


  Användning av Gemadol depotkapslar med mat och dryck

  Du kan ta Gemadol depotkapslar med eller utan föda. Drick inte alkohol under behandling med detta läkemedel.

  Graviditet och amning

  Gemadol depotkapslar bör inte tas under graviditet eller under amning. Detta beror på att det ännu inte är känt hur säkert det är att ta detta läkemedel om du är gravid.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Kontakta din läkare om du blir gravid under din behandling.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Gemadol depotkapslar kan orsaka dåsighet, särskilt i kombination med alkohol, antihistaminer och andra läkemedel som kan orsaka dåsighet. Kör inte bil eller använd maskiner om du inte vet hur Gemadol depotkapslar påverkar dig.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något innehållsämne i Gemadol depotkapslar

  Detta läkemedel innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel


  3. HUR DU TAR GEMADOL DEPOTKAPSLAR

  Dosering för vuxna:

  Ta alltid Gemadol depotkapslar enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig startdos är 50-100 mg två gånger dagligen, morgon och kväll. Din läkare kan öka denna dos upp till 150-200 mg två gånger dagligen beroende på dina behov. Du ska normalt ta Gemadol depotkapslar var 12:e timme, vid samma tid varje morgon och kväll.


  Dosen bör anpassas till hur svår smärta du har och din individuella smärtkänslighet. Vanligtvis bör du ta den lägsta dosen som ger smärtlindring. Den maximala dosen är vanligtvis 400 mg dagligen.


  Dosering för barn och ungdomar:

  Över 12 år - som för vuxna (se ovan).

  Under 12 år - Gemadol depotkapslar ska inte användas av barn under 12 år.


  Dosering till äldre patienter:

  För äldre patienter (över 75 år) kan det ta längre tid för tramadol att försvinna ur kroppen. Om detta berör dig kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.


  Allvarlig lever- eller njursvikt/dialyspatienter:

  Patienter med allvarlig lever- och/eller njursvikt, ska inte ta Gemadol depotkapslar. Om du har en mild eller måttlig lever- och/eller njursvikt, kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.


  Fråga din läkare eller apotekspersonal om:

  • du är osäker på hur många kapslar du ska ta eller när du ska ta dem


  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om:

  • du tycker att effekten är för stark eller för svag

  Svälj kapslarna hela med vatten, utan att tugga.


  Om du har svårt att svälja, kan du öppna kapslarna. Du måste öppna dem mycket försiktigt genom att dra och vrida varje ände över en sked så att alla korn hamnar i skeden. Tugga inte. Svälj alla korn med vatten.

  Om du har tagit för stor mängd Gemadol depotkapslar

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Gemadol depotkapslar

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Gemadol depotkapslar

  Avbryt eller avsluta inte din behandling med Gemadol depotkapslar, eller sänk dosen, utan att först kontakta din läkare. Som regel uppkommer inga följdeffekter när behandling med Gemadol depotkapslar avslutas. I sällsynta fall har dock patienter mått dåligt, om de under längre tid behandlats med Gemadol depotkapslar och sedan plötsligt avbrutit behandlingen. Man kan känna oro, ångest, nervositet eller bli darrig. Man kan bli hyperaktiv, drabbas av sömnsvårigheter eller mag- och tarmbesvär. Om du skulle råka ut för någon av dessa följdverkningar, när du avslutat din behandling med Gemadol depotkapslar, ska du kontakta läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Gemadol depotkapslar orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  De allvarligaste biverkningarna som kan förekomma är allergisk reaktion (andnöd, väsande andningsljud och svullnad av ansikte eller hals), anafylaktisk reaktion (en mycket kraftig allergisk reaktion som leder till andnöd, förändringar i puls, matthet, kollaps eller medvetslöshet på grund av blodtrycksfall) eller krampanfall. Om du får något av dessa symtom ska du omedelbart sluta ta Gemadol depotkapslar och kontakta din läkare.


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

  • Yrsel

  • Kräkningar och illamående.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare men hos färre än 1 av 10 användare)

  • Huvudvärk

  • Dåsighet, sömnighet (trötthet)

  • Förstoppning, muntorrhet

  • Svettning


  Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare men hos färre än 1 av 100 användare)

  • Snabb puls, hjärtklappning, plötsligt blodtrycksfall. Dessa biverkningar kan speciellt uppstå vid intravenös tillförsel och hos patienter som är under fysisk stress.

  • Klåda, hudutslag

  • Kväljning, känsla av uppsvälldhet


  Sällsynta (förekommer hos fler än 1 av 10000 användare men hos färre än 1 av 1000 användare)

  • Allergiska reaktioner såsom andnöd, väsande andningsljud, svullnad i ansikte eller hals.

  • Anafylaktisk reaktion (en mycket kraftig allergisk reaktion)

  • Aptitförändringar

  • Psykisk påverkan såsom förändringar i humör, aktivitetsnivå och uppfattningsförmåga. Hallucinationer, förvirring, rastlöshet, sömnstörningar och mardrömmar.

  • Krampanfall

  • Stickande känsla och skakningar

  • Långsam puls, ökat blodtryck

  • Muskelsvaghet

  • Blåstömningsbesvär (svårt eller smärtsamt att kasta vatten)

  • Dimsyn


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare inklusive enstaka fall)

  • Blodvallningar

  • Yrsel

  • Astma och andnöd

  • Förhöjda leverenzymer


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • minskning av blodsockernivå


  Abstinenssymtom såsom oro, ångest, nervositet, sömnsvårigheter, rastlöshet, darrningar och mag- tarmbesvär (se avsnitt 3. Hur du tar Gemadol depotkapslar).


  Om några biverkningar blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR GEMADOL DEPOTKAPSLAR SKA FÖRVARAS

  • Förvaras vid högst 25 °C.

  • Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  • Använd Gemadol depotkapslar före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration


  Den aktiva substansen är tramadolhydroklorid.

  Gemadol 50 mg depotkapsel innehåller 50 mg tramadolhydroklorid

  Gemadol 100 mg depotkapsel innehåller 100 mg tramadolhydroklorid

  Gemadol 150 mg depotkapsel innehåller 150 mg tramadolhydroklorid

  Gemadol 200 mg depotkapsel innehåller 200 mg tramadolhydroklorid


  Övriga innehållsämnen är:

  sockerpellets (sackaros och majsstärkelse)

  kolloidal vattenfri kiseldioxid

  etylcellulosa

  shellack

  talk.


  Kapselskalet innehåller:

  gelatin

  titandioxid (E171)

  50 och 150 mg kapslarna innehåller även gul järnoxid (E172) och indigotin (E132)

  200 mg kapslarna innehåller även gul järnoxid (E172)


  Bläcket innehåller:

  shellack

  svart järnoxid (E172)

  propylenglykol

  ammoniumhydroxid

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Depotkapsel.

  Gemadol 50 mg depotkapslar är mörkgröna och märkta T50SR.

  Gemadol 100 mg depotkapslar är vita och märkta T100SR.

  Gemadol 150 mg depotkapslar är mörkgröna och märkta T150SR.

  Gemadol 200 mg depotkapslar är gula och märkta T200SR.


  Detta läkemedel är i form av en depotkapsel. Kapslarna frisätter den aktiva substansen under en längre tid.


  Alla kapslar är förpackade i PVC/PVDC - aluminiumblister som innehåller 10 kapslar. Varje förpackning innehåller 1, 2, 3, 5, 6 eller 10 blister, dvs. varje förpackning innehåller 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 kapslar per förpackning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna


  Tillverkare

  Temmler Pharma GmbH & Co. KG

  Temmlerstrasse 2

  35039 Marburg

  Tyskland


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  UK/H/0225/001-004

  Österrike

  Adamon SR x mg-Kapseln

  Belgien


  Tradonal Retard x mg, gélules à libération prolongée

  Tradonal Retard x mg, capsules met verlengde afgifte, hard

  Tradonal Retard x mg, Hartkapseln, retardiert


  Danmark

  Gemadol Retard

  Frankrike

  Zamudol LP x mg, gélule à libération prolongée

  Tyskland

  Travex retard x mg Hartkapseln, retardiert

  Italien

  Tradonal SR x mg 30/60 capsule rigide rilascio prolungato

  Luxemburg


  Tradonal Retard x mg, gélules à liberation prolongée

  Tradonal Retard x mg, capsules met verlengde afgifte, hard

  Tradonal Retard x mg, Hartkapseln, retardiert


  Nederländerna

  Tramadol Retard x mg

  Portugal

  Travex Cápsula dura de libertação prolongada

  Spanien

  Tradonal retard x mg cápsulas duras de liberación prolongada

  Sverige

  Gemadol x mg depotkapsel hård

  Storbritannien

  Zamadol SR x mg prolonged-release hard capsules


  UK/H/0301/001-004

  Tyskland

  Amadol Retard x mg Hartkapseln, retardiert

  Slovakien

  Adamon SR x mg, tvrdé kapsule s predĺženým uvoľňovaním

  Storbritannien

  Tramquel SR x mg prolonged-release hard capsules


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014-02-19

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.