Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

GastroGard Oral pasta 370mg/g Plastspruta, 7x6.16g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Omeprazol Varunummer: 018230 Apotekets varuid: 17253
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För behandling och förebyggande av magsår.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  GastroGard

  Oralpasta 370 mg/g för häst

  Användarinformation

  För behandling och förebyggande av magsår.

  2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

  Varje gram GastroGard innehåller:

  Aktivt innehållsämne:

  Omeprazol 370 mg

  Hjälpämnen:

  Gul järnoxid (E172) 2 mg

  3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Merial S.A.S.

  29 avenue Tony Garnier

  69007 Lyon

  Frankrike

  Tillverkare:

  Merial

  4, Chemin du Calquet

  31300 Toulouse

  Frankrike

  4. DJURSLAG

  Häst.

  5. INDIKATION(ER)

  För behandling och förebyggande av magsår.

  6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

  Behandling av magsår: 4 mg omeprazol per kg kroppsvikt en gång per dag i 28 dagar, följt av 1 mg omeprazol per kg kroppsvikt en gång per dag i 28 dagar för att hindra återfall av magsår. Vid återfall bör hästen åter behandlas med dosen 4 mg/kg kroppsvikt.

  Förebyggande behandling av magsår: 1 mg omeprazol per kg kroppsvikt en gång per dag.

  7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

  För oraladministrering.

  GastroGard kan användas på hästar av olika raser och under olika inhysningsförhållanden. Föl från 4 veckors ålder och som väger mer än 70 kg och hingstar i avel kan behandlas.

  Behandlingen bör även kombineras med ändrade skötsel- och träningsförhållanden (se vidare under ”Särskilda försiktighetsmått vid användning”).

  8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  För att ge GastroGard i dosen 4 mg omeprazol per kg kroppsvikt skall sprutans kolv ställas in på rätt dos för hästens vikt. Varje dosmarkering på sprutans kolv ger tillräckligt med omeprazol för att behandla 100 kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till en behandling av en häst vägande 575 kg vid dosen 4 mg omeprazol per kg kroppsvikt.

  För att ge GastroGard i dosen 1 mg omeprazol per kg ställs sprutans kolv in på den dos som motsvarar en fjärdedel av hästens kroppsvikt. Vid denna dos, ger varje dosmarkering på sprutan tillräckligt med omeprazol för att behandla 400 kg kroppsvikt. För att t.ex. behandla en häst som väger 400 kg, ställs sprutans kolv in på 100 kg.

  9. KONTRAINDIKATIONER

  Får inte användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

  Inte rekommenderat för djur under 4 veckors ålder eller som väger mindre än 70 kg.

  10. BIVERKNINGAR

  Det finns inga kända biverkningar. Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  11. KARENSTIDER

  Slakt: 1 dygn.

  Skall ej användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

  12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 30 °C.

  Sätt tillbaka locket efter användning.

  Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

  13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Häst

  Stress (inklusive hård träning och tävling), utfodring, skötsel och djurhållning i övrigt har förknippats med uppkomsten av magsår hos häst. Genom att förändra sättet att sköta djuren kan man minska de magsårsframkallande faktorerna. Minskad stress, täta utfodringsintervall, ökat intag av grovfoder och tillgång till bete bör eftersträvas för att minska risken för magsår hos häst.

  Personer som administrerar läkemedlet till djur

  Eftersom denna produkt i sällsynta fall kan orsaka överkänslighet så bör direktkontakt med hud och ögon undvikas. Använd engångshandskar, och ät och drick inte vid hantering och administrering av produkten. Tvätta händer och exponerad hud efter användning. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med rent rinnande vatten och kontakta läkare. Personer som utvecklar en reaktion efter kontakt med produkten skall undvika att hantera produkten i framtiden.

  Användning under dräktighet och laktation

  Laboratoriestudier utförda på råtta och kanin har inte gett upphov till fosterskadande effekter.

  Produkten skall inte användas till dräktiga eller lakterande ston då studier saknas.

  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

  Omeprazol kan fördröja utsöndring av warfarin. Inga andra interaktioner med mediciner som rutinmässigt används på hästar är att vänta, även om interaktion med läkemedel som metaboliseras av leverenzymer inte helt kan uteslutas.

  Överdosering

  Daglig giva av omeprazol i doser upp till 20 mg/kg under 91 dagar har inte gett upphov till biverkningar hos vuxna hästar eller föl äldre än 2 månader.

  Daglig giva av omeprazol i doser upp till 12 mg/kg under 71 dagar har ej gett upphov till biverkningar på hingstar i avel. Ingen negativ effekt på spermakvalité eller sexuellt beteende kunde ses.

  Daglig giva av omeprazol i doser upp till 40 mg/kg under 21 dagar har inte gett upphov till biverkningar hos vuxna hästar.

  14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Datum för senaste översyn av bipacksedeln

  2013-09-25.
Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.