Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ganfort Ögondroppar, lösning 0,3mg/ml+5mg/ml Plastflaska, 3x3ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Timolol, Bimatoprost Varunummer: 052414 Apotekets varuid: 15550
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad GANFORT är och vad det används för

  GANFORT innehåller två olika aktiva substanser (bimatoprost och timolol) som båda sänker trycket i ögat. Bimatoprost tillhör en grupp läkemedel som kallas prostamider, den är en prostaglandinanalog. Timolol tillhör en grupp läkemedel som kallas för betablockerare.

  Dina ögon innehåller en klar, vattenaktig vätska som försörjer insidan av ögat med näring. Vätska dräneras kontinuerligt ut ur ögat och ny vätska bildas för att ersätta den. Om vätskan inte kan dräneras ut ur ögat tillräckligt snabbt, byggs trycket i ögat upp och kan till slut skada din syn. (Detta är en sjukdom som kallas glaukom.) GANFORT verkar genom att reducera produktionen av vätska och öka dränaget av vätska. På så sätt sänks trycket i ögat.

  GANFORT ögondroppar används för att behandla högt tryck i ögat hos vuxna, inklusive äldre. Det höga trycket kan leda till glaukom. Din läkare skriver ut GANFORT om andra ögondroppar som innehåller betablockerare eller prostaglandinanaloger inte har gett tillräckligt stor effekt på egen hand.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  GANFORT

  0,3 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning
  bimatoprost/timolol
  bensalkoniumklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad GANFORT är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder GANFORT
  3. Hur du använder GANFORT
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur GANFORT ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad GANFORT är och vad det används för

  GANFORT innehåller två olika aktiva substanser (bimatoprost och timolol) som båda sänker trycket i ögat. Bimatoprost tillhör en grupp läkemedel som kallas prostamider, den är en prostaglandinanalog. Timolol tillhör en grupp läkemedel som kallas för betablockerare.


  Dina ögon innehåller en klar, vattenaktig vätska som försörjer insidan av ögat med näring. Vätska dräneras kontinuerligt ut ur ögat och ny vätska bildas för att ersätta den. Om vätskan inte kan dräneras ut ur ögat tillräckligt snabbt, byggs trycket i ögat upp och kan till slut skada din syn. (Detta är en sjukdom som kallas glaukom.) GANFORT verkar genom att reducera produktionen av vätska och öka dränaget av vätska. På så sätt sänks trycket i ögat.


  GANFORT ögondroppar används för att behandla högt tryck i ögat hos vuxna, inklusive äldre. Det höga trycket kan leda till glaukom. Din läkare skriver ut GANFORT om andra ögondroppar som innehåller betablockerare eller prostaglandinanaloger inte har gett tillräckligt stor effekt på egen hand.


  2. Vad du behöver veta innan du använder GANFORT

  Använd inte GANFORT ögondroppar, lösning:

  • om du är allergisk mot bimatoprost, timolol, betablockerare eller något av övriga innehållsämnen i GANFORT (som anges i avsnitt 6)

  • om du har eller har haft andningsbesvär såsom astma, allvarlig kronisk obstruktiv bronkit (allvarlig lungsjukdom som kan leda till väsande andning, andningssvårigheter och/eller långvarig hosta)

  • om du har hjärtproblem såsom låg hjärtfrekvens, hjärtblock eller hjärtsvikt.

  Varningar och försiktighet

  Informera din läkare innan du använder detta läkemedel om du har eller har haft:


  • kranskärlssjukdom (symtomen kan omfatta bröstsmärtor eller tryck över bröstet, andfåddhet eller kvävningskänsla), hjärtsvikt, lågt blodtryck

  • störd hjärtrytm såsom långsam hjärtrytm

  • andningsproblem, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  • dålig blodcirkulation såsom Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom

  • överaktiv sköldkörtel eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på sköldkörtelsjukdom

  • diabetes eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på lågt blodsocker

  • allvarlig allergisk reaktion

  • lever eller njurproblem

  • problem med ögats yta

  • avlossning av något av de olika lagren inuti ögongloben efter operation som gjorts för att sänka trycket i ögat

  • kända riskfaktorer för makulaödem (svullnad av näthinnan i ögat vilket leder till nedsatt syn), t.ex. operation mot grå starr.

  Om du ska få bedövning eller narkos för ett kirurgiskt ingrepp ska du berätta för läkaren att du tar GANFORT, eftersom timolol kan förändra effekten av vissa läkemedel som används vid bedövning och narkos.

  GANFORT kan orsaka att ögonfransarna blir mörkare och växer och även göra så att huden runt ögonlocket mörknar. Färgen på iris kan också bli mörkare med tiden. Dessa förändringar kan vara beständiga. Förändringen kan bli mer märkbar om bara ena ögat behandlas. GANFORT kan orsaka hårväxt vid kontakt med hudytan.


  Barn och ungdomar

  GANFORT ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och GANFORT

  GANFORT kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som du tar, inklusive andra ögondroppar som används för att behandla glaukom.Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda mediciner som sänker blodtrycket, hjärtmediciner, mediciner som behandlar diabetes, kinidin (används för att behandla hjärtbesvär och vissa typer av malaria) eller mediciner som behandlar depression som kallas fluoxetin och paroxetin.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekpersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte GANFORT när du är gravid, om inte din läkare särskilt rekommenderar det.


  GANFORT ska inte användas om du ammar. Timolol kan gå över i bröstmjölk. Rådfråga din läkare innan du tar några mediciner medan du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  GANFORT kan orsaka dimsyn hos vissa patienter. Kör inte bil eller använd maskiner förrän symtomen har upphört.

  GANFORT innehåller bensalkoniumklorid

  GANFORT innehåller ett konserveringsmedel som kallas bensalkoniumklorid. Bensalkoniumklorid kan orsaka ögonirritation och även göra så att mjuka kontaktlinser missfärgas. Använd inte ögondropparna medan du har kontaktlinser i dina ögon. Vänta minst 15 minuter efter det att du använt ögondropparna innan du sätter in linserna i ögonen igen.


  3. Hur du använder GANFORT

  Använd alltid GANFORT exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotek om du är osäker.


  Vanlig dos är 1 droppe en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen, i vart öga som ska behandlas. Det ska tas vid samma tidpunkt varje dag.


  Bruksanvisning

  Använd inte flaskan om förseglingen på flaskhalsen är bruten innan du börjar använda den.


  Bruksanvisning


  5.

  Ganfort Bild 5
  1. Tvätta händerna. Luta huvudet bakåt och titta i taket.

  2. Dra försiktigt ned det undre ögonlocket så att det bildas en liten ficka.

  3. Vänd flaskan upp och ned och tryck tills det kommer en droppe i varje öga som behöver behandling.

  4. Släpp det nedre ögonlocket och blunda.

  5. Fortsätt blunda och tryck med fingertoppen mot det slutna ögats ögonvrå (där ögat möter näsan) och håll kvar i 2 minuter. Detta bidrar till att förhindra att GANFORT sprids till resten av kroppen.


  Om droppen inte kommer i ögat, försök igen.


  För att förhindra förorening ska du undvika att flaskans spets kommer i kontakt med ögat eller något annat. Sätt tillbaka skruvkorken och förslut flaskan direkt efter användning.


  Om du använder GANFORT tillsammans med något annat ögonläkemedel ska du vänta minst 5 minuter mellan appliceringen av GANFORT och det andra läkemedlet. Använd eventuell smörjande ögondroppe eller ögongel sist.


  Om du använt för stor mängd av GANFORT

  Om du använder mera GANFORT än vad du ska är det osannolikt att det skulle skada dig allvarligt. Applicera nästa dos på vanlig tid. Om du är bekymrad, vänd dig till din läkare eller apotekspersonalen.

  Om du har glömt att använda GANFORT

  Om du har glömt att ta GANFORT, droppa en droppe så snart du kommer ihåg det och återgå därefter till din vanliga rutin. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda GANFORT

  GANFORT ska användas varje dag för att läkemedlet ska fungera som avsett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan GANFORT orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Du kan vanligen fortsätta använda dropparna, såvida inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig, tala med din läkare eller apotekspersonal. Avbryt inte behandlingen med GANFORT utan att rådfråga din läkare.


  Följande ögonbiverkningar kan förekomma med GANFORT.


  Mycket vanliga biverkningar

  Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

  Påverkar ögat

  röda ögon


  Vanliga biverkningar

  Dessa kan förekomma hos 1 till 9 av 100 användare

  Påverkar ögat

  brännande känsla, klåda, stickande känsla, ljuskänslighet, ögonvärk, klibbiga ögon, torra ögon, en känsla av att ha något i ögat, små skador i ögats yta med eller utan inflammation, svårigheter att se klart, svullnad och rodnad i ögonlocken, mörkare hudfärg på ögonlocken, mörkare hudfärg runt ögonen, längre ögonfransar, ögonirritation, rinnande ögon, svullna ögonlock, nedsatt syn.


  Påverkan på andra delar av kroppen:

  rinnande näsa, hårväxt runt ögonen, yrsel, huvudvärk.


  Mindre vanliga biverkningar

  Dessa kan förekomma hos 1 till 9 av 1000 användare

  Påverkar ögat

  inflammation i iris, svullen bindhinna (genomskinligt lager i ögat), smärtande ögonlock, trötta ögon, inåtväxande ögonfransar, mörkare irisfärg, ögonen ser insjunkna ut, ögonlocket förflyttas bort från ögats yta.

  Påverkan på andra delar av kroppen:

  andfåddhet.


  Biverkningar utan känd frekvens

  Påverkar ögat

  cystiskt makulaödem (svullnad av näthinnan i ögat vilket leder till nedsatt syn), ögonsvullnad, dimsyn.


  Påverkan på andra delar av kroppen:

  andningssvårigheter/väsande andning, symtom på allergisk reaktion (svullnad, röda ögon eller hudutslag), förändringar i smakupplevelse, lägre hjärtfrekvens, sömnsvårigheter, mardrömmar, astma, håravfall, trötthet.


  Ytterligare biverkningar har setts hos patienter som använder ögondroppar innehållande bimatoprost och kan eventuellt förekomma med GANFORT:

  • Mörkare ögonfransar, mörkare färg på iris, förhöjd blinkningsfrekvens, blödning i ögats bakre del (blödning i näthinnan), inflammation i ögat

  • Högt blodtryck

  • Svaghet

  • Förhöjda värden på de blodtester som visar hur din lever fungerar

  Ytterligare biverkningar har setts hos patienter som använder ögondroppar innehållande timolol och kan eventuellt förekomma med GANFORT. Liksom andra läkemedel som appliceras på ögonen absorberas timolol i blodet. Detta kan orsaka liknande biverkningar som ses med betablockerande medel som ges intravenöst (direkt in i ett blodkärl) och/eller oralt (via munnen). Risken för biverkningar efter användning av ögondroppar är lägre än om läkemedlen intas genom munnen eller injiceras. Biverkningarna som nämns inkluderar biverkningar som förekommer med de betablockerare som används för behandling av ögonsjukdomar:


  • Allvarliga allergiska reaktioner med svullnad och andningssvårigheter som kan vara livshotande

  • Lågt blodsocker

  • Depression, minnesförlust

  • Svimning, stroke, minskat blodflöde till hjärnan, försämring av myastenia gravis (förvärrad muskelsvaghet), stickande känsla

  • Nedsatt känsel i ögats yta, dubbelsyn, nedfallande ögonlock, separation av ett av lagren inuti ögongloben efter operation för att minska trycket i ögat, inflammation i ögats yta

  • Hjärtsvikt, oregelbundna eller uteblivna hjärtslag, långsamma eller snabba hjärtslag, överskott på vätska (huvudsakligen vatten) som ansamlas i kroppen, bröstsmärta

  • Lågt blodtryck, svullna eller kalla händer, fötter och extremiteter som orsakas av att blodkärlen dras ihop

  • Hosta

  • Diarré, buksmärtor, illamående och kräkningar, matsmältningsproblem, muntorrhet

  • Röda fjällande fläckar på huden, hudutslag

  • Muskelsmärta

  • Nedsatt sexlust, sexuell dysfunktion

  Andra biverkningar som rapporterats med ögondroppar innehållande fosfat

  I mycket sällsynta fall har patienter med svåra skador på den genomskinliga ytan på ögats framsida (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av kalkavlagringar under behandlingen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur GANFORT ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten på flaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Efter det att du öppnat förpackningen finns det risk för förorening av lösningen vilket kan orsaka infektioner. Du måste därför kasta flaskan fyra veckor efter det att du öppnat förpackningen första gången, även om det fortfarande finns några droppar kvar. För att hjälpa dig att komma ihåg, skriv upp det datum du öppnade flaskan i fältet på kartongen.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kaster läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • De aktiva substanserna är bimatoprost 0,3 mg/ml och timolol 5 mg/ml motsvarande timololmaleat 6,8 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (som konserveringsmedel), natriumklorid, dinatriumfosfatheptahydrat, citronsyramonohydrat och renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid kan vara tillsatt för att ge lösningen rätt pH-värde (surhetsgrad).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

  GANFORT är en färglös till svagt gul, klar ögondropplösning i en plastflaska. Varje förpackning innehåller endera 1 eller 3 plastflaskor, alla med skruvkork. Varje flaska är ungefär halvfull och består av 3 ml lösning. Det är tillräckligt för 4 veckors användning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Allergan Pharmaceuticals Ireland

  Castlebar Road

  Westport

  Co. Mayo

  Irland


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  België/Belgique/Belgien/

  Luxembourg/Luxemburg/Nederland

  Allergan n.v.

  Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

  Ísland

  Actavis ehf.

  Sími: +354 550 3300

  България

  Алерган България ЕООД

  Тел.: +359 (0) 800 20 280

  Italia

  Allergan S.p.A

  Tel: +39 06 509 561

  Česká republika

  Allergan CZ s.r.o.

  Tel: +420 800 188 818

  Latvija

  Allergan Baltics UAB

  Tel: +371 27331152

  Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

  Allergan Norden AB

  Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

  Lietuva

  Allergan Baltics UAB

  Tel: +370 62660247

  Deutschland

  Pharma-Allergan GmbH

  Tel: +49 69 92038 10

  Magyarország

  Allergan Hungary Kft.

  Tel.: +36 80 100 101

  Eesti

  Allergan Baltics UAB

  Tel: + 372 56955144

  Österreich

  Pharma-Allergan GmbH

  Tel: +43 1 99460 6355

  Ελλάδα/Κύπρος

  Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

  Tηλ: +30 210 74 73 300

  Polska

  Allergan Sp.z o.o.

  Tel.: +48 22 256 37 00

  España

  Allergan S.A.U

  Tel: +34 91 807 6130

  Portugal

  Profarin Lda.

  Tel: +351 21 425 3242

  France

  Allergan France SAS

  Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

  România

  Allergan S.R.L.

  Tel: +40 21 301 53 02

  Hrvatska

  Ewopharma d.o.o.

  Tel: +385 1 6646 563

  Slovenija

  Ewopharma d.o.o.

  Tel: +386 (0) 590 848 40

  Ireland/Malta/United Kingdom

  Allergan Ltd

  Tel: +44 (0) 1628 494026

  Slovenská republika

  Allergan SK s.r.o.

  Tel: +421 800 221 223


  Denna bipacksedel ändrades senast

  09/2016.


  Övriga informationskällor

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.