Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fucithalmic® Ögonsalva 1% Tub, 5g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Fusidinsyra Varunummer: 565034 Apotekets varuid: 16406
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD FUCITHALMIC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Fucithalmic används vid akut bindhinneinfektion orsakad av stafylokocker.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Fucithalmic

  1% ögonsalva

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD FUCITHALMIC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER FUCITHALMIC
  3. HUR DU ANVÄNDER FUCITHALMIC
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR FUCITHALMIC SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD FUCITHALMIC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Fucidin är ett antibiotikum med bakteriedödande effekt.

  Fucithalmic används vid akut bindhinneinfektion orsakad av stafylokocker.

  2. INNAN DU ANVÄNDER FUCITHALMIC

  Använd inte Fucithalmic

  • om du är allergisk (överkänslig) mot fusidinsyra eller något av de övriga innehållsämnena.

  Var särskilt försiktig med Fucithalmic

  • på grund av innehållet av mikrokristaller ska inte kontaktlinser användas under tiden du behandlas med Fucithalmic ögonsalva. Dessutom innehåller Fucithalmic ögonsalva i tub bensalkoniumklorid som kan missfärga mjuka kontaktlinser.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Inga kända risker vid användning under graviditet eller amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

  Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Fucithalmic

  Fucithalmic ögonsalva i tub innehåller bensalkoniumklorid som kan ge ögonirritation.


  3. HUR DU ANVÄNDER FUCITHALMIC

  Vanlig dosering: En droppe två gånger dagligen.

  Behandlingen bör pågå t.o.m. två dagar efter besvärsfrihet för att undvika att infektionen återuppstår.

  Fucithalmic ögonsalva är tjockflytande, men i kombination med tårvätskan blir salvan helt klar och tunnflytande.

  Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Fucithalmic

  Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Fucithalmic ögonsalva orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Vanlig (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Sveda och irritation i ögat, reaktion på applikationsstället.

  Mindre vanlig (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Klåda, svullnad kring ögonen, rinnande ögon, allergisk reaktion.

  Sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudutslag, nässelfeber, angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter), förvärring av bindhinneinflammation.

  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR FUCITHALMIC SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 oC.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP (Utgångsdatum).

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Bruten förpackning hållbar 4 veckor.

  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är: Fusidinsyrahemihydrat motsvarande fusidinsyra 10 mg/g.

  Övriga innehållsämnen är: Bensalkoniumklorid, karbomer, mannitol, natriumedetat, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Viskös vit till off-white vattnig salva.

  Tub med 5 g

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Amdipharm Ltd.

  Temple Chambers

  3 Burlington Road

  Dublin 4

  Irland

  LEO Laboratories Ltd., Dublin, Irland.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2013-10-01

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.